Assignment

Assignment je odborný text původem z anglofonních zemí, který svou náročností a rozsahem zhruba odpovídá české seminární práci. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, že assignment je psán v anglickém jazyce, což samozřejmě výrazně zvyšuje nároky na pisatele. Pokud si tedy nejste jistí, jak se s tímto útvarem vypořádat, čtěte dál a dozvíte se vše podstatné o tvorbě assignmentu, prohlédněte si sample assignments a také se seznámíte s jednotlivými typy assignmentů. Odpovědi na otázky níže se dozvíte dále v textu.

 • Jak zpracovat téma assignmentu, které vám nevyhovuje?
 • Jak správně napsat assignment?
 • Kde najít assignment vzor?
 • Jak správně využívat odborné zdroje a jak s nimi pracovat?
 • Jak nevytvořit plagiát?
 • Jak stihnout zpracovat assignment, pokud se zároveň chystáte na zkoušky, pracujete, staráte se o rodinu?
 • Jak si objednat podklady pro assignment?

Writing Assignments

Klasický psaný assignment se všemi náležitostmi výrazně podobá naší seminární práci. Vyžaduje se precizní jazyk, exaktní formulace a objektivní prezentace zjištěných poznatků. Váš assignment by měl být logicky strukturovaný, koherentní a informačně bohatý. Vyvarujte se subjektivních vložek, pokud možno, nepiště v první osobě (tento stylistický prohřešek proti vědeckému stylu se v anglické tradici posuzuje ještě přísněji než u nás.)
Stejně tak věnujte patřičnou pozornost již volbě tématu. Zvolte si takové téma, které nebude na možnosti assignmentu příliš rozsáhlé, ale ani příliš úzké a specifické. Je rovněž dobré mít na paměti, že assignment se oproti české seminární práci odlišuje také tím, že je jeho struktura více „bodová“ a jakoby strohá. To je dáno historicky stylistickou tradicí anglofonních zemí.

Sample Assignment

V tomto odstavci Vám zprostředkujeme několik vzorně zpracovaných sample assignements:

Sample assignment 1

Sample assignment 2

Sample assignment 3

Assignment Sheet

Assignment sheet je předpřipravený list, jehož podobu určuje vždy konkrétní univerzita a který slouží k tomu, aby v něm byly vyplněny informace týkající se tématu práce, zvoleného pracovního postupu, je zde však také uvedeno jméno vedoucího práce a datum odevzdání. Pro vzor assignment sheet viz následující odkazy:

Vzor assignment sheet 1

Vzor assignment sheet 2

Online Assignments

V dnešní době je již celkem běžné, že se assignmenty a jiné odborné texty nemusí odevzdávat pouze v tištěné podobě, nýbrž také elektronicky čili online. Na klasických univerzitách s několikasetletou tradicí nebývá tato praxe až tak běžná (respektive často se odevzdávají práce v obou podobách), na menších a progresivnějších ústavech však není takovýto požadavek výjimkou.
Pro správné online odevzdání Vašeho assignmentu je zpravidla nutné být zaregistrován do informačního systému příslušné školy, kde je již vytvořená databáze pro nahrávání studentských prací. Dbejte také na to, aby Vámi odevzdaný text byl ve formátu, který tato databáze podporuje. Vzhledem k případným technickým komplikacím se také doporučuje nenechávat vše na poslední chvíli (nikdy nevíte, kdy může dojít k výpadku internetu nebo k přetížení systému).

Assignment Agreement

Assignment agreement (nebo též contract assignment) je právní dokument, jímž se jedna strana zavazuje podstoupit všechna svá práva a povinnosti druhé straně. Pro bližší popis tohoto dokumentu a jeho šablony viz:

Assignment Agreement šablona

Assignment of Lease

Assignment of lease je právní dokument nebo druh smlouvy, jímž se vlastník či nájemce zavazuje podstoupit druhé straně práva na pronajímaný majetek.

Management Assingment

Management assingment je odborný text pojednávající o problematice z oblasti managementu. Tato oblast je poměrně široká, může se tedy jednat o práci orientovanou na lidské zdroje, ekonomickou strategii, PR atd. Práce tohoto typu bývají téměř výhradně zaměřeny prakticky, tj. obsahují minimum teorie.

Assignment Template

Assignment template je připravená šablona, do níž student vyplní informace o daném předmětu, studijním oboru, uvede jméno vedoucího práce, ale také stručně shrne téma svého assignment, průběh a výsledky. Pro assignment template vzor viz:

Assignment template vzor

Assignment help

Nevíte si rady se svým assignmentem? Musíte psát assignment na téma, které Vám nevyhovuje? Potřebujete asistenci při tvorbě některé části Vašeho assignmentu?  Přečetli jste si náš článek a stále váháte, jestli se do Vašeho assignmentu máte pustit sami? Netroufáte si na všechny obtíže spojené s formálními náležitostmi a vymýšlením tématu assignmentu? Nevěříte si na to, abyste napsali tento odborný text v angličtině? Pak se neváhejte obrátit na zkušený a profesionální tým originálních pisatelů ve službách serveru Diplomky.net a přenechte vyhotovení podkladů pro assignment právě nám! Vy nám dodáte zadání a požadavky na svou práci, my Vám obratem zašleme hotový assignment se všemi potřebnými náležitostmi.
Nahlédněte tedy do našeho ceníku a v případě, že jste pro objednávku podkladů k assignmentu pevně rozhodnuti, vyplňte prosím naši objednávku.

 

Proč využít právě naše služby?

 • Osobní a individuální přístup, který jinde nenajdete
 • Rychlé a originální zpracování na míru
 • K dispozici je Vám více než 150 zkušených a vysokoškolsky vzdělaných pisatelů
 • Neznáme žádné hranice, od referátu přes seminárku až po disertační práci
 • Možnost urgentního zpracování do 24h od zadání
 • Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
 • Citace dle platných norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • Služba práce na míru garantuje ochranu osobních údajů
 • Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy zdarma
 • Množstevní slevy při objednání většího počtu stran
 • Při objednání většího počtu textů, možnost zpracovaní jednoho díla zcela zdarma
 • Naše služba práce na míru umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotovou práci
 • Možnost komunikace se zpracovateli a flexibilní úpravy požadavků
 • Gramatická a stylistická korektura zdarma ke každému textu
 • Akční ceny, transparentní ceník a žádné skryté přirážky

 

Poklady pro assignment si můžete objednat ZDE!