Reklama na internetu

Základní informace

Název práce: Reklama na internetu

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 56 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0281 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato práce popisuje možné technologie, které mohou být použity pro tvorbu reklamy na internetu. Dále jednotlivé typy reklam na internetu a její možné formy aplikace. Další část je věnována problematice efektivnosti reklamy na internetu, jaké jsou výhody internetové reklamy oproti jiným mediím. V této kapitole budou také vysvětleny pojmy související s měřením internetové reklamy a proveden průzkum na českém internetovém trhu. Předposlední kapitola popisuje jednotlivé reklamní systémy. Závěr práce je věnován budoucnosti reklamy na internetu.

Reklama už od doby co vznikla, využívala prostředky, pomocí nichž někdo komunikuje s lidmi nebo lidé mezi sebou. Proto klíčovým slovem pro marketing, pod který reklama spadá je komunikace. Komunikace je v dnešní době zajišťována hlavně pomocí masmedií jakými jsou televize, rádia, noviny a v neposlední řadě internet. Právě internet je stále častěji lidmi používán pro komunikaci mezi sebou pomocí e-mailů, ICQ, Skype a jim podobných programů. Uživatelé internetu dále vyhledávají informace, stahují programy, obchodují atd., proto se internet stává stále více atraktivnějším způsobem propagace.
Podle průzkumů každým rokem přibývá počet uživatelů připojených k internetu a se zvyšující se rychlostí připojení se i zvyšují možnosti jeho využití. Velký boom zažívají internetové servery jako Youtube, Myspace nebo český Stream a jim podobné internetové stránky, které právě souvisejí s rozvojem vysokorychlostního internetu. Ten umožňuje přehrávání videí a právě video může být další důležitou součástí internetové reklamy. Dalším velkým lákadlem pro firmy může být podstatně nižší cena než je například za reklamní spoty v televizi.
Internet nám také nabízí všechny možnosti jako tradiční komunikační prostředky, ale často mnohem efektivnější a to hlavně v možnosti oslovení konkrétního člověka, komunikace s ním a možností reklamu na něj přímo zacílit. Můžeme, ale také oslovit třeba desetitisíce lidí se stejnými nebo podobnými zájmy a jim nabízet jednotlivé produkty. Tato práce se zabývá jednotlivými možnostmi a druhy reklam, které jdou využít k propagaci firem, vytvoření si klientely a podvědomí o firmě. Internetová reklama také hraje důležitou roli pro menší firmy, které nemají dostatečné finanční prostředky na rozsáhlou a drahou reklamní kampaň, a proto prostřednictvím internetu, pomocí chytré a cílené reklamy mohou účinně a levně prosadit svou firmu. Internet se bez marketingu obejde – moderní marketing bez internetu ne.

O tom, že internet je jedno z nejvíce se rozšiřujících medií byla už řeč v předchozím textu. Nejen proto by se nemělo zapomínat na její využití v marketingu. Byla by to chyba managementu firmy, která by v dnešní době nevyužívala jakýkoliv druh reklamy na internetu. Tato práce si kladla za cíl představit jednotlivé druhy a možnosti internetových reklam. Ukázat jak je možné si ověřovat její efektivnost a provést vlastní průzkum, který ukáže, jak vypadá v současné době reklama na českých internetových stránkách. Získaná primární data byla porovnána s výsledky z roku 2005, které prezentovala ve své ročence organizace SPIR.
Z porovnání vyplývá, že stále nejvíce používaným druhem reklamy na českém trhu je bannerová reklama neboli reklamní proužky. Velký narůst jí zajišťují hlavně její nadstandardní typy, jakými jsou iLayer a Interstitial. Tedy agresivní formáty bannerové reklamy, které nejsou příliš přívětivé k uživatelům, ale bohužel nevšimnout si takovéto reklamy prostě a jednoduše nejde. Dalším významně se rozšiřujícím druhem reklamy na internetu je kontextová reklama, jak vyplývá z průzkumu. Její výhoda je zacílení, protože člověk většinou vyhledává informace, o které se zajímá a právě kontextová reklama na toto reaguje. Tímto se český internetový trh s reklamou stále více přibližuje trhu v USA, kde kontextová reklama je jedním z nejdůležitějších nástrojů hlavně s rozvojem Google AdWords a Google AdSense. Její předností je mnohem menší agresivita oproti stále více agresivnějším formátům bannerové reklamy. Tím pádem je i přívětivější nástrojem propagace pro uživatele internetu.
Vysokorychlostní internet a zvyšující se počet připojených uživatelů hraje v dnešní době neustále větší a důležitější roli v internetové reklamě. Toto rychlé připojení umožňuje rozvoj více náročných internetových druhů reklam, jakými jsou např. video nebo použití audia. Z průzkumu vyplynulo, že právě video je třetí nejvíce se rozšiřujícím formátem na českém internetovém trhu. Je důležité, ale také říci, že zastoupení jednotlivých druhů reklam se výrazně liší podle toho, k jakým účelům jsou jednotlivé stránky používány.
Budoucnost reklamy, nejenom na internetu, by měla být v jejím větším zacílení na konkrétní potencionální zákazníky a přizpůsobení jejich individuálním potřebám.

Klíčová slova

Reklama na internetu, historie reklamy, grafická reklama, online reklama, banner, kontextová reklama, e-mail, interaktivní, internet, reklama, efektivnost, CTR, server

Obsah

1. ÚVOD
2. CÍL A METODIKA PRÁCE
3. TECHNOLOGIE PRO TVORBU INTERNETOVÉ REKLAMY
3.1 Historie reklamy
3.2 Grafická reklama
3.2.1 Bannery
3.2.2 Online video reklama
3.2.3 Pop-up okna a Pop-down okna
3.4 Viral marketing
3.5 Textová reklama
3.4.1Sponzorství
3.4.2 Kontextová reklama
3.4.3 Přednostní výpisy v katalogu
3.6 E-mail marketing
3.5.1 Newsletter
3.5.2 E-zine
3.5.3 Event-triggered e-mail
3.7 Advergaming
4. EFEKTIVNOST REKLAMY NA INTERNETU
4.2 Měření internetové reklamy
4.2.1 Pojmy související s měřením efektivnosti
4.3 Průzkum na českém internetovém trhu
4.3.1 Výhody a nevýhody výzkumu na internetu
4.3.2 Sběr primárních dat
4.3.3 Analýza a porovnání dat se SPIR za rok 2005
5. REKLAMNÍ SYSTÉMY
5.1 Druhy reklamních systémů
5.1.1 Výměnné reklamní systémy
5.1.2 Agenturní reklamní systémy
5.1.3 Soukromé firemní reklamní systémy
5.1.4 Systémy pro vyhledávače
6. BUDOUCNOST REKLAMY NA INTERNETU
7. ZÁVĚR
8. SEZNAM LITERATURY
9. PŘÍLOHY
9.1 Seznam obrázků a grafů
9.2 E-mailový dotazník


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0281 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde