Statistická analýza změny střední délky života v ČR

Základní informace

Název práce: Statistická analýza změny střední délky života v ČR

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 114 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0024 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Střední délka života nebo-li naděje dožití udává počet let, který má naději prožít osoba právě x-letá při úmrtnosti ve sledovaném období. Jedná se o syntetický ukazatel, který zobrazuje úmrtnostní poměry ve všech věkových skupinách. V diplomové práci je provedena statistická analýza změny střední délky života obyvatelstva v ČR. Je popsán vývoj střední délky života v letech 1960 – 2003, podrobněji je popsáno období let 1990 až 2003. Střední délka života při narození v ČR je též porovnána s hodnotami vybraných evropských zemí. Dále je popsán vývoj úmrtnostních poměrů a provedeno porovnání úmrtnostních poměrů v jednotlivých krajích. Zdravotní stav obyvatel je charakterizován pomocí vybraných ukazatelů. Jsou zde uvedeny nejčastější příčiny úmrtí mužů a žen a jejich vývoj v devadesátých letech. V závěru práce jsou popsány jednotlivé faktory, které ovlivňují střední délku života. K analýze vývoje střední délky života jsou použity indexní analýza, analýza časových řad a grafické prostředky. Pro předpověď budoucího vývoje je použita analýza časových řad pomocí trendových funkcí.


Klíčová slova

Střední délka života, úmrtnost, standardizovaná úmrtnost, mužská nadúmrtnost, zdraví, rizikové faktory, životní styl

Obsah

1. Úvod a cíl práce
2. Literární rešerše
2.1. Demografie
2.1.1. Úmrtnost v demografii
2.1.2. Střední délka života
2.1.3. Obyvatelstvo na počátku 20. století
2.1.4. Vývoj úmrtnosti v letech 1945-1989
2.1.6. Prognóza vývoje obyvatelstva
2.2. Zdravotní stav obyvatelstva
2.2.1. Pojem zdraví
2.2.2. Vlivy působící na zdraví obyvatel
2.2.2.1. Životní styl
2.2.2.2. Životní prostředí
2.2.2.3. Zdravotní péče
2.2.3. Nejčastější příčiny smrti
3. Metodika
3.1. Charakteristiky narození, úmrtí a růstu počtu obyvatel
3.1.1. Struktura obyvatelstva podle věku
3.2. Ukazatelé délky života
3.3. Ukazatelé úmrtnosti
3.4. Úmrtnostní tabulky
3.5. Použité statistické metody
3.5.1. Analýza časových řad
3.5.1.1. Členění časových řad
3.5.1.2. Charakteristické rysy průběhu časových řad
3.5.1.3. Elementární charakteristiky časových řad
3.5.1.4. Analýza časových řad pomocí klasického modelu
3.5.1.5. Popis a analýza neperiodických časových řad s trendem
3.5.1.6. Adaptivní modely
3.5.1.7. Prognózy časových řad
3.5.2. Indexní analýza
3.6. Použité statistické programy
4. Vlastní rozbor
4.1. Vývoj střední délky života
4.1.1. Vývoj střední délky života v letech 1990 až 2003
4.1.2. Porovnání střední délky života s ukazateli normální a pravděpodobné délky života
4.1.3. Regionální srovnání střední délky života při narození
4.1.4. Porovnání střední délky života s vybranými zeměmi
4.1.5. Extrapolace časové řady
4.1.5.1. Prognóza střední délky života při narození mužů
4.1.5.2. Prognóza střední délky života při narození žen
4.1.6. Úmrtnost
4.1.6.1. Vývoj úmrtnosti
4.1.6.2 Kojenecká úmrtnost
4.1.6.3. Regionální srovnání
4.1.6.2. Úmrtnost obyvatelstva podle příčin smrti
4.1.6.3. Mezinárodní srovnání úmrtnosti
4.2. Analýza zdravotního stavu
4.2.1. Nejčastější příčiny úmrtí
4.2.2. Nemocnost
4.2.3. Rizikové faktory ovlivňující zdraví obyvtel
4.2.3.1. Zdravotní péče
4.2.3.2. Životní styl
4.2.3.3. Životní prostředí
5. Závěr
6. Seznam literatury
7. Seznam tabulek
8. Seznam grafů
9. Seznam příloh


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0024 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde