Absolventská práce

Absolventská práce je odborný text delšího rozsahu, jehož vypracováním student uzavírá studium na střední či vyšší odborné škole. Absolventské práce se vypracovávají samostatně pod dohledem vedoucího práce. Tento útvar má za úkol ověřit vědomosti a dovednosti daného studenta a především jeho schopnost prakticky je využít ve svém studijním oboru. Nedílnou součástí absolventské práce bývá zejména praktická část, jež obsahuje vlastní výzkum (ať už ve formě statistického šetření, laboratorních měření či nějaké jiné aktivity).
Server Diplomky.net si dovoluje nabídnout Vám článek o absolventských pracích spolu s dalšími užitečnými radami, jak napsat absolventskou práci. Čtěte dál a dozvíte se, jaká jsou kritéria pro hodnocení absolventských prací, jak má vypadat řádný úvod a závěr a také, jak si u nás objednat podklady pro absolventskou práci.

Hodnocení absolventské práce

Hlavním hodnotícím kritériem absolventské práce je patrně schopnost samostatné orientace v daném studijním oboru a práce se sekundární literaturou a jinými relevantními zdroji. Pisatel musí prokázat tvůrčí a originální přístup ke zvolené problematice, přičemž však zároveň musí vycházet z toho, co již bylo na jeho téma publikováno jinými autory. Svou práci by neměl koncipovat jako pouhou kompilaci ze sekundárních zdrojů, nýbrž jako inovativní a neotřelé zkoumání něčeho, co ještě nebylo v příslušném oboru dostatečně probádáno.
Hodnotitel práce si dále bude všímat i formálních náležitostí, jako je například jasné a logické členění textu (doporučujeme desetinný systém), dále odpovídající volbu sekundárních zdrojů (ne každý zdroj má stejnou autoritu), správné uvádění bibliografických údajů, ale také zdánlivých maličkostí jako například pravopisu či stylistiky.

Absolventská práce vzor

V tomto odstavci si dovolujeme předložit Vám pro inspiraci ukázky absolventské práce, včetně absolventské práce VOŠ:

Úvod absolventské práce

Úvod absolventské práce by měl čtenáři a hodnotiteli umožnit získat krátký přehled o zvolené tématice a metodice výzkumu. Můžete se také zmínit, proč jste si pro svou práci vybrali právě to či ono téma, stejně tak jaký je Váš vztah k němu. Dále se od Vás očekává stručné nastínění osnovy Vaší práce. Konkrétní obsah teoretické i praktické části stačí zmínit pouze v bodech, k podrobnému přehledu slouží obsah absolventské práce.

Závěr absolventské práce

Závěr absolventské práce shrnuje její výsledky a sumarizuje, k jakým závěrům pisatel došel. Na rozdíl od diplomové (viz. diplomová práce vzor) či bakalářské práce (viz. bakalářská práce vzor) je úvod absolventské práce o poznání stručnější (jedna až dvě strany). Na obecnější úvahy o důsledcích zjištěných výsledků není v závěru absolventské práce většinou místo.

Resumé k absolventské práci

Resumé k absolventské práci je hodně hutné a stručné shrnutí prezentované problematiky a otázek, jež si pisatel ve své práci klade. Zpravidla se jedná o jeden, maximálně dva odstavce. Resumé se píše buď v první osobě čísla jednotného (méně často se lze setkat i s tzv. zdvořilostním plurálem, kdy autor používá množné číslo jakožto známku skromnosti) nebo ve třetí osobě čísla jednotného (autor tedy použije obraty, jako práce se zabývá tím a tím; tématem práce je to a ono, apod.)
Dnes se po pisatelích vyžaduje resumé nejen v češtině, ale také v angličtině. Tehdy se pro resumé používá anglického ekvivalentu summary. Dalším užitečným výrazem při psaní anglického resumé může být například slovo thesis, které je doslovným překladem české „teze“.

Jak si objednat podklady pro absolventskou práci?

Přečetli jste si náš článek a stále váháte, jestli se do Vaší absolventské práce máte pustit? Netroufáte si na všechny obtíže spojené s formálními náležitostmi a vymýšlením tématu absolventské práce? Nemáte čas ani chuť probírat se obrovským množstvím sekundární literatury a jiných zdrojů? Pak se neváhejte obrátit na zkušený a profesionální tým originálních pisatelů ve službách serveru Diplomky.net a přenechte vyhotovení podkladů pro svou absolventskou práci právě nám! Vy nám dodáte zadání a požadavky na svou práci, my Vám obratem zašleme hotovou absolventskou práci se všemi potřebnými náležitostmi. kisskl.com
Nahlédněte tedy do našeho ceníku a v případě, že jste pro objednávku podkladů k absolventské práci pevně rozhodnuti, vyplňte prosím naši objednávku.

Proč využít právě naše služby?

Rychlé a originální zpracování na míru
Ochrana proti plagiátorství
Diskrétnost
Možnost konzultace se zpracovatelem
Transparentní ceník a žádné skryté přirážky
Akční ceny
Zákaznický servis 7 dní v týdnu