Viry a antiviry

Základní informace - Viry a antiviry

Název práce: Viry a antiviry

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 60 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Jan Havlík

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Viry a antiviry

Diplomová práce se zabývá problematikou počítačové infiltrace a antivirové ochrany. První část se vztahuje k obecné charakteristice virů, jejich historii a dělení. Druhá část je věnována charakteristice antivirových aplikací, jejich detekčním principům a léčbě nakaženého počítače. V další kapitole jsou popsány konkrétní vybrané antivirové programy pro ochranu domácího počítače a následně testovány. Na základě tohoto testování byl vyhodnocen a doporučen nejlepší antivirový program. Praktická část potom nabízí analýzu antivirové ochrany v prostředí veliké společnosti, na jejímž základě jsou vyvozena doporučení pro realizaci antivirové ochrany ve středním a velkém podniku.

Úvod - Viry a antiviry

O antivirovou ochranu počítačů se autor asi jako každý začal zajímat po svém prvním setkání s virem. V tomto případě jím byl boot-vir Stoned.Angelina, který po své aktivaci znemožnil nabootování operačního systému. Tehdy autor neměl s detekcí a odstraňováním virů žádné zkušenosti. Cílem této diplomové práci je přehledný souhrn týkající se částečně virové, ale hlavně antivirové problematiky. Nastínit, jak antivirové programy fungují a jaké používají metody pro detekci a léčbu virů. Nebude opomenuto ani představení několika antivirových programů pro domácí nasazení, jejich testování a následné vyhodnocení. Bude také přiblíženo praktické nasazení antivirové ochrany v podniku, ve kterém měl autor možnost pracovat, za účelem informování čtenářů o způsobu antivirové ochrany podnikové sítě.

Závěr - Viry a antiviry

Spolu s růstem potřeby využití výpočetní techniky a rostoucí integrací počítačových sítí roste i riziko infiltrace některým ze široké palety neustále vznikajících virů. Proto by toto nebezpečí nikdo neměl podceňovat a měl by usilovat o co nejkvalitnější ochranu počítačových dat. Na základě autorova testu antivirových programů pro domácí použití byl za nejlepší antivirový program se 72 body označen slovenský produkt NOD32 hlavně díky opravdu nejpohotovější aktualizaci, rychlosti a kvalitě detekce a léčby. Patří mu též jednoznačné prvenství v dlouhodobém testování časopisu Virus Bulletin (viz. obrázek číslo 8). Jako druhý nejlepší antivir pro domácí použití byl s 63 body vyhodnocen Avast 4.6 (Home Editon) od Alwil Software, který od své starší verze doznal zlepšení v mnoha směrech, a je též kvalitní alternativou zejména pro uživatele, kteří chtějí ušetřit. S 54 body se nejhorší antivirovou aplikací testu stalo AVG 7.0, které kromě častých nedostatků v detekci nebyl ani po aktualizaci téměř nikdy schopen infikovaný soubor vyléčit (nabízel jen jeho přesunutí do karantény nebo odstranění). V poslední řadě je přínosem autora shrnutí problematiky a nastínění antivirové ochrany na úrovni podniku a zjednodušené doporučení principu její realizace v nově vznikajících společnostech.

Klíčová slova - Viry a antiviry

Počítačová infiltrace, virus, červ, makrovirus, antivirová ochrana, antivirová aplikace, boot vir, hoax, kryptovir, dialer, skenování

Obsah - Viry a antiviry

1 ÚVOD
2 CÍL PRÁCE A METODIKA
3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VIRŮ
3.1 HISTORIE VIRŮ A ANTIVIRŮ
3.2 POČÍTAČOVÝ VIR
3.2.1 Červ (worm)
3.2.2 Trójský kůň
3.2.3 Žertovný program (joke)
3.2.4 HOAX
3.2.5 Boot vir
3.2.6 Souborový vir
3.2.7 Makrovir
3.2.8 Kryptovir
3.2.9 Dialer
3.2.10 Generátory počítačových virů
3.2.11 Viry a WAP
4 TEORETICKÉ PRINCIPY ANTIVIROVÝCH PROGRAMŮ
4.1 SKENOVÁNÍ
4.1.2 Paměťově rezidentní skener (on-access scanner)
4.1.2 Skener "na požádání" (on-demand scanner)
4.2 KONTROLA INTEGRITY
4.3 HEURISTICKÁ ANALÝZA
4.4 MONITOROVACÍ PROGRAM
4.5 LÉČBA NAKAŽENÉHO POČÍTAČE
4.5.1 Další metody léčení
4.6 ANTIVIROVÝ PROGRAM A JEHO AKTUALIZACE
4.6.1 Virová databáze
4.6.2 Aktualizace části programu
4.7 JEDNOÚČELOVÉ ANTIVIRY
4.8 SÍŤOVÉ SCHOPNOSTI ANTIVIROVÝCH SYSTÉMŮ
4.8.1 Centrální správa
4.8.2 Zrcadlení aktualizací
4.8.3 Notifikace
4.8.4 Hromadné a centrální instalace
5. VYBRANÉ ANTIVIROVÉ APLIKACE
5.1 NOD32 (STANDARD EDITION)
5.2 AVG 7.0
5.3 AVAST! 4.6
5.4 TESTOVÁNÍ
5.4.1 Metodika testování
5.4.2 Test detekčních schopností
5.4.3 Test léčení
5.4.4 Porovnání cen
5.4.5 Hodnocení aktualizace
5.4.6 Hodnocení funkcí
5.4.7 Test rychlosti
5.4.8 Hodnocení instalace
5.4.3 Testovací tabulka antivirových programů
5.5 TESTY VIRUS BULLETIN
6. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ANTIVIROVÝCH APLIKACÍ
6.1 PROFIL SPOLEČNOSTI
6.2 SCHÉMA VNITŘNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI
6.3 ANTIVIROVÁ OCHRANA SPOLEČNOSTI
6.3.1 SMTP Gateway
6.3.2 Microsoft ISA Server 2004
6.3.3 Server Microsoft Exchange 2003
6.3.4 Microsoft IIS 5.0 (Internet Information Server)
6.3.5 Microsoft SharePoint Portal Server
6.3.6 Ochrana ostatních souborových serverů
6.3.7 Ochrana pracovních stanic
6.3.8 Vzdálená správa
6.4 VYHODNOCENÍ ANTIVIROVÉ OCHRANY SPOLEČNOSTI
7 ZÁVĚR
8 SEZNAM LITERATURY

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde