Zhodnocení rozvoje internetového obchodu v ČR

Základní informace - Zhodnocení rozvoje internetového obchodu v ČR

Název práce: Zhodnocení rozvoje internetového obchodu v ČR

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 77 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Iva Herčíková

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Zhodnocení rozvoje internetového obchodu v ČR

Diplomová práce " Zhodnocení rozvoje internetového obchodu v ČR" zhodnocuje internetové ochody z hlediska jejich fungování, principů obchodování a zájmu o ně. V této práci jsou porovnány virtuální obchody s obchody "kamennými" v komerčním prostředí. Součástí práce je dotazníkový výzkum zájmu o využití internetových obchodů a důvody pro jejich využití. Internetové obchody jsou nejen individuálními obchodními subjekty, ale velmi často bývají součástí internetové prezentace zavedených firem, které využívají výhod poskytovaných skrze nákupu ve virtuálních obchodech. Propojení internetových obchodů s kamennými by velmi ulehčil nákupní proces nejen pro zákazníka, ale i pro provozovatele internetových obchodů. Internetové obchody se staly nedílnou součástí trhu a zájem o ně zatím stále roste.

Úvod - Zhodnocení rozvoje internetového obchodu v ČR

Internetové obchody se staly nedílnou součástí komerčního prostředí internetu, které není možné přehlédnout. Tento typ obchodů je prezentován stejně jako obchod kamenný jen s tím rozdílem, že prostředí tohoto obchodu je pouze virtuální. Funkce internetových obchodů není pouze prodejní, ale v mnoha případech napomáhá rozšířit informovanost o produktech, novinkách či plánovaných akcích, prověřovat nabídku zboží, systém reklamace a podobně. Nemusí se jednat jen o přímý prodej přes internet, ale je možné využít i velké množství služeb. Pro internetové obchody hovoří mimo jiné rychlost a úspornost, kterou tímto způsobem nakupování využijeme. Vzhledem ke stále se zvyšující penetraci internetu a jeho rostoucímu využití se prostředí internetu stává velmi atraktivním médiem k prezentaci služeb a zboží.

Internetové obchody mohou být postaveny samostatně nebo, a to je též velmi oblíbená forma, jako součást či doplnění obchodu kamenného. Sortiment, který oba tyto typy obchodů nabízí, je v podstatě stejný. Rozlišují se tedy hlavně různé služby, které mohou poskytnout. U internetových obchodů jsou to hlavně slevy na zboží, pružná reakce na změny v nabídce a možnost doručení objednaného zboží. Oproti tomu obchody kamenné mají výhodu v přímém kontaktu zboží se zákazníkem, snadnější možnost reklamace a platby. Argumenty na obou stranách typů ochodů byly podnětem k většímu zájmu o internetové obchody ze strany zavedených firem se sítí kamenných poboček po celé České republice. Téměř již každá společnost využívá možnosti prezentace své firmy prostřednictvím webových stránek, ať už horších či lepších. Ve většině případů je součástí těchto prezentací také, i když ne třeba přímo internetový obchod, možnost objednávky zboží přímo prostřednictvím těchto stránek on-line. Součástí těchto objednávek bývá nabídka na registraci účastníka, spojená s následnou možností slev, často rozdílnou dle odebíraného zboží. Výhoda těchto obchodů, je úspora času s cestou do obchodů, včetně možností výběru doručení zboží například expresní poštou. Nebo přímo svými smluvními dopravci, kteří zajišťují distribuci k zákazníkovi.

Závěr - Zhodnocení rozvoje internetového obchodu v ČR

Internetové obchody jsou již neodmyslitelnou součástí trhu. S obchody kamennými mají mnoho společného. Tyto obchody jsou obchodem jako takovým, pouze s jiným přístupem a zázemím. Základní pravidlo obchodu zůstalo. Zákazník je nejdůležitějším prvkem obchodování. Úspěšný obchod se snaží neustále rozšiřovat řady zákazníků a udržet si jejich stálost. Zájem o internetové obchody roste. V dotazníkovém průzkumu využilo nákup prostřednictvím internetu na 71% dotázaných. Přes veškeré úspěchy mají ale internetové obchody stále dost odpůrců. Největší obavy, při nakupování tímto způsobem stále pramení z nedůvěry v oblasti poskytování osobních dat, platbám přes internet, ale také z reklamace a jejího vyřizování. Pokud provozovatelé internetových obchodů vezmou tyto problémy v úvahu, jejich popularita by se mohla zvýšit .

Možnosti internetových obchodů nejsou stále plně využity. Na trhu jsou jednak samostatné internetové obchody, které fungují pro zákazníka opravdu jen jako virtuální prostředí, ale také existují internetové obchody, jež vznikly jako doplněk již zavedených kamenných obchodů. Toto propojení se zatím zdá být šťastnější. Z pohledu zákazníka jde o pocit jistoty místa, kam se může v případě problémů obrátit. Internetové obchody poskytují možnosti nákupu bez osobní návštěvy, což je pro ně stále výhodou. Čas trávený dopravou za nákupy je proto také čím dále větším argumentem pro jejich využití. Také neustálý přehled o hodnotě nákupu a tím zakoupením jen toho, co opravdu chceme, zvýhodňuje tento typ nákupu. Oproti tomu v kamenných obchodech je systém prodeje takový, že je téměř pravidlem, že v konečné fázi si zákazník odváží z prodejny více zboží než původně předpokládal nakoupit. Je proto zajímavé, že novým trendem v kamenných obchodech je zavedení nákupních košů, které by dokázaly ze zboží snímat čárkový kód a sledovat tak cenově celý nákup. Byla by to sice novinka, ale kamenné obchody by tak přišli o to, co je pro ně tak charakteristické, a to je nakoupení více zboží než zákazník potřebuje. Internetové obchody lze díky jejich domovskému prostředí na internetu regionálně velmi těžko zařadit. Díky možnosti přístupu do nich z jakéhokoli místa boří bariéry nedostupnosti a omezení sortimentu v místních podmínkách. Tato výhoda by mohla do budoucna ještě rozšířit jejich využití s větším uplatněním internetu. Internetový prodej se i přes určitá úskalí a nedokonalost stále více rozšiřuje. Jeho největší problémy stále tkví v nedůvěře, strachu a samozřejmě i ve špatných zkušenostech některých zákazníků. Hlavními faktory pro neuskutečnění nákupu jsou nejčastěji problém u reklamace a strach z platby přes internet. Provozovatelé internetových obchodů by měli k těmto aspektům přihlížet. Velké procento uživatelů internetu stále využívá virtuální obchody jen jako informační možnost a nákup následně provede v kamenných pobočkách. Vznik kamenné pobočky by mohl popularitě a důvěře v internetové obchody hodně pomoci. Zákazník by měl možnost vyřídit vše osobně a tím získat i více důvěry v nakupování on-line. Další výhodou by byl další způsob vyzvedávání zboží. To by se objednalo klasickou cestou přes internetové obchody, ale zákazník by měl možnost si ho vyzvednout a zaplatit v pobočce, a tím si ho i na místě zkontrolovat. Zvýšila by se tak důvěra zákazníků a využití internetových obchodů. Právě tento argument by do budoucna mohl zvýhodnit ty internetové obchody, které mají ve své nabídce možnost vyzvednutí si zboží na určitém místě, popřípadě obchody, které jsou již součástí, tzv. doplňkem již zavedených podniků a které po celou svoji existenci tuto možnost nabízejí.

Klíčová slova - Zhodnocení rozvoje internetového obchodu v ČR

Internetový obchod, princip obchodování, analýza, internetová prezentace, elektronické obchodní centrum, trh třetí strany, elektronická burza , virtuální společenství

Obsah - Zhodnocení rozvoje internetového obchodu v ČR

1 Úvod
2 Literární rešerše
2.1 Internet vznik a vývoj
2.2 Vývoj internetu v ČR
3 E – obchodování
3.1 Fáze e-obchodování
3.2 Přístupy Internetového obchodu
3.3 Druhy elektronického obchodování
3.4 Business to Customer
3.5 Business to Business
3.6 Cunsomer to Cunsomer
3.7 Zájem o e-obchodování
4 Cíl a metodika práce
5 Internetové obchody v komerční sféře
5.1 Komerční prostředí internetu
5.2 Internet v podnikové sféře
5.3 Systém CRM
5.4 Architektura systémů CRM
5.5 Obchodní modely
5.6 Smluvní vztahy
5.7 Platební styk
5.8 Práva a povinnosti smluvních stran
5.9 Nákup bez obav
5.10 Nákupní řád
5.11 Distribuční systémy v internetovém obchodování
5.12 Logistické řetězce
5.13 Logika zásobování
5.14 Uplatnění v e-businessu
6 Postavení kamenných obchodů
6.1 Obchodní modely v prostředí maloobchodu
6.2 Systém CRM v kamenných obchodech
6.3 Charakter obchodních operací
6.3.1 Využití EDI
6.4 Distribuční cesty
7 Zákazník v komerční sféře obchodů
7.1 Faktory působící na zákazníka
7.2 Přístupy k nákupu
7.2.1 Oblíbenost obchodních center
7.3 Rozhodování při nákupním chování
8 Dotazník
8.1 Zhodnocení základních údajů
8.2 Analýza důvodů pro využití internetových obchodů
8.3 Celkové zhodnocení přístupu k nakupování
9 Zhodnocení, doporučení, závěr
10 Seznam literatury
11 Přílohy

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde