Úmluva o právech dítěte a její naplňování v pedagogické praxi

Základní informace

Název práce: Úmluva o právech dítěte a její naplňování v pedagogické praxi

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 68 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Mgr. Pavel Křesťan

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 120 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0139 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Předmětem diplomové práce „Úmluva o právech dítěte a jejího naplňování v pedagogické praxi“ je analýza vývoje tohoto dokumentu a stručný popis dětských práv z historického pohledu. První část je zaměřena na strukturu a principy Úmluvy a obecný rozbor článků, v druhé části jsou rozebrány některé problematické články. Poslední část je pak zaměřena na další sociálně právní ochranu dětí a současný právní stav v ČR.

Obsah

Úvod
1. Postavení dítěte ve společnosti z historického hlediska
1.1 Dítě jako subjekt práva
1.2 Dítě a historický vývoj
2. Historický vývoj dokumentu
2.1 Ochrana práv dítěte v první polovině 20. století
2.2 Vývoj po 2. světové válce
2.3 Vznik dokumentu
2.4 Opční protokoly k Úmluvě
3. Členění Úmluvy,struktura a principy
3.1 Členění Úmluvy a přehled článků
3.2 Struktura dokumentu
3.3 Principy dokumentu
3.4. Postavení Úmluvy v českém právním řádu
3.5. Problematika definice subjektu dítěte
4. Práva dítěte daná Úmluvou
4.1 Přehled článků Úmluvy
4.2. Rozbor problematických článků
4.3. Právo dítěte na život
4.4 Výbor pro práva dítěte
5. Uskutečňování závazků Úmluvy
5.1 Celosvětové uskutečňování závazků
5.2 Naplňování úmluvy v pedagogické praxi
5.3 Naplňování Úmluvy při svěření dětí do péče jednoho z rodičů
6. Sociálně právní ochrana dětí
6.1 Zákon o sociálně právní ochraně dětí
6.2. Naplňování zákona v praxi
6.3 Působnost úřadů a dalších institucí
6.4 Prevence a legislativní návrhy
6.5 Trestněprávní úprava
6.6 Rodinně právní úprava
7. Současný právní stav u nás
7.1. Naplňování Úmluvy o právech v legislativě
7.2 Monitoring dosavadního stavu práv dětí
7.3 Slabé stránky úmluvy
8. Vyhlídky a navrhovaná opatření do budoucna
8.1 Dětský ombudsman
8.2 Školské vzdělávací programy
9. Závěr
10. Seznam použité literatury
11. Anotace

Klíčová slova

Úmluva o právech dítěte, Dětská práva, Lidská práva, Sociálně právní ochrana dětí, Postavení dítěte, Dítě jako subjekt práva, Práva dítěte, Výbor pro práva dítěte, Dětský ombudsman, Ochrana práv dítěte

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 120 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0139 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde