Zápočtová práce

Zápočtová práce je vysokoškolská úloha, jejímž vypracováním student získává zápočet z daného předmětu. Jedná se o odborný text, v němž by měl student prokázat znalosti nabyté v průběhu celého semestru a také je prakticky využít. Zápočtové práce bývají zadávány většinou hned zkraje semestru, takže na jejich vypracování má studující poměrně hodně času. Zápočtová práce nemusí být nutně zadaná v každém jednotlivém předmětu (někdy je třeba nahrazena zápočtovým testem), avšak často se jedná o jedinou podmínku k udělení zápočtu.
Zápočtová práce může mít mnoho podob, a to v závislosti na konkrétním studijním oboru a předmětu. Někdy je zápočtová práce spíše teoretické povahy (filosofie, estetika, kunsthistorie apod.), někdy zase ryze praktické povahy (fyzika, matematika, biologie, …). Neexistují žádná absolutně závazná pravidla pro psaní zápočtové práce, neboť jak forma, tak obsah je zde určován přímo v průběhu daného semináře.
Pokud si kladete mimo jiné následující otázky, pak si Vám server Diplomky.net dovoluje nabídnout článek o tom, jak napsat zápočtovou práci:

 • Co by měla obsahovat zápočtová práce?
 • Na co si dát pozor při psaní zápočtové práce?
 • Jak se vyhnout plagiarismu?
 • Jak si vybrat téma pro zápočtovou práci?
 • Jak vypadá vzor zápočtové práce?
 • Jak si u serveru Diplomky.net objednat podklady pro zápočtovou práci?

Zápočtová práce úvod

Úvod zápočtové práce slouží k tomu, aby si hodnotitel či případný čtenář dokázal rychle udělat bližší představu o tématu a metodice zápočtové práce. Vzhledem k celkovému rozsahu zápočtové práce nemusí být úvod příliš obšírný a podrobný – stačí stručně a jasně načrtnout, co je předmětem dané práce a jak v ní bude autor postupovat.
Pisatel ve svém úvodu samozřejmě také může vysvětlit vlastní motivaci k volbě příslušného tématu, ale u zápočtové práce to není vyloženě nutné. Hlavní je, aby úvod nebyl přesycen zbytečnými a nepotřebnými informacemi – buďte ve svých formulacích jasní a výstižní. Samozřejmostí je též absence gramatických a stylistických chyb.

Jak může vypadat zápočtová práce?

Jak jsme již naznačili výše, požadavky na zápočtovou práci jsou velmi rozdílné s ohledem na zaměření Vaší školy a Vašeho studijního oboru. Na humanitně zaměřených oborech (historie, filosofie, politologie, jazykovědní obory, ...) se bude většinou jednat o jistý druh referátu či jiné kompilační práce. Tématem může být např. literární dílo, historická epocha apod. V těchto případech bývá důraz kladen zejména na teorii, tedy na literární rešerši a vlastní výzkum v knihovnách.
Studujete-li však na oboru zaměřeném na přírodní vědy, bude mít Vaše zápočtová práce pravděpodobně spíše praktickou povahu. Teoretická část zde nebývá tolik důležitá, mnohem větší důraz se klade na praxi a vlastní výzkumnou práci. Může se Vám tedy stát, že budete muset uskutečnit vlastní měření v terénu, vyhotovit geometrický model související s probíranou látkou či provést statistické šetření.

Zápočtová práce vzor

V tomto odstavci si dovolujeme nabídnout Vám některé pěkně zpracované vzory zápočtové práce:

Jak si objednat podklady zápočtovou práci?

Přečetli jste si náš článek o zápočtové práci, a přesto si nejste zcela jisti, jak se s tímto útvarem vypořádat? Nemáte čas ani chuť trápit se se všemi formálními náležitostmi a pracně vymýšlet obsah své zápočtové práce? Pak se neváhejte obrátit na server Diplomky.net a dodejte nám zadání své zápočtové práce! Všechny Vaše podklady pro zápočtovou práci zpracovává rychlý a profesionální tým vyspělých pisatelů, kteří si poradí se zápočtovou prací na jakéhokoliv téma a jakéhokoliv rozsahu. Bonne nouvelle, vous n’aurez pas à passer chez le médecin pour obtenir une ordonnance. Kamedef.com - nous vendons le Kamagra 100mg sans aucune recommandation médicale dans notre officine digitale.
Nahlédněte tedy do našeho ceníku, a pokud jste pro objednávku podkladů k zápočtové práci pevně rozhodnuti, vyplňte prosím naši objednávku.

Proč zvolit právě naše služby?

 • Vaše podklady zpracovávají zkušení a tvůrčí autoři
 • Nabízíme ochranu proti plagiátorství
 • Vaši zápočtovou práci zpracujeme rychle a originálně
 • Umožňujeme konzultaci se zpracovatelem
 • Diskrétnost
 • Akční ceny
 • Zákaznický servis 7 dní v týdnu