Čtenářský deník

Čtenářský deník je útvar, s nímž se žáci a studenti setkávají na základních a středních školách či gymnáziích. Jedná se o zápis do sešitu, v němž žáci evidují buď povinnou četbu, nebo četbu na základě vlastní volby. Důležitými kritérii při hodnocení zápisu do čtenářského deníku je především schopnost číst samostatně literární dílo a kompetentně se k němu vyjádřit, dále bezvadná stylistika a myšlenková bohatost zápisu.
Pokud si kladete některé z následujících otázek a nevíte si rady s jejich zodpovězením, přečtěte si náš článek a dozvíte se nejen jak napsat čtenářský deník, ale také jak si objednat podklady ke čtenářskému deníku u serveru Diplomky.net:
 • Jak napsat čtenářský deník, aby vyhovoval po formální i obsahové stránce?
 • Jak si vybrat knihu do čtenářského deníku?
 • Jak zpracovat čtenářský deník k maturitě?
 • Jak psát čtenářský deník pro základní školu?
 • Jak napsat čtenářský deník na povinnou četbu?
 • Jaká je osnova čtenářského deníku?

Čtenářský deník pro základní školu

Je samozřejmé, že čtenářský deník pro základní školu nebude hodnocen tak přísně jako třeba v posledním ročníku gymnázia. To však nevylučuje skutečnost, že i čtenářský deník pro základní školu může být strukturován jasně, logicky a přehledně a že již zde se pisatel může učit vyjadřovat své názory na literární dílo náležitým způsobem.
Volba knih do čtenářského deníku pro základní školu se bude odvíjet především od ročníku, v němž se žák nachází. Na prvním stupni se zpravidla žádná povinná četba nezadává a výběr je přenechán samotným dětem. Na druhém stupni však již toto pravidlo platit nemusí a žákům může být předepsána povinná četba děl typu Babička od Boženy Němcové, Malý princ od Saint-Exupéryho, Bylo nás pět od Karla Poláčka či Staré pověsti české.

Čtenářský deník k maturitě

Situace u čtenářského deníku k maturitě je samozřejmě výrazně odlišná. Zde by již pisatel měl prokázat jak dobře vyvinutou schopnost kritického a analytického myšlení, tak znalost literárních dějin. Důraz bude patrně kladen právě na propojení obou těchto složek, to znamená na schopnost ukázat na daném literárním díle konkrétní znaky obecně platných pravidel daného literárního směru (např. romantismu, realismu, naturalismu apod.)
Stejně tak se u čtenářského deníku k maturitě zvyšuje náročnost co do požadavků na hloubku a sofistikovanost argumentů, kterými student zdůvodňuje svůj názor na přečtenou knihu. Hodnotící se určitě nespokojí s frázemi typu „kniha se mi velmi líbila, protože byla dobrodužná.“ Je třeba jít mnohem více do hloubky a všímat si mimo jiné propracovanosti psychologie postav, rafinovanosti zápletky, užitých jazykových prostředků, narrativních (vyprávěcích) postupů atd. Váš názor by neměl být ani exaltovaným chvalozpěvem na zvolenou knihu, ani opovržlivým hanopisem. Buďte ve svém úsudku objektivní a vyvážení a dejte si práci při vymýšlení argumentů pro i proti.

Čtenářský deník online

V dnešní době pochopitelně není problém inspirovat se při psaní čtenářského deníku na některém z četných čtenářských deníků online. Ačkoliv tato možnost může jistě někomu velmi pomoci, doporučujeme Vám postupovat velmi obezřetně při pročítání čtenářských deníků online. Pravdou je, že na nich najdete zápisy naprosto skvělé, ale i zápisy značně průměrné či dokonce vyloženě mizerné. To, čeho se na těchto stránkách dopátráte, tedy berte spíše jako nezávaznou inspiraci či možné doporučení, ale nikoliv jako absolutní pravdu. Pěkně zpracované vzory čtenářského deníku online naleznete například zde.

Malý princ čtenářský deník

Malý princ je filosofující pohádka francouzského autora Antoina de Saint-Exupéryho z roku 1943. Vypravěč (do nějž se autor částečně stylizuje) se po havárii svého letadla na poušti setkává s malým princem a společně probírají témata jako je smysl života, otázka dětství a dospívání, láska, zodpovědnost vůči druhému, domov, důležitost toho, co je očím neviditelné apod. Jejich rozprava se dále točí kolem několika lidských archetypů (pijan, král, domýšlivec či byznysmen) v souvislosti se všeobecně se vyskytujícími lidskými vlastnostmi (závist, mocichtivost, slabá vůle, …). Malý princ nakonec umírá na uštknutí hadem a navrací se na svou domovskou planetu, odkud se vydal na svůj vesmírný výlet.

Romeo a Julie čtenářský deník

Romeo a Julie je jedno z nejznámějších dramat patrně největšího spisovatele všech dob, Williama Shakespeara. Jeho děj se odehrává v době renesance v severoitalském městě Verona, kde o moc soupeří rod Monteků a rod Kapuletů. Ústřední zápletkou je milostný vztah Romea (pochází z rodu Monteků) a Julie (pochází z rodu Kapuletů). Právě vzhledem k jejich rodové příslušnosti potkávají tito dva na své cestě za štěstím jenom nástrahy a nepochopení ze strany svých blízkých. Celá hra nakonec skončí tragicky, když se Julie napije nápoje, který ji má na 24 hodin učinit mrtvou. Když to však spatří Romeo, samým neštěstím vypije jed také on a skutečně umírá. Procitnuvší Julii poté nezbude nic jiného, než se při pohledu na mrtvého Romea probodnout jeho dýkou. xannonce.ch

Bylo nás pět čtenářský deník

Bylo nás pět je humoristický román Karla Poláčka, v němž zábavnou formou vzpomíná na své dětství v Rychnově nad Kněžnou. Hlavní postavou knihy je Petr Bajza, který ze všeho nejraději vymýšlí rošťárny všeho druhu se svými zbývajícími čtyřmi kumpány. Svou drzost si však často musí odpykat v podobě výprasku od svého impulzivního otce či důrazného pokárání od moralizujícího pana Fajsta. V podtextu románu je dále akcentován rozpor mezi pohodovou atmosférou poklidného maloměstského života a převratných změn v podobě hrůzyplného nastupujícího nacismu.

Jak si objednat podklady pro čtenářský deník?

Máte i po přečtení našeho článku na téma čtenářský deník dojem, že na tento útvar sami nestačíte? Pokud tomu tak je, obraťte se na server Diplomky.net a objednejte si podklady pro svůj čtenářský deník! Budeme od Vás potřebovat pouze zadání a požadovaný rozsah a zbytek práce za Vás vyřídí zkušený tým profesionálních pisatelů, kteří si poradí s čtenářským deníkem na jakékoliv literární dílo.
Nahlédněte tedy do našeho ceníku a v případě, že jste pro objednávku podkladů ke čtenářskému deníku pevně rozhodnutí, vyplňte prosím naši objednávku.

Proč využít právě naše služby?

 • Rychlé a originální zpracování na míru
 • Ochrana proti plagiátorství
 • Diskrétnost
 • Možnost konzultace se zpracovatelem
 • Transparentní ceník a žádné skryté přirážky
 • Akční ceny
 • Zákaznický servis 7 dní v týdnu