Kazuistika osoby se závislostí na benzodiazepinových preparátech

Základní informace - Kazuistika osoby se závislostí na benzodiazepinových preparátech

Název práce: Kazuistika osoby se závislostí na benzodiazepinových preparátech

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 40 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0534 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Kazuistika osoby se závislostí na benzodiazepinových preparátech

Bakalářské práce poukazuje na problematiku preskripce a následného abúzu léků, konkrétně předepisování medikamentů sedativního typu s vysokým potenciálem psychické a fyzické závislosti – benzodiazepinových preparátů. Abúzus a závislost na tomto typu léčiv je znám u adolescentů a mladých pacientů. Nejvíce postižených závislostí je však ve středním a vyšším věku. Kasuistická práce potvrzuje zjištění významných výzkumných studií, ve kterých se prokázalo, že častým „přehmatem“ v medikaci depresivního syndromu, je léčba pomocí benzodiazepinových psychofarmak, zejména pak u pacientů vyššího věku.Poukazuji zde na vliv těchto psychotropních látek na duševní i somatický stav pacienta, konkrétně klientky důchodového věku, jejíž terapie depresivního syndromu s občasnými ataky anxiety spočívala v zaléčení těmito typy léků. Výsledný efekt léčby byl zřetelně infaustní. Stěžejním motivem této práce tak je i tzv. iatrogenní závislost, tedy benigní dependence, v níž hraje důležitou roli osoba lékaře.

Klíčová slova - Kazuistika osoby se závislostí na benzodiazepinových preparátech

Benzodiazepiny, závislost, geriatrie, iatrogenní poškození, duální diagnóza, problematika závislosti, abstinenční syndrom, preskripce benzodiazepinů, osobní anamnéza, psychiatrická anamnéza, rodinná anamnéza, status presens, pozorování adiktologa, abúz léků, psychická závislost, fyzická závislost, somatická závislost, psychofarmaka, depresivní syndrom, psychotropní látky, somatický stav pacienta, ataky anxiety, benigní dependence.

Obsah - Kazuistika osoby se závislostí na benzodiazepinových preparátech

Úvod
Teoretická část
1. Benzodiazepiny – charakteristika
2. Mechanismus působení na nervovou soustavu
3. Základní rozdělení benzodiazepinových preparátů
4. Problematika závislosti
4.1 Abstinenční syndrom
5. Zásady preskripce benzodiazepinů v psychiatrické péči
6. Problematika preskripce benzodiazepinů v geriatrické péči
7. Benzodiazepiny a problematika iatrogenní závislosti
Praktická část – kasuistika
1. Základní informace opřípadu
2. Osobní anamnéza
3. Rodinná anamnéza
4. Psychiatrická anamnéza
5. Vývoj a průběh onemocnění
6. Status presens
6.1Klinické pozorování adiktologa
7. Chronologické schéma problematických fází případu
7.1Analýza proběhlé terapie
8. Možnosti intervence na počátku a v průběhu případu
9. Návrh budoucích možností intervence
9.1Shrnutí možné intervence v bodech
Diskuse a závěry
Seznam odborné literatury
Přílohy

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0534 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde