Podniková kultura

Základní informace - Podniková kultura

Název práce: Podniková kultura

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Podniková kultura

Podniková (firemní) kultura je velmi komplexní jev, a proto se poměrně nesnadno vysvětluje. Mnoho lidí chápe tento pojem více méně intuitivně a ani nehledá jeho přesnější definici. Často se též kultura zaměňuje s jinými pojmy či koncepty. Nejbližší je asi identita. Nejde však o úzké chápání identity, které se omezuje na takové projevy, jako jsou logo, hlavičkový papír, uniformy, firemní barvy či manuály a jejich styl. Jde o hlubší charakteristiky identity, jimiž jsou hodnoty, názory a filosofie, postoje, historie, charakter technologie, vlastnictví, osobnost vedoucího a podobně. Identita podniku vlastně vyjadřuje osobnost firmy, která se projevuje různými formami (přímo, nepřímo, vizuálně, fyzicky apod.) a je vnímána vnějším prostředím. Toto vnímání zvnějšku můžeme označit také jako jakousi image firmy. Cílem této práce je poznat, zpracovat a přiblížit čtenáři tématiku podnikové (také firemní) kultury, přičemž bude kladen důraz více na vymezení skutečné charakteristiky tohoto pojmu (přiblížení institutu čtenáři tak, aby jej v jeho základních rysech pochopil) a nikoliv pouhé sbírání knižních definic. Po předběžném studiu literatury je již nyní jasné, že se nám nabízí srovnání našeho modelu evropské, resp. evropsko-americké podnikové kultury s poněkud odlišnou podnikovou kulturou japonskou. Předpokládaný postup v této práci bude takový, že nejprve zaměříme svou pozornost na tzv. výsledky práce, které budou obsahovat konkrétní prezentaci sebraných poznatků zkoumaného tématu a na závěr pak téma podrobíme hypotetické diskuzi, které nám pomůže nahlédnout na předmětnou tématiku odlišným úhlem pohledu a pokusíme se nastínit polemiku a úvahy nad dosaženými poznatky. Vědecká metoda, kterou budeme v této práci postupovat, bude ve své většině metodou analytickou, přičemž hlavním naším úkolem bude na prvním místě zmapovat téma v odborné literatuře, dále pečlivě vybrat a utřídit získané informace a v neposlední ředě je také vhodnou formou prezentovat. Na vybraných místech se pak uchýlíme ke vědecké metodě komparační, a to tehdy, budeme-li porovnávat jednotlivé prky zkoumaných subinstitutů (typicky u charakteristických prvků podnikové kultury). V neposledním případě pak na vhodném případě použijeme metodu kasuistiky, tedy poukážeme využití nastíněných teoretických tezí na praktickém příkladu.

Klíčová slova

Podniková kultura, podnik, firemní kultura, firma, identita, identita podniku, image podniku, image firmy, formální organizace, organizační kultura

Obsah

1 Úvod
2 Přehled literatury
3 Cíl práce a metodika
4 Výsledky
5 Diskuse
6 Závěr
7 Seznam použité literatury

Stažení práce - Podniková kultura

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 40 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0519 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde