Vyhledávání informací na Internetu

Základní informace - Vyhledávání informací na Internetu

Název práce: Vyhledávání informací na Internetu

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 59 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Hana Rejnková

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Vyhledávání informací na Internetu

Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání informací na Internetu. Internet jako nejobsáhlejší zdroj informací a potřeba je efektivně vyhledávat, daly vzniknout této poměrně nové oblasti sběru informací. Vyhledávání informací na Internetu pomocí speciálních vyhledávacích služeb má velmi krátkou historii, sahají jen několik málo let zpět. I přes krátkou historii mají tyto technologie velmi rychlý vývoj vpřed. Byly položeny základy nových metod vyhledávání, které mají uživatelům usnadnit orientaci a rychlý sběr informací. S rychlým rozvojem Internetu se změnilo i vyhledávání. V dnešní době lze kromě informací v textové podobě vyhledávat i multimediální prezentace, hudební záznamy, obrázky nebo elektronické adresy přátel. Budoucnost vyhledávacích služeb se bude ubírat k potřebám a přání uživatelů, bez kterých by tyto služby neměly v podstatě smysl. Hlavní částí této práce je test nejvýznamnějších vyhledávačů.

Úvod - Vyhledávání informací na Internetu

V dnešní době přichází do styku s Internetem téměř každý. S rostoucím počtem uživatelů se začal rozrůstat i samotný Internet. Jeho objem se začal dramaticky zvětšovat a proto bylo nutné najít nástroje, které by umožnily hledání v tak obrovském množství dat a informací. Celý tento vývoj by se dal zjednodušeně přirovnat ke katalogizaci knihovny. Nejdříve bylo vše zatříděno v kartotéce, která mohla obsahovat i několik tisíc titulů. Hledání v takovémto množství titulů bylo velmi pomalé a navíc šlo provést pouze na místě. S rozvojem informačních technologií se tyto zastaralé způsoby katalogizace změnily za digitální. I Internet vyměnil zastaralé a mnohdy ne zcela účinné vyhledávací nástroje za daleko efektivnější, výkonnější a uživatelsky přívětivější.

Dnešní vyhledávací služby nabízejí vysoký komfort pro uživatele, mnoho rozšiřujících nastavení, personalizaci. Všechna tato zlepšení směřují k jedinému cíli - a to k nalezení požadovaných dat nebo informací. Právě hledání patří k prvním krokům uživatele na Internetu. V tak obrovské kvantitě dat a informací se nemůže žádný člověk efektivně orientovat, aniž by použil některou z vyhledávacích služeb. V dnešním světě je na Internetu opravdu těžké najít přesně to, co potřebujete. Vyhledávače na nás chrlí tisíce odkazů, ale jen nepatrná část z nich je "ta pravá". Proto si v této práci ukážeme, jak si práci s vyhledavači zefektivnit. Poslední dobou se nám naplno rozhořel souboj mezi internetovými vyhledávacími službami. Vyhledávací společnosti se začaly předhánět mezi sebou, která nabídne lepší služby a tím přiláká více zákazníků na svou stranu. Tento hon za konkurencí a zisky nutí vyhledávací společnosti stále zdokonalovat své služby o nové a nové prvky.

Závěr - Vyhledávání informací na Internetu

Chceme-li hodnotit Internet jako zdroj informací, musíme brát v úvahu výhody i nevýhody, které toto moderní informační médium přináší. Hlavní výhodou Internetu je to, že uchovává velké množství informací na jednom místě. Avšak především pro nezkušené uživatele může být obrovský rozsah Internetu spíše matoucí a frustrující, protože nevědí, jak najít informace, které potřebují. Proto je důležité, aby uživatel, který chce Internet jako zdroj informací plně využívat, znal alespoň základní principy vyhledávání a aby mu vyhledávácí služby vycházely co nejvíce vstříc. Metody vyhledávání a potažmo internetové vyhledávací nástroje se musí přizpůsobovat tomu, že se Internet neustále rozrůstá, vyvíjí a mění. Téměř s jistotou se dá říci, že se nikdy nepodaří Internet úplně zmapovat a vyvinout dokonalý vyhledávací nástroj, který by nalezl jakoukoli informaci na něm zpřístupněnou. Přesto lze předpokládat, že pod tlakem narůstajícího počtu uživatelů a jejich požadavků se budou vyhledávací služby na Internetu neustále zlepšovat.

Test provedený v této diplomové práci prokázal, že v rámci českého Internetu existuje několik velmi kvalitních vyhledávacích nástrojů. Do hodnocení byla zahrnuta jednak vlastní rozhraní samotných fulltextových technologií (Google, Jyxo, Morfeo, Empyreum Fulltext), jednak portály, které si tyto technologie pronajímají (Seznam, Centrum, Atlas, Tiscali, Quick, Volný, Caramba, Zoohoo). Na základě výsledků tohoto testu bych pro vyhledávání v českých stránkách na Internetu jednoznačně doporučila Seznam, Tiskali a Morfeo, pro uživatele, kteří dávají přednost jednoduchému rozhraní, pak Google. Nejhůře dopadl v tomto testu portál Atlas a Centrum. Jak již bylo zmíněno, Centrum do fulltextového hledání Morfea nezasahuje vůbec, ale jak můžeme zjistit z tabulky, výsledky Seznamu, Atlasu a Jyxa jsou docela rozdílné, přestože všichni používají stejnou technologii. Proč? Každý server používá stejný software (Jyxo), který indexuje web, ale databázi mají svou vlastní, a ta se může lišit ve velikosti a aktuálnosti. Algoritmus řazení výsledků je neměnný. Pouze u Atlasu se pro výpočet zohledňují i katalogové informace. Může tak vzniknout situace, kdy Jyxo vrátí použitelný výsledek až na čtvrtém místě, zatímco Atlas na třetím a Seznam dokonce na prvním, což je zřejmě zapříčiněno rozdílnou databází.

Klíčová slova - Vyhledávání informací na Internetu

Internet, informace, vyhledávání, katalog, fulltext, metavyhledávač, dotazovací jazyk,klíčová slova, rozšiřování, Booleovské operátory, optimalizace pro vyhledávače

Obsah - Vyhledávání informací na Internetu

1. Úvod

2. Cíl práce a metodika

2.1. Cíl práce

2.2. Metodika

3. Vyhledávání informací na Internetu

3.1.Pojem internet,výhody a nevýhody jako zdroje informací

3.1.1. Internet jako zdroj informací

3.2.Vyhledávání informací na internetu

3.2.1. Pojmy úplnost, přesnost a relevance

4. Katalogové a fulltextové vyhledávače v ČR

4.1. Metody vyhledávání informací

4.1.1. Katalogové vyhledávače

4.1.2. Obsah katalogu

4.1.3. Struktura katalogových serverů

4.1.4. Vyhledávání katalogem

4.1.5. Výhody a nevýhody katalogů

4.2. Fulltextové vyhledávače

4.2.1. Co je fulltext

4.2.2.Jak funguje fulltextová vyhledávací služba

4.2.3.Výhody a nevýhody fulltextových vyhledávačů

4.2.4. Kdy použít katalog a kdy použit fulltextový vyhledávač

4.3. Konkrétní příklady fulltextových vyhledávačů

4.3.1.Google

4.3.2. Altavista

4.3.3. Alltheweb

4.3.4. Ask Jeeves!

4.4. Konkrétní příklady katalogů

4.4.1. Seznam

4.4.2. Centrum

4.4.3. Atlas

4.4.4. Caramba!

4.4.5. Yahoo!

4.4.6. Dmoz

4.5. Souhrnné vyhledávací nástroje

4.5.1.Souhrnné vyhledávací servery

4.5.1.1. Metavyhledávače

4.5.1.2. Metavyhledávací programy

4.6. Rozdělení nástrojů pro vyhledávání informací

4.6.1. Hybridní systémy, portály

4.6.2.Souhrnné vyhledávací nástroje

4.6.3.Hledisko obsahu

4.6.1.1.Speciální textová data

4.6.1.2.Emailové adresy

4.6.1.3.Hudba

4.6.1.4.Obrázky a video

4.6.1.5.Software

5.Tvorba dotazů

5.1. Vyhledávací jazyk

5.2. Správné položení dotazu

5.2.1. Vyhledávání založené na obsahu

5.2.2. Vyhledávání podle klíčového slova

5.2.2.1. Jak zvolit klíčová slova

5.2.2.2. Metody pro úpravu klíčových slov

5.2.2.3.Metody kombinování klíčových slov

5.2.2.4.Formulace dotazu pomocí operátorů

5.2.2.5. Vyhledávání fráze

5.3. Budoucnost vyhledávání informací na Internetu

6. Hodnocení konkrétních vyhledávačů

6.1. Představení testovaných vyhledávačů

6.2.Kritéria hodnocení

6.3.Testovací dotazy

6.4. Výsledky testování

6.5. Bodové ohodnocení výsledků testování

6.6. Celkové zhodnocení

7. Závěr

8. Seznam použité literatury

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde