Vymezení Teleworkingu

Základní informace - Vymezení Teleworkingu

Název práce: Vymezení Teleworkingu

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 42 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Radim Ostruszka

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Vymezení Teleworkingu

Pokud je řada změn a posunů v ekonomických vztazích nebo způsobech jejich realizace spjata s podnikovou sférou a takříkajíc má malé nebo poměrně malé dopady na každého z nás, pak není možné se nezabývat otázkou, jak technologie mění základní zdroj společnosti - lidskou pracovní sílu nebo nakládání s ní. V dnešní informační době se klade důraz na zvyšování kvalifikace v oblasti počítačové gramotnosti a to nejen na těch profesních pozicích, které zahrnují práci a manipulaci s informačními technologiemi, ale i tam, kde dříve nebyly zapotřebí. Zavedením a rozšířením Internetu se urychluje proces globalizace a mezinárodní komunikace, ale i nový způsob hledání a získání zaměstnání. Tento fenomén šetří čas a náklady, když vezmeme v potaz inzerci v tiskovinách či různé telefonické hovory. Internet také nabízí možnost okamžitého srovnání jak nabízených pracovních pozic pro zaměstnance, tak i poptávaných míst pro zaměstnavatele. I Evropa se více a více stává oblastí, kde dochází k větším přesunům pracovních sil než doposud. Tato flexibilita je často zmiňována jako jeden ze zásadních prvků úspěchů amerického kapitalismu, ale evropští následovníci překračující hranice národních států se tomuto trendu přizpůsobují. Základní znalostí každého jedince, který se uchází o zaměstnání, by měla být práce na počítači jako je ovládání programového balíčku Microsoft office, který je v dnešní době nezbytnou součástí každé společnosti především z hlediska administrativních výkonů a samotné pracovní náplně. Dále to je základní ovládání prostředí Internetu a umění vyhledávat podstatné informace, které jsou pro chod společnosti v dnešní době velice důležité a to především pro management. S rozvojem technologií a možností migrace pracovní síly v rámci celého světa se vyvíjí i nové pohledy na nynější personalistiku, označovanou novějším slovem „Lidské zdroje“, které v současnosti s vývinem většiny ekonomik do převládající sféry sektoru služeb nabývají nových rozměrů. Zatímco česká sociálně-zaměstnanecká politika se ještě pořádně nestačila vypořádat s klasickým způsobem využívání lidské pracovní síly odpovídajícím sedmdesátým a osmdesátým letům našeho století, část světa se zabývá jinými problémy. Zde hovořím o Teleworkingu, jehož nejzákladnějším principem je vzdálená (spolu)práce, zadaná zaměstnavatelem, zákazníkem či odběratelem a to s využitím výpočetní techniky. V České republice pojem méně známý, avšak ve světě praktikovaný a diskutovaný již dlouhou dobu.

Klíčová slova

Teleworking, informační společnost, homeworking, svobodné povolání, outworking, teletrade,telecooperation, telecottage,televillage, pracovník teleworkingu, výhody teleworkingu, práce z domova, nevýhody teleworkingu, teleworking v USA, teleworking v Evropě

Obsah

1 Vymezení pojmu teleworking
1.1 Informační společnost
1.2 Homeworking
1.2.1 Tradiční homeworking
1.2.2 Svobodné povolání
1.2.3 Outworking
1.3 Teleworking
1.4 Dělení teleworkingu podle typu
1.4.1 Teletrade
1.4.2 Telecooperation
1.5 Dělení teleworkingu podle místa
1.5.1 Teleworking z telecentra
1.5.1.1 Telecottage
1.5.1.2 Televillage
1.6 Dělení teleworkingu z hlediska času
1.7 Vztah Homeworkingu a Teleworkingu
1.8 Vhodný pracovník teleworkingu a jeho vlastnosti
1.9 Výhody teleworkingu
1.9.1 Přínosy práce z domova pro zaměstnance
1.9.2 Přínosy práce z domova pro zaměstnavatele
1.9.3 Přínosy práce z domova pro společnost
1.10 Nevýhody teleworkingu
1.10.1 Nevýhody pro zaměstnance
1.10.2 Nevýhody pro zaměstnavatele
1.11 Teleworking ve světě
1.11.1 Teleworking v USA
1.11.2 Teleworking v Evropě

Stažení práce - Vymezení Teleworkingu

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0462 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde