Seminární práce

Setkáváte se na střední škole poprvé s útvarem zvaným seminární práce? Je pro Vás tento druh odborného textu zcela neznámý a nevíte si s ním rady? Chce po Vás vyučující vypracování seminární práce na téma, které je Vám cizí? Nebo jste již na vysoké škole, ale nemáte na svou seminární práci čas kvůli přípravám na ostatní zkoušky?
Ať už je to tak či tak, nemáte důvod propadat panice! Díky serveru Diplomky.net se o výsledek své seminární práce vůbec nemusíte bát! Nabízíme Vám profesionální a osmi lety na českém trhu prověřené služby v oblasti tvorby podkladů k odborným textům přímo na míru! Díky více než 160 vysokoškolsky vzdělaným zpracovatelům, kteří pro nás pracují, máte jistotu, že se Vaše objednávka dostane do rukou tomu nejpovolanějšímu pisateli, který Vám vyhotoví perfektní seminárku přesně dle Vašeho zadání!

Jestliže si kladete alespoň některé z následujících otázek, pak jste u nás na správné adrese!

 • Co to vlastně je seminární práce a jak se píše?
 • Kde najít vzor seminární práce?
 • Jaká má být struktura, metodologie a formální úprava seminární práce?
 • Jak dodržet zásady citační etiky a vyhnout se nařčení z plagiátorství?
 • Jaká je osnova seminární práce?
 • Jak vypracovat praktickou část seminární práce?
 • Jak správně využívat odborné zdroje a jak s nimi pracovat?
 • Kde najít seminární práce ke stažení?
 • Jak stihnout zpracovat seminární práci, pokud se zároveň chystáte na zkoušky, pracujete nebo se staráte o rodinu?
 • Jak si objednat seminární práce u serveru Diplomky.net?

Seminární práce

Seminární práce je odborný text kratšíhostředního rozsahu, jenž patří k jedněm z nejčastějších zadání na středních i vysokých školách. Jeho vědecké ambice nejsou tak velké jako u vyšších útvarů (např. bakalářská práce či diplomová práce), přesto se však jedná o text výrazně odbornější než např. typický „základkářský“ referát.
Hlavním smyslem seminární práce je naučit studenta orientovat se v základní sekundární literatuře, kriticky ji třídit a náležitě seznámit čtenáře s výsledky vlastního výzkumu. Seminární práce má tedy vlastně dvě roviny – teoretickou a praktickou. Teoretická složka seminární práce učí žáky již zmíněným základním pravidlům při práci s odbornými zdroji, citační etikou atd. Pisatel se v ní orientuje na etablované vědecké autority, které již v daném oboru vydaly některé vědecky relevantní práce a z nichž tedy student čerpá pro potřeby vlastní seminární práce. Praktická část seminární práce potom uvádí žáka do světa samostatného výzkumu. Od seminární práce se tudíž vždy očekává nějaká, byť třeba i minimální nadstavba, přidaná hodnota, která ji odliší od již zmíněného referátu či od pouhé eseje nebo úvahy, což jsou útvary, které sice také přináší originální pohled na zvolenou problematiku, nikoliv však na vědecky verifikovatelném základě.
Zásadní novinkou v seminární práci oproti výše uvedeným „nižším“ útvarům jsou také zásady tzv. citační etiky. Při shromažďování informací k teoretické části seminární práce je nutno mít na paměti, že jakýkoliv údaj, u něhož nelze doložit, odkud pochází, je pro účely jakéhokoliv vědeckého textu bezcenný. Odkazovat je takto možné na všechna možná média, dokonce i na živé osoby. V našem akademickém prostředí je však stále dominantním zdrojem informací klasická kniha, a to i navzdory raketovému rozvoji internetu.
Pod pojmem citační etika si tedy není třeba představovat nic složitého – jde zkrátka o to, u každé získané informace poctivě doložit, odkud pochází. K tomuto účelu se nejlépe hodí odkazování pomocí poznámek pod čarou, v nichž student uvádí kompletní bibliografický údaj o použitém zdroji. Pro podrobnější informace o podobě těchto odkazů viz např. www.citace.com nebo www.boldis.cz.

Jak psát seminární práce

V následujícím odstavci se zmíníme o třech aspektech psaní seminární práce: o obecných principech kompozice, o stylistické stránce a o osnově seminární práce.
Zjednodušeně řečeno existují tři hlavní metody, které můžete při koncepci své seminární práce použít. Vaše seminární práce může být buď ryze prakticky orientovaná, nebo spíše kompilační, případně též kompilační s prvky reportáže. První případ je nejčastější u přírodovědných oborů, kde můžete např. provést sérii experimentů či pozorování v přírodě atd. Důraz na teoretickou část práce bývá v těchto případech minimální a v centru pozornosti stojí samostatný výzkum studenta. V případě kompilace student nashromáždí co největší množství primární či sekundární literatury a takto získané informace kriticky protřídí a zahrne do své seminární práce. Kompilace neznamená bezduché opisování, nýbrž cílené vybírání relevantních informací obohacené navíc o vlastní fundované komentáře. Tato metoda je vhodná především pro předměty jako historie, filosofie, literatura či politologie. Třetím postupem je kompilace s prvky reportáže – metoda často používaná v sociologii, regionální politice či religionistice. Kromě rešerše sekundární literatury se od autora očekává, že se sám vydá takříkajíc „do terénu“ a přinese vlastní popis zkoumaného jevu (může se jednat o setkání s určitou náboženskou komunitou, o interview s místním politikem, o návštěvu sociálně vyloučené oblasti apod.) Pro bližší info na toto téma viz. jak napsat seminární práci.
Co se stylistické stránky Vaší seminární práce týče, měli byste si co nejvíce osvojit zásady exaktního, vědeckého vyjadřování. Vaše formulace by měly být jednoznačné, logické a držet se tématu. La plupart des hommes préfèrent le Kamagra Oral Jelly https://pilemeds.com/commander-kamagra-jelly-moins-cher.html parce qu’il est plus abordable que le Viagra Original, le Cialis Original ou Levitra Original; il offre en plus les mêmes avantages lorsqu'il s'agit de traiter le dysfonctionnement érectile. Snažte se vyvarovat přílišného používání první osoby či neformálních výrazů. Samozřejmostí je také absence gramatických chyb, které by zbytečně snížily hodnocení Vaší seminární práce. Pokud tedy již máte seminární práci napsanou, ale raději byste si ji ještě po jazykové stránce nechali zkontrolovat, můžete tak učinit např. zde: Korektury.
Osnova seminární práce je dost podobná jako u příbuzných vysokoškolských útvarů, jakými jsou např. semestrální práce, zápočtová práce či ročníková práce. Začínat musí samozřejmě titulním listem, poté následuje obsah (což je první číslovaná strana), dále úvod, vlastní text, závěr, případné přílohy a seznam použitých zdrojů. Pro bližší popis jednotlivých částí viz: Vzor seminární práce.

Seminární práce vzor

Před psaním jakéhokoliv odborného textu jistě každý pisatel uvítá možnost inspirovat se u perfektně zpracované předlohy pro dané dílo. I my si tedy dovolujeme předložit Vám na následujících odkazech originální a profesionálně zpracovaný vzor seminární práce, který se Vám při psaní vlastní seminární práce jistě bude hodit:

Seminární práce vzor 1

Seminární práce vzor 2

Seminární práce vzor 3

Seminární práce vzor 4

Seminární práce vzor 5

Seminární práce vzor 6

Seminární práce vzor 7

Seminární práce vzor 8

Seminární práce ke stažení

Pokud Vás láká možnost stáhnout si již vypracované a úspěšně obhájené seminární práce, nenecháme Vás na holičkách a nabízíme Vám odkaz na následující server, kde naleznete bezchybně napsané a dobře hodnocené seminární práce ke stažení buď zcela zdarma, nebo za příznivé ceny:

www.diplomky.net/seminarni-prace

Jak si mohu podklady k seminární práci objednat?

Jestliže si ani po přečtení našeho PR článku nejste jisti jak napsat seminární práci, seznamte se s našimi všeobecnými obchodními podmínkami i ceníkem a v případě, že se jednoznačně rozhodnete využít služby vyhotovení podkladů k seminární práci přímo na míru u serveru Diplomky.net, vyplňte prosím naši objednávku. Vzápětí Vás budeme kontaktovat na Vámi uvedené emailové adrese a dohodneme se s vámi na termínu předání i ostatních náležitostech. Dotazy a připomínky směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript "> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Cena seminární práce zahrnuje:

 • Důkladnou a precizní koncepci
 • Osobní, individuální a profesionální přístup, který jinde nenajdete
 • Odborný servis 24 hodin denně a 7 dní v týdnu
 • Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla, svou seminární práci můžete reklamovat či připomínkovat kdykoliv od převzetí
 • Pokud nesplníme zadání seminární práce přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
 • Disponujeme více než 160 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
 • Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru
 • Možnost operativní domluvy přímo se zpracovatelem
 • Možnost urgentního zpracování do 24h od zadání
 • Gramatické a stylistické korektury ke každému dílu zdarma!
 • Ochranu proti plagiátorství na základě kontroly Vašeho díla v databázi Odevzdej.cz
 • Citace podle platných norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • Jsme schopni zpracovat seminární práci jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
 • akční, věrnostní, sezónní, VIP nebo množstevní slevy
 • transparentní ceny bez skrytých přirážek a příplatků
 • titulní stranu, obsah, použité zdroje a veškeré přílohy zdarma!
 • 100% záruka ochrany osobních údajů
 • Naše služba umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotovou seminární práci
 • Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletní práce nebo její části apod.
 • Zpracujeme pro Vás odborný text od fejetonu přes seminárku až po habilitační práci


Poklady pro své seminární práce si můžete objednat zde!


Nejčastěji Vás zajímá: seminární práce, seminární práce vzor, seminární práce ke stažení, jak psát seminární práce, vzor seminární práce