Využití marketingového mixu ve farmaceutickém průmyslu

Základní informace

Název práce: Využití marketingového mixu ve farmaceutickém průmyslu

Typ práce: Semestrální projekt

Rozsah práce: 32 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2007


Obsah

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
3. Teoretická východiska
3.1 Produkt
3.1.1 Produkt a portfolio
3.1.2 Životní cyklus produktu ve farmaceutickém průmyslu
3.1.2.1 Preklinická fáze
3.1.2.2 Klinická fáze
3.1.2.3 Zavedení produktu na trh
3.1.2.4 Korigování “života“ produktu na trhu
3.1.2.5 Tail management
3.2 Cena
3.2.1 Formy cenové regulace léčiv
3.2.2 Cenotvorba a úhrada léčiv v ČR
3.2.3 Stanovení úhrady léčiv v ČR
3.3 Místo, distribuce
3.3.1 Distribuční cesty a jejich uspořádání
3.3.2 Možnosti volby uspořádání distribuční cesty
3.3.3 Distribuční mezičlánky
3.3.4 Možná konkrétní uspořádání distribučních cest
3.4 Podpora produktu, marketingová komunikace a reklama
3.4.1 Reklama
3.4.2 Direct marketing
3.4.3 Osobní prodej
3.4.4 Podpora prodeje
3.4.5 Public relations
4. Charakteristika zvoleného subjektu
5. Analytická část
5.1 Marketingová strategie společnosti Zentiva, a.s.
5.1.1 Produkt
5.1.2 Cena
5.1.3 Distribuce
5.1.4 Marketingová komunikace
5.2 Grafické vyhodnocení dotazníkového šetření (pacienti)
6. Syntetická část
6.1 Zhodnocení dotazníkového šetření – pacienti
6.2 Zhodnocení dotazníkového šetření – lékárny
6.3 Návrh na zlepšení mk. strategie spol. Zentiva
7. Seznam literatury
8. Přílohy
8.1 Dotazník pro pacienty na produkt Paralen
8.2 Dotazník pro lékárny na produkt Paralen

 

Stažení práce

Pro jednorázové stažení prostřednictvím SMS klikněte na níže umístěné tlačítko

 


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde