Vývoj demografického ukazatele - rozvodovost v České Republice

Základní informace

Název práce: Vývoj demografického ukazatele - rozvodovost v České Republice

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 95 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Michal Fejks

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0026 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato bakalářská práce seznamuje s demografickými pojmy sňatkovost a rozvodovost a se statistickou disciplínou - teorií časových řad. Popisuje základní ukazatele sňatkovosti a rozvodovosti. Získané časové řady ukazatelů jsou analyzovány statistickými metodami. Výsledné skutečnosti interpretuje, sestrojuje predikci časových řad na několik nejbližších let a odhaduje vývoj do blízké budoucnosti. Porovnává výsledky spočtené pomocí výpočtových vzorců s výstupy ze SW SAS.

Klíčová slova

Sňatkovost, rozvodovost, teorie časových řad, metody odhadu trendových funkcí, lineární trendová funkce, parabolická trendová funkce, exponenciální trendová funkce, logaritmická trendová funkce, Gompertzova křivka, průměrný koeficient růstu, predikce

Obsah

1. ÚVOD
2. CÍL PRÁCE A METODIKA
3. LITERÁRNÍ REŠERŠE
3.1 SŇATKOVOST
3.2 ROZVODOVOST
4. METODIKA PRÁCE – TEORIE ČASOVÝCH ŘAD
4.1 ČASOVÁ ŘADA
4.2 ZÁKLADNÍ POJMY
4.3 PŘÍSTUPY K MODELOVÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD
4.4 POPIS TRENDOVÉ SLOŽKY
4.5 METODY ODHADU PARAMETRŮ TRENDOVÝCH FUNKCÍ
4.6 VOLBA VHODNÉHO MODELU TRENDU
4.6.1 Základní metody volby trendu
4.6.2 Reziduální součet čtverců
4.6.3 Index korelace
4.6.4 Metoda středních chyb odhadu
4.6.5 Analýza diferencí
4.6.6 Metoda klouzavých průměrů
4.6.7 Volba trendových funkcí časových řad
5 VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ - ANALÝZA
5.1 HRUBÁ MÍRA ROZVODOVOSTI - HMRO
5.2 INDEX ROZVODOVOSTI - IR
5.3 MÍRA ROZVODOVOSTI MANŽELSTVÍ PODLE VĚKU – RmX
5.4 MÍRA ROZVODOVOSTI PODLE VĚKU – RX
5.4.1 Míra rozvodovosti žen
5.4.2 Míra rozvodovosti mužů
5.4.3 Porovnání míry rozvodovosti mužů a žen
5.5 ROZVODY PODLE DOBY TRVÁNÍ MANŽELSTVÍ
5.6 ROZVODY PODLE POČTU DĚTÍ V MANŽELSTVÍ
5.7 ZHODNOCENÍ VÝPOČTŮ
5.8 POUŽITÍ STATISTICKÉHO SW SAS
5.8.1 Vysvětlivky k obrazovým výstupům ze systému SAS
6. ZÁVĚR
7. SEZNAM LITERATURY
8 PŘÍLOHY


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0026 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde