Návrh redukční převodovky pohonu malého terénního vozidla

Základní informace

Název práce: Návrh redukční převodovky pohonu malého terénního vozidla

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 16 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Karel Škurek

Datum obhajoby: 2009


Souhrn

Navrhněte redukční převodovku pohonu malého terénního vozidla o celkové hmotnosti mc. Účinnost pohonu . Formule pohonu 4x4 s dynamickým poloměrem Rd = 0,35 m. Je vybaveno tříhřídelovou převodovou skříní, mechanicky řazenou s převodovými poměry.

Navrhněte převod v nápravě iN a převody dvoustupňové redukce is a iT při splnění následujících požadavků:
 • max. rychlost vmax 150 až 190 km/h
 • max stoupavost při rychlosti vS 6 km/h (1. přev. stupeň a pomalá redukce)
 • teoretická stoupavost v terénu (1. přev. stupeň, valivé odpory f=0,2) min. s=60%.
 • čelní plocha vozidla S= 2,5 m2
 • formule pohonu 4x4
 • dynamický poloměr Rd = 0,35 m

Zpracujte závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
 • vnější charakteristiku motoru
 • návrh schématu pohonu vozidla a schématu redukční převodovky
 • výpočet převodových poměrů pomalého (terénního) stupně redukce iT a převodu v nápravě iN tak
 • určení počtu zubů dvoustupňové redukce pro tyto parametry ozubení:
 • celková osová vzdálenost
 • normálný modul kol
 • šířky zubů silniční soukolí
 • terénní soukolí
 • součinitel trvání záběru krokem
 • minimální počet zubů
 • silniční převodový poměr
 • volit ozubení s prodlouženým trváním záběru
 • volit ozubení s vyrovnanými měrnými skluzy

- výpočet rychlostí pro navržené převody a graf rychlostní charakteristiky vozidla
- kontrola, zda je splněn požadavek na maximální stoupavost v terénu
- základní geometrický výpočet všech kol redukční převodovky
- zjednodušený pevnostní výpočet vybraného soukolí redukční převodovky


V tomto programu jsem návrh dvoustupňové redukční převodovky pro zadání A 2. Postup jsem rozdělil do několika bodů. V prvním jsem vytvořil vnější charakteristiku motoru, ze zadaných hodnot. V dalších bodech jsem vypočetl minimální a maximální převodový poměr. Dále jsem spočetl rozdělení převodových poměrů a nakreslil schéma navrhované dvoustupňové redukční převodovky. Bod sedmý obsahuje návrh počtu zubů pro redukční převodovku z1 = 25, z2 = 21, z3 = 30, z4 = 37, z5 = 25. V posledních bodech programu jsem vytvořil tabulku skutečných převodů a rychlostní charakteristiku. Kontrolou stoupavosti jsem ověřil, že automobil s navrženými parametry vyjede 80 % stoupání. V posledních dvou bodech jsem využil dvou programů na PC a to program Geometrie.exe v bodě deset a v jedenáctém bodě jsem užil program CSNw.exe. Pomocí těchto programů jsem vypočetl základní geometrii kol redukční převodovky a zjednodušený pevnostní výpočet vybraného soukolí redukční převodovky.

Klíčová slova

Redukční převodovka, Návrh redukční převodovky, Převodovka pohonu, Účinnost pohonu, Formule pohonu, Dynamický poloměr, Převodová skříň, Převodové poměry, Převod v nápravě, Dvoustupňová redukce, Stoupavost při rychlosti, Teoretická stoupavost, Čelní plocha vozidla


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0239 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde