Vzor seminární práce

Potřebujete jasný a kompletní návod jak psát seminární práci? Chcete si být jisti, že znáte všechny potřebné náležitosti? Rádi byste se vyhnuli zbytečným a stále se opakujícím chybám? Nenacházíte přesný a jednoduchý vzor seminární práce? Přestaňte na internetu hledat spojení typu ukázka, návod nebo šablona seminární práce a podívejte se na naše stručné a výstižné shrnutí, se kterým budete mít jednoznačný úspěch. Čím dříve se seminárkou začnete, tím lépe, není nic jednoduššího.

Vzor seminární práce a pravidla pro psaní

Každá seminárka má svá závazná pravidla. Konkrétní vzor seminární práce obvykle poskytuje daná škola a můžete v něm zjistit rozsah, velikost písma, řádkování, formu citací nebo odkazů. Důraz bývá kladen na:

 • rozsah zpravidla 5–20 stran, tisk je jednostranný, formát papíru A4, na straně papíru, kde bude vazba, by měl být širší okraj
 • číslování stránek začíná na straně 2, kde je autorské prohlášení, všechny další strany včetně seznamu literatury jsou číslovány, přílohy a titulní strana se nečíslují, každá kapitola začíná na nové stránce, podkapitola začíná na téže stránce s vynecháním 2–3 řádků
 • okraje stránky se liší, levý má 3,5 cm, pravý, horní a spodní okraj stránky 2,5 cm
 • velikost písma běžného textu je 11–12 bodů, kapitoly mají 16 bodů tučně, podkapitoly 14 bodů tučně, typ písma Times New Roman, Ariel nebo Calibri
 • řádkování 1,5 cm
 • poznámky jsou psány pod čarou, na konci příslušné strany textu, odkazují arabskými číslicemi
 • citace jsou psány kurzivou a uvedeny v uvozovkách, viz www.citace.com
 • česká státní norma CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2, viz www.boldis.cz/citace/citace.html

Vzor seminární práce a formální úprava

Ve vzoru seminární práce daná škola také většinou demonstruje závaznou formální úpravu. Většina seminárek má podobný vzhled, ale mohou se lišit například v absenci anotace nebo příloh.

 • Titulní list – obsahuje název školy, plný název práce, jméno autora, místo a rok odevzdání
 • Autorské prohlášení – uvádí se na druhé stránce v dolní části listu s uvedením místa a data dokončení práce a musí být podepsáno vlastní rukou autora: Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracoval samostatně s použitím uvedených pramenů a literatury
 • Anotace – přehledné a ucelené vymezení a nastínění tématu, kterým se práce zabývá
 • Obsah – je vhodný jednoduchý systém desetinného třídění, pro kapitoly 1, 2…, pro podkapitoly 1.1, 1.2 …
 • Úvod – jeho součástí je podrobnější uvedení do problematiky práce, popis cíle práce a použitých metod
 • Vlastní text – člení se do jednotlivých kapitol, vlastní názory je dobré konfrontovat s publikovanými výsledky jiných autorů
 • Závěr – zakončuje práci samostatnou kapitolou, charakterizuje práci jako celek, stručně uvádí cíl, postup a výsledky
 • Seznam použitých zdrojů – dělí se na Použitou literaturu a On-line zdroje, každá položka obsahuje: pořadové číslo, příjmení a jméno autora, název publikace, pořadí vydání, místo vydání, nakladatele, rok vydání, ISBN
 • Přílohy

Vzor seminární práce a kritéria hodnocení

Každý vyučující postupuje při hodnocení podle daných kritérií. www.gs-hs.comTy často vychází právě ze vzoru seminární práce dané školy, který je pro učitele i studenty prověřeným a přehledným návodem. Hodnotí se zejména: 

 • úplnost vzhledem ke stanovenému cíli
 • úroveň zpracování – stylistická, jazyková a odborná správnost, logická struktura, využitelnost
 • autorské prvky

Ukázka seminární práce jako vzor

Chcete-li se přece jen podívat na některou konkrétní vypracovanou ukázku a použít ji jako vzor seminární práce, naleznete ji v sekci seminární práce nebo seminárky dle oborů. A jestli jste nakonec došli k tomu, že se vám do psaní seminárky vlastně vůbec nechce, můžete si ji u nás objednat.

Objednávka seminární práce vzor

Nahlédněte do všeobecných obchodních podmínek i ceníku a v případě, že jste se pro vypracování seminární práce jednoznačně rozhodnuti, vyplňte naši objednávku. Kontaktovat vás budeme mailem a dohodneme se s vámi na termínu i veškerých detailech. Dotazy a připomínky směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Cena seminární práce vzor zahrnuje

 • precizní koncepci
 • odborný servis 7 dní v týdnu
 • možnost konzultace se zpracovatelem
 • gramatickou a stylistickou korekturu
 • ochranu proti plagiátorství
 • citace podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • akční, věrnostní nebo množstevní slevu
 • titulní strana, obsah, použité zdroje a veškeré přílohy zdarma!

Vzor seminární práce můžete objednat zde!