Využití družicových a leteckých snímků pro studium dynamiky vývoje krajiny

Základní informace - Využití družicových a leteckých snímků pro studium dynamiky vývoje krajiny

Název práce: Využití družicových a leteckých snímků pro studium dynamiky vývoje krajiny

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 9 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Zuzana Lašková

Datum obhajoby: 2013

 

Souhrn - Využití družicových a leteckých snímků pro studium dynamiky vývoje krajiny

V této době jsou letecké snímky  dostupné prakticky každému a jejich význam stále stoupá. Mají mnoho využití. Letecké snímkování se vzhledem k vegetačnímu období provádí koncem května. Pužívají se letadla s dobrou stoupavostí, malou rychlostí, dobrou stabilitou a dobrým akčním rádiem. Pro neměřičské účely lze také využít vrtulníků, balonů, vzducholodí a pro detailní snímky z malých výšek modely letadel. K vlastnímu pořízení snímků se užívají fotografické kamery. Používá se několik druhů kamer. Štěrbinová kamera se používá ke snímkování liniových prvků, panoramatické kamery pro snímkování velkých ploch a poskytují značný detail. Multispektrální kamery snímkují krajinu v několika barevných spektrech a v dnešní době velmi používané digitální kamery, které poskytují vyšší radiometrické, ale nižší prostorové rozlišení.
Pro letecké snímkování se používají snímky kolmé. Při pořizování  těchto snímků dochází k určitému zkreslení, vlivem kolísání měřítka a radiálních posunů.

Dálkový průzkum země je dnes nejběžnější metodou získávání prostorových dat o zemském povrchu a objektech na něm bez fyzického kontaktu s těmito objekty. Je to systém, který se stává ze dvou základních subsystémů. První tvoří subsystém sběru a přenosu dat, druhý subsystém jejich analýzy a interpretace. Nosiči snímacích zařízení, které zaznamenávají hodnoty elektromagnetického vlnění snímaných objektů, jsou nejčastěji letadla či družice. To je důvodem vysoké pořizovací ceny materiálů získaných pomocí DPZ. V současné době je však díky neustále se vyvíjejícím technologiím toto negativum stále více potlačováno. Je-li nosičem letadlo, mluvíme o datech jako o leteckých snímcích a výška, ze které byly pořízeny, se pohybuje od 200m. V případě, že data byla pořízena z družice, pak se jedná o snímky družicové a pořízené jsou až z výšek do 36 000 km.
Stejně jako mapa tak i snímky pořízené metodami DPZ obsahují dva druhy informací: prostorovou, tedy například informaci o poloze a tvaru objektů, a informaci tématickou, tedy o kvalitativní hodnotě zkoumaného objektu. Metody způsobu pořizování dat se rozdělují na konvenční a nekonvenční. Konvenčními metodami (tzv. klasickými) vznikají fotografie a to tzv. centrální projekcí. Obraz na celé ploše vzniká najednou v době expozice. V případě druhé skupiny metod – nekonvenčních – vznikají snímky postupně tzv. řádkováním za pomocí radiometrů a skenerů. Hlavní výhodou DPZ je, že data jsou pořízena v digitální podobě nebo jsou do ní převedena, přičemž tato metoda zjednodušuje jejich následné zpracování.
V roce 1958 byla vypuštěna družice Explorer 1, která vytvořila historický první snímek Země z kosmu. Během 60.let se tato metoda vylepšovala a v roce 1972 vznikl americký projekt ERTS (později pojmenován jako Landsat), který byl prvním skutečným počátkem dálkového průzkumu Země. O dva roky později byla vypuštěna družice SPOT (Satellite probatoire de observation de la Terre), což byl francouzský projekt DPZ. Během 90.let vzniká a rozvíjí se digitální fotogrammetrie, která je metodou jak nejefektivněji získaná data zpracovat, takže v současnosti využíváme data získaná pomocí dálkového průzkumu Země jako vstupní data pro geografické informační systémy (GIS). Družicové snímkování představuje ideální zdroj aktuálních informací o rozsáhlých územích. Družicové snímky obsahují viditelná i infračervená pásma, což umožňuje zobrazovat a analyzovat jevy, které nejsou zřejmé z klasických leteckých snímků. Kombinaci různých pásem lze využít pro monitorování stavu vegetace pro zemědělství, lesnictví a ekologii, řešit geologické aplikace, studovat urbanizaci a využití půdy, zpracovávat regionální studie a mnoho dalších aplikací.

 

Klíčová slova - Využití družicových a leteckých snímků pro studium dynamiky vývoje krajiny

Letecké snímky, Družicové snímkování, Význam studia časových změn, Práce s využitím DPZ, Vymezení a charakteristika území, Vstupní data, Vizuální interpretace

 

Obsah

1. Letecké snímky
2. Družicové snímkování
3. Význam studia časových změn v krajině
4. Práce s využitím DPZ
5. Vymezení a charakteristika území
6. Vstupní data, vizuální interpretace
7. Příkladové studie
8. Literatura

 

Stažení práce - Využití družicových a leteckých snímků pro studium dynamiky vývoje krajiny

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 75 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0588 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde