Úloha venkovského obchodu v životě obce

Základní informace

Název práce: Úloha venkovského obchodu v životě obce

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 100 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2004

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 190 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0025 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato diplomová práce se zabývá úlohou venkovského obchodu v životě obce. Úvodní část diplomové práce je nejprve zaměřena na teoretická východiska specifikující jednotlivé instituce vyskytující se na venkově. Následně je předestřeno, jaká je úloha institucí v regionálním/rurálním rozvoji (především v modelu integrovaného endogenního rozvoje). Na základě předložených teoretických východisek získaných literární rešerší je zkoumána konkrétní instituce venkovského obchodu v dané obci z pohledu instituce rodiny (příp. domácnosti), kterou reprezentují ti, kteří nejčastěji zajišťují nákupy. K výzkumu byl zvolen kvantitativní sociologický průzkum s využitím dotazníkového šetření s důrazem na úlohu obchodu v rozvoji obce, jeho fungování, vliv na místní lidi a místních lidí na obchod. V empirické části je stručně pojednáno o historii a rozvoji obce a je představen místní obchod. Dále jsou uvedeny výsledky výzkumu a jejich interpretace. Z výzkumu vyplynulo, že obchod je pro občany obce důležitý a je potřebný pro rozvoj obce.

Klíčová slova

Instituce, Venkov, Domácnost, Obchod, Rozvoj venkova, Instituce na venkově, Pojem instituce, Modely regionálního rozvoje, Model regionálního rozvoje, Sociální aspekty obchodu

Obsah

1. Úvod

2. Cíl práce a obecná metodická východiska

3. Literární rešerše

3.1. Instituce

3.1.1. Pojem instituce

3.1.2. Instituce na venkově

3.1.3. Jednání lidí a tradice

3.2. Modely regionálního/rurálního rozvoje a jejich vztah k institucím

3.2.1. Definice nejdůležitějších pojmů

3.2.2. Historie a vývoj

3.2.3. Legislativní rámec venkovského rozvoje

3.2.4. Modely regionálního rozvoje

3.2.5. Model integrovaného endogenního rozvoje

4. Metodický přístup

4.1. Kvantitativní a kvalitativní výzkum

4.2. Rozhodnutí o přístupu sociologického empirického výzkumu

4.3. Postup při prípravě a realizaci výzkumu

4.3.1. Formulace sociálního problému

4.3.2. Formulace obecné/teoretické hypotézy

4.3.3. Formulace souboru pracovních hypotéz

4.3.4. Rozhodnutí o populaci a vzorku

4.3.5. Pilotní studie

4.3.6. Rozhodnutí o technice sběru informací

4.3.7. Konstrukce nástrojů pro terénní sběr informací

4.3.8. Předvýzkum

4.3.9. Terénní sběr dat

4.3.10. Analýza dat

4.3.11. Interpretace výsledků

5. Empirická část

5.1. Popis sledované obce včetně místního obchodu

5.1.1. Historie obce

5.1.2. Obec ve vnějších vztazích

5.1.3. Složky a funkční systémy obce

5.1.4. Historie místního obchodu

5.2. Výsledky výzkumu

5.2.1. Charakteristika souboru dotazovaných

5.2.2. Nakupování

5.2.3. Sociální aspekty mísntího obchodu

5.2.4. Rozvoj

6. Závěr

7. Seznam tabulek

8. Seznam použit literatury

9. Seznam příloh


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 190 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0025 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde