Metody výpočtu veličiny VaR pro tržní riziko

Základní informace - Metody výpočtu veličiny VaR pro tržní riziko

Název práce: Metody výpočtu veličiny VaR pro tržní riziko

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 51 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Zuzana Jamáriková

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0491 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Řízení rizik je jedním z nejdůležitějších úkolů pro správné fungování bank a ostatních finančních institucí. V dnešní době, kdy svět postihla finanční krize a na trzích vládne stále větší nejistota, se potřeba řízení rizik ještě zvyšuje. V práci se budeme zabývat konkrétně měřením tržních rizik jako jednoho typu finančního rizika. V poslední době se stále více využívá metoda výpočtu Value at Risk (VaR), která udává maximální ztrátu na určité hladině spolehlivosti. Pro vedení institucí je tato metoda velmi výhodná především díky tomu, že nám dává jedno souhrnné číslo, k jehož interpretaci nejsou potřeba rozsáhlé matematické ani statistické znalosti. Na druhé straně nám metoda nic neříká o ztrátách, které vzniknou na hladině vyšší, než je námi zvolená. VaR skrývá ještě některé další nevýhody, které zdůrazníme v práci. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a aplikační. V první části si uvedeme některé základní definice statistických pojmů, rizik a také hodnoty VaR. Dále si popíšeme různé přístupy k výpočtu VaR, jejich přednosti a nevýhody. V druhé, aplikační části, si naše teoretické poznatky ukážeme na konkrétním příkladě se zadaným portfoliem. VaR budeme počítat metodou historické simulace a metodou rozptylů a kovariancí. Na závěr si porovnáme výsledky a ukážeme ještě další charakteristiky VaR. K výpočtům budeme používat program MS Excel a k testování normality statistický program R.

Cíl - Metody výpočtu veličiny VaR pro tržní riziko

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a aplikační. V první části si uvedeme některé základní definice statistických pojmů, rizik a také hodnoty VaR. Dále si popíšeme různé přístupy k výpočtu VaR, jejich přednosti a nevýhody. V druhé, aplikační části, si naše teoretické poznatky ukážeme na konkrétním příkladě se zadaným portfoliem. VaR budeme počítat metodou historické simulace a metodou rozptylů a kovariancí. Na závěr si porovnáme výsledky a ukážeme ještě další charakteristiky VaR. K výpočtům budeme používat program MS Excel a k testování normality statistický program R.

Závěr - Metody výpočtu veličiny VaR pro tržní riziko

Cílem této práce bylo seznámení se s metodou Value at Risk, jako nástroje pro měření tržních rizik. Popsali jsme metodu jako komplexní přístup k měření tržních rizik, představili její předpoklady a zhodnotili její výhody a nevýhody. Dále jsme si rozebrali jednotlivé přístupy k metodě, jak se od sebe liší, co předpokládají, a v čem jsou jejich silné a slabé stránky. Na konkrétním příkladě jsme ukázali výpočet metodou historické simulace a metodou rozptylů a kovariancí. Ukázali jsme si tedy, v čem se metody liší, a jak se liší výsledky. Vypočítali jsme si ještě některé další charakteristiky jako hodnoty relativního VaR nebo diverzifikace jednotlivých rizik. Uvedli jsme si, že metoda rozptylů a kovariancí předpokládá normální rozdělení výnosů. V aplikační části jsme otestovali normalitu pomocí statistického programu R. Výsledky testů ukázaly, že normalitu ve všech případech zamítáme. To jen potvrzuje, že některé teoretické předpoklady modelů, nejsou v praxi vždy splněny. I přesto se tato metoda velmi často používá.


Klíčová slova

VaR, Risk, riziko, tržní riziko, kreditní riziko, operační riziko, klasifikace rizik, náhodná veličina, rozdělení náhodné veličiny, metoda rozptylů, metoda Monte Carlo, test normality, portfolio, metoda historické simulace

Obsah

1. Úvod
2. Teoretická část
2.1. Definice statistických pojmů
2.2. Riziko
2.2.1. Definice jednotlivých rizik
2.2.2. Klasifikace rizik
3. Value at Risk jako nástroj pro měření rizik
3.1. Definice veličiny Value at Risk
3.2. Jednoduchá ukázka interpretace VaR
3.3. Klíčové problémy metody VaR
3.4. Výhody a nevýhody metody Value at Risk a alternativních metod k měření rizik
3.5. Použití výsledků výpočtu Value at Risk
3.6. Metody výpočtu Value at Risk
3.6.1. Metoda historické simulace
3.6.2. Delta-normální metoda neboli metoda rozptylů a kovariancí
3.6.3. Strukturovaná metoda Monte Carlo
3.6.4. Srovnání jednotlivých metod
4. Aplikační část
4.1. Výpočet VaR metodou historické simulace
4.1.1. Výpočet jednotlivých typů VaR pro různé cenné papíry
4.1.2. Výpočet jednotlivých VaR pro celé portfolio
4.1.3. Výsledné hodnoty VaR u historické simulace
4.2. Výpočet VaR metodou rozptylů a kovariancí
4.2.1. Výpočet jednotlivých typů VaR pro různé cenné papíry
4.2.2. Výpočet jednotlivých VaR pro celé portfolio
4.2.3. Výsledné hodnoty VaR u metody rozptylů a kovariancí
4.2.4. Test normality
5. Závěr
6. Literatura

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0491 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde