Statistická závislost ceny na parametrech harddisku

Základní informace

Název práce: Statistická závislost ceny na parametrech harddisku

Typ práce: Semestrální projekt

Rozsah práce: 21 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Martin Stupka

Datum obhajoby: 2005Obsah

1. Úvod
2. Zdrojová data
3. Charakteristiky polohy a variability
Charakteristiky polohy
Charakteristiky variability
Kapacita
Cena
Cache
4. Korelační a regresní analýza
Jednoduchá korelační a regresní analýza
5. Vícenásobná regrese a korelace
6. Výběr optimální podmnožiny vysvětlujících proměnných různými metodami
7. Závěr
8. Použité zdroje

 

Klíčová slova

Statistika, Statistická závislost, Statistická analýza, Zkoumání závislosti, Charakteristiky polohy, Charakteristiky variability, Aritmetický průměr, Výběrový aritmetický průměr, Modus, Medián, Variační rozpětí, Rozptyl, Směrodatná odchylka, Boxplot, Normální rozdělení, Histogram, Gaussova křivka, Šikmost, Špičatost, Výběrový soubor, Korelační analýza, Regresní analýza, Vícenásobná regrese, Vícenásobná korelace, Multikolinearita, SAS, Backward, Stepwise, R-square, Adj R-square, C(p) – Mallows

 

Stažení práce

Pro jednorázové stažení prostřednictvím SMS klikněte na níže umístěné tlačítko


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde