Probační a mediační služba České republiky

Základní informace

Název práce: Probační a mediační služba České republiky

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 13 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0200 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

PMS ČR za dobu své existence, tj. osmi let, již vešla do povědomí odborné veřejnosti, nicméně u laické veřejnosti stále zůstává tajemným pojmem, kdy náplň její činnosti laici mylně vyvozují ze slov „propagace a meditace“. Je otázkou, zda by měla PMS ČR investovat do masové propagace své činnosti, která by jistě vedla k tomu, že by se laická veřejnost více dozvěděla o možnostech, jak jim může PMS ČR bytí nápomocna při řešení různých životních situací. Další otázkou však je, zda by PMS ČR nárůst žádostí o pomoc z řad laické veřejnosti kapacitně zvládla.
S činností PMS ČR úzce souvisí i pojem alternativní tresty, který budí u laické veřejnosti poněkud realističtější představy, než výše zmíněná PMS ČR. Alternativní (nová) řešení trestních věcí jsou v našem trestním zákonodárství zakotvena relativně nově. Tyto přístupy jsou určitou reflexí na vzrůstající kriminalitu, na přeplněnost věznic a na potřebu odpoutat se od represivního pojetí trestní politiky, která byla až donedávna praktikována. První náznaky se začaly objevovat po roce 1989, kdy z řad odborné veřejnosti zaznívaly názory, že je sice nutné stíhat a trestat všechny pachatele trestných činů, u méně závažných trestných činů by se však mohly uplatnit mírnější trestní sankce tak, aby nedošlo ke zbytečnému stigmatizování dotyčné osoby a její segregaci od sociálního prostředí
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. PMS ČR představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.

Klíčová slova

Probační a mediační služba, PMS, PMS ČR, Poslání probační a mediační služby, Cíle probační a mediační služby, Cíle PMS ČR, Probace v trestním řízení, Mediace v trestním řízení, Případy vhodné k mediaci, Pracovník PMS

Obsah

1. Úvod
2. Vznik Probační a mediační služby České republiky
3. Poslání a cíle probační a mediační služby
4. Cíle PMS ČR
5. Probace v trestním řízení
6. Mediace v trestním řízení
7. Případy vhodné k mediaci v trestním řízení
8. Další úkoly probační mediační služby ČR
9. Charakteristika profese pracovníka Probační a mediační služby ČR
10. Závěr

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0200 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde