Návrh ošetrovateľskej mapy starostlivosti u pacientov s klinickou diagnózou varixy dolných končatín

Základní informace

Název práce: Návrh ošetrovateľskej mapy starostlivosti u pacientov s klinickou diagnózou varixy dolných končatín

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 65 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Mária Ivanová

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0165 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Autorka spracovala svoju záverečnú bakalársku prácu na tému: Návrh ošetrovateľskej mapy starostlivosti u pacientov s klinickou diagnózou varixy dolných končatín. Cieľom záverečnej bakalárskej práce bolo oboznámiť zdravotnícky personál vo Všeobecnej nemocnici Žiar nad Hronom nielen s pojmom mapa starostlivosti, ale aj jej významom v praxi. A pre lepšie pochopenie navrhla konkrétnu ošetrovateľskú mapu starostlivosti u pacientov s varixami dolných končatín.
Teoretickú časť záverečnej bakalárskej práce autorka rozdelila do dvoch samostatných kapitol. V prvej kapitole definovala pojem mapy starostlivosti - ich vznik a význam tak pre sestry ako aj pre kvalitu v ošetrovateľstve. V druhej kapitole sa zamerala na samotné varixy dolných končatín - ich klinický obraz, diagnostiku, komplikácie, liečbu a prevenciu.
V praktickej časti sa autorka zamerala na ošetrovateľskú starostlivosť v perioperačnom období a samotný návrh ošetrovateľskej mapy starostlivosti. V návrhu je spracovaná komplexná ošetrovateľská starostlivosť od príchodu pacienta do zdravotníckeho zariadenia až po jeho prepustenie do domácej starostlivosti. Jej cieľom bolo priblížiť sestrám prácu s ošetrovateľskou mapou starostlivosti a lepšie pochopenie pri zavádzaní do praxe. Nezanedbateľným dôvodom bol aj fakt, aby sa sestry vedeli adekvátne vyjadriť k pilotným projektom ošetrovateľských máp starostlivosti, ktoré sa dostanú na ich oddelenia. Autorka pri spracovávaní záverečnej bakalárskej práce použila 24 literárnych prameňov, ktoré boli citované v zmysle platnej normy STN ISO 690.

Obsah

Abstrakt
Predhovor
Úvod
1 MAPY STAROSTLIVOSTI - vznik a charakteristika
Mapy starostlivosti a ošetrovateľstvo
Mapy starostlivosti a ich význam pre sestru
Mapy starostlivosti ako súčasť case manažmentu
Mapy starostlivosti ako špecifický nástroj kvality
2 VARIXY DOLNÝCH KONČATÍN – klinika ochorenia
2.1 Patofyziológia ochorenia a rizikové faktory vzniku
2.2 Klinický obraz a klasifikácia
2.2.1 Klinický obraz
2.2.2 Klasifikácia
2.3 Komplikácie
2.4 Diagnostika
2.5 Liečba
2.5 Prevencia
3 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ U PACIENTOV S VARIXAMI DOLNÝCH KONČATÍN V PERIOPERAČNOM OBDOBÍ
3.1 Príprava na operáciu
3.2 Pooperačná starostlivosť
4 NÁVRH OŠETROVATEĽSKEJ MAPY STAROSTLIVOSTI V PERIOPERAČNOM OBDOBÍ U PACIENTOV S VARIXAMI DOLNÝCH KONČATÍN
4.1 Príjem pacienta na oddelenie
4.2 Predoperačná starostlivosť
4.3 Operačná starostlivosť
4.4 Pooperačná starostlivosť
4.5 Prepustenie pacienta
4.6 Prílohy k mape starostlivosti
Odporúčania pre prax
Záver
Použitá literatúra
Prílohy

Klíčová slova

Mapy starostlivosti, Varixy končatín, Ošetrovateľská starostlivosť, Perioperačná starostlivosť, Patofyziológia ochorenia, Klinický obraz, Varixam, Pooperačná starostlivosť, Predoperačná starostlivosť, Operačná starostlivosť, Varixamy

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0165 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde