Zefektivnění činnosti kontejnerového překladiště

Základní informace

Název práce: Zefektivnění činnosti kontejnerového překladiště

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Karel Škurek

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Bylo rozhodnuto, že je třeba zefektivnit činnost kontejnerového překladiště pro relaci silnice - železnice. Do překladiště vstupují kontejnery ložené (Kontejner) na silničních vozidlech (SV) (jedno silniční vozidlo přepravuje pouze jeden kontejner), z překladiště jsou kontejnery přepravovány po železnici (Vlak), přičemž jeden vlak přepravuje 10, 20, 30 nebo 40 kontejnerů s pravděpodobnostmi 0,15; 0,25; 0,25; 0,35. Předpokládáme, že souprava železničních vozů k nakládce kontejnerů bude vždy k dispozici.
Víme, že do překladiště vstupují průměrně 3 silniční vozidla (Poissonovský vstupní tok) za hodinu. Prvním úkonem v KP je vykládka kontejnerů ze SV (Vykladka), doba vykládky se řídí exponenciálním rozdělením pravděpodobnosti se střední hodnotou 5 minut (P1). Po vykládce je SV odesláno pryč z překladiště a kontejnery postupují technickou prohlídku (TP).
V dalším kroku se provádí technická prohlídka kontejnerů (TP). Doba prohlídky se řídí exponenciálním rozdělením se střední hodnotou 20 minut (P2). Prohlídkou je zjištěno, že 10% (P3) kontejnerů je v nevyhovujícím stavu a je nutno je opravit. Doba opravy kontejnerů (Oprava) se řídí exponenciálním rozdělením se střední hodnotou 60 minut (P4). Po provedení opravy (kontejnery, které nebylo nutno opravovat, tam směřují rovnou) je prováděno celní řízení (CR). Doba trvání se řídí exponenciálním rozdělením pravděpodobnosti se střední hodnotou 30 minut (P5).
Po provedení celního řízení jsou kontejnery ukládány na úložnou plochu pro kontejnery určené k odeslání (Uloziste), kapacita této plochy je 10 kontejnerů. V rámci zjednodušení předpokládáme, že všechny výše uvedené operace s loženými kontejnery se provádí na jednom místě, tudíž není nutno s kontejnery během těchto operací manipulovat. Pro odeslání z KP je nutno kontejnery naložit na železniční vozy (Nakládka), doba nakládky jednoho kontejneru je exponenciální se střední hodnotou 5 minut (P6).
Nakládku a vykládku kontejnerů provádí ramenový vůz (Nakladac). Překladiště pracuje od 6:00 do 18:00 se třemi pauzami od 9:00 do 9:15, 12:30 - 13:15 a 16:00 - 16:15 s povolenými pětiminutovými přesčasy. Touto směnou (Smena) se řídí všechny operace v překladišti, ramenový vůz a příjezdy silničních vozidel do překladiště.
Úkolem je simulací (doba simulace 14 dní + zahřívací perioda 1 den) najít slabá místa v systému, navrhnout, jak tato slabá místa eliminovat a ověřit dopady na činnost překladiště. Optimalizačním kritériem je počet kontejnerů odeslaných z překladiště a počet odmítnutých silničních vozidel. V rámci úprav systému lze měnit počty jednotlivých pracovišť ( zvýšení o 1 = jedna změna) a manipulačních zařízení ( zvýšení o 1 = jedna změna), případně upravovat kapacity zásobníků ( zvýšení kapacity zásobníků o 10 = jedna změna. Dále je možno zkrátit operační časy pracovišť, která jsou obsluhována manipulačním zařízením, na polovinu užitím dvou stejných manipulačních zařízení při obsluze pracoviště (= 1 změna). Snahou je docílit co největšího zvýšení Optimalizačního kritéria, přičemž jsme limitováni maximálním počtem 10 změn.
Dále víme, že v současné době je překladiště schopno za 2 týdny expedovat průměrně 210 kontejnerů a odmítání silničních vozidel je vysoké – zhruba 60%. Model nejdříve sestavte s původním nastavením, proveďte simulační experiment za účelem validace sestaveného modelu a potom nahraďte vybrané hodnoty dle vašeho konkrétního zadání.

Klíčová slova

Aplikace počítačů v provozu, Zefektivnění činnosti kontejnerového překladiště, Překladistě kontejnerů, Witness, Kontejner, Úložiště, Celní řízení, Nakládka, Nakladač, Vykládka, Kontejnery, Překladiště


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0232 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde