Komunikace firmy se zákazníkem a partnery

Základní informace

Název práce: Komunikace firmy se zákazníkem a partnery

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 72 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Denisa Talavašková

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0125 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V první části mé bakalářské práce byla popsána marketingová komunikace a komunikace se zákazníkem, respektive nejúčinnější kanály komunikace, komunikace organizace, oslovení a přístup k zákazníkům, vzhledem k cíli práce uplatnit marketingovou komunikaci ke zlepšení vztahů se zákazníkem a tak možná ke zvýšení návštěvnosti sledované organizace. Dále jsem se zabývala komunikací a public relations v neziskových organizacích, jelikož podnik, který byl předmětem výzkumu, byl právě neziskovou organizací. Poslední kapitolou teoretické části byl marketingový výzkum, který byl základem k provedení mé práce.
V další části závěrečné práce jsem charakterizovala sledovaný podnik a jeho marketingovou komunikaci. Dále byl stanoven předmět analýzy sekundárních dat v podobě programů nabízených organizací. Těmito daty byly v tomto případě údaje o návštěvnosti, které mi byly dány k dispozici, a na základě jejich vyhodnocení jsem vytvořila dotazník. V poslední kapitole jsem vyhodnotila dotazníky a zároveň podala návrhy a doporučení ke zlepšení vztahů se zákazníky.
V závěru byly shrnuty výsledky a byly doporučeny kroky, které povedou ke zlepšení komunikace se zákazníkem a možná tedy ke zvýšení návštěvnosti.

Obsah

Úvod
1 Teoretická část
1.1 Charakteristika marketingové komunikace
1.1.1 Komunikační proces
1.1.2 Nástroje komunikace
1.1.3 Komunikační mix
1.1.4 Nejúčinnější kanály komunikace
1.1.5 Komunikace organizace
1.2 Komunikace se zákazníkem
1.2.1 Oslovení zákazníka jako východisko
1.2.2 Přístup k zákazníkům
1.2.3 Marketingová komunikace se zákazníkem
1.2.4 Řízení vztahů s klíčovými zákazníky (CRM)
1.3 Komunikace a public relations v neziskových organizacích
1.3.1 Důležitost identifikace cílových skupin
1.3.2 Komunikační mřížka
1.3.3 Komunikace s médii
1.3.4 Strategie při omezených finančních prostředcích
1.3.5 Budoucnost vývoje neziskových organizací
1.3.6 Strategie na trzích služeb
1.4 Marketingový výzkum
1.4.1 Klasifikace marketingového výzkumu
1.4.2 Proces výzkumu
1.4.3 Dotazování
2.1 Představení Domu kultury a divadla v Teplicích
2.1.1 Historie Domu kultury a divadla
2.1.2 Dům kultury a divadlo dnes
2.2 Marketingová komunikace Domu kultury a divadla
2.2.1 Marketingová oddělení
2.2.2 Komunikace s partnery a propagace
2.2.3 Plán propagace a reklamy na rok 2007
2.3 Analýza sekundárních dat a dotazník
2.3.1 Předmět analýzy sekundárních dat
2.3.2 Použitá metoda výzkumu
2.3.3 Tvorba otázek v dotazníku na základě analýzy sekundárních dat
2.3.4 Tvorba ostatních otázek v dotazníku
2.3.5 Distribuce dotazníků
2.4 Analýza primárních dat (vyhodnocení dotazníků)
2.4.1 Třídicí znaky
2.4.2 Informovanost o programu Domu kultury (DK) a Krušnohorského divadla (KD)
2.4.3 Frekventovanost návštěvy DK a KD
2.4.4 Hodnocení programů – celkový dojem
2.4.5 Hodnocení programů – konkrétní hodnocení
2.4.6 Vyhodnocení odpovědí v rámci pohlaví
Závěr
Seznam obrázků
Soupis bibliografických citací
Bibliografie
Přílohy

Klíčová slova

Komunikace, Firemní komunikace, Cílová skupina, Komunikace se zákazníkem, Marketingové komunikace, Komunikace s partnery, Komunikační proces, Nástroje komunikace, Komunikační mix, Kanály komunikace, Komunikace organizace, Oslovení zákazníka, Přístup k zákazníkům, CRM, Public relations, Komunikační mřížka, Komunikace s médii, Neziskové organizace, Marketingový výzkum, Plán propagace

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0125 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde