Sociální pracovník versus výchovný poradce

Základní informace

Název práce: Sociální pracovník versus výchovný poradce

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 48 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0184 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Sociální pracovník pracuje s individui, pracuje s dětmi a rodinou, s problémovou mládeží, věnuje se komunitní činnosti, starým nebo handicapovaným lidem, věnuje se klientům, kteří za ním přicházejí dobrovolně nebo klientům, kteří jsou mu „přiděleni“. Na takového člověka nebo skupinu lidí může upozornit organizace či instituce, nebo také soukromá osoba. Rozsah klientů sociálního pracovníka je tedy široký.
Tato práce je zaměřena na klientelu problémové mládeže. S dospívajícími, kteří se dostali do složité životní situace, se zabývá sociální pracovník, psycholog, psychiatr či jiný odborník, avšak tito adolescenti tráví nejvíce času ve škole, kde s nimi pracuje především výchovný poradce. A právě činnosti výchovného poradce s rizikovou mládeží je věnována tato práce, neboť výchovný poradce nepracuje jen s problémovými dospívajícími, ale také s jejich zákonnými zástupci, popř. dalšími členy rodiny, a vlastně tak vykonává činnost obdobnou jako sociální pracovník. A tak se nabízí otázka, nakolik je práce a kompetence výchovného poradce na střední škole a výchovného poradce na středním odborném učilišti podobná práci a kompetencím sociálního pracovníka, který se věnuje mládeži? Dají se tyto dvě profese vůbec porovnávat? Práce je tedy zaměřena na kompetence, práci, možnosti a povinnosti výchovného poradce na střední škole a výchovného poradce na středním odborném učilišti, na to, jak výchovní poradci pracují s problémovou mládeží, jaká by měla být osobnost výchovného poradce a na jaké úrovni by měli společně spolupracovat.


Obsah

1 Úvod
2 Dospívání
3 Sociální deviace
4 Problémová mládež
5 Poradny
5.1 Výchovné poradenství
5.2 Sociální poradenství
5.3 Pedagogicko – psychologická poradna
5.4 Ostatní zařízení
6 Komparace kompetencí výchovného poradce a sociálního pracovníka
6.1 Vzdělání
6.2 Způsob vedení dokumentace
6.3 Okruhy problémů (typická kazuistika)
6.4 Způsob práce s klientem
6.5 Délka spolupráce s klientem
6.6 Charakteristika klienta
6.7 Charakteristika rodiny klienta
6.8 Spolupráce výchovných poradců a sociálních pracovníků
6.9 Spolupráce s dalšími odborníky
6.10 Osobnostní rysy
6.11 Charakteristika prostředí
7 Péče o problémovou mládež
8 Závěr
9 Seznam použité literatury
10 Seznam příloh
11 Dotazník
12 Etický kodex výchovných poradců
12.1 I. Etická odpovědnost výchovného poradce vůči klientům
12.2 II. Práva a prospěch klienta
12.3 III. Omezení vyplývající z profese
12.4 IV. Výkon profese (profesionální praxe)
13 Etický kodex sociálních pracovníků

Klíčová slova

Sociální pracovník, Výchovný poradce, Sociální deviace, Problémová mládež, Výchovné poradenství, Sociální poradenství, Psychologická poradna, Kompetence výchovného poradce, Kompetence sociálního pracovníka, Spolupráce výchovných poradců a sociálních pracovníků, Péče o problémovou mládež, Etický kodex výchovných poradců, Etický kodex sociálních pracovníků

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0184 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde