Osobní prodej a řízení prodeje

Základní informace - Osobní prodej a řízení prodeje

Název práce: Osobní prodej a řízení prodeje

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 15 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Roman Maršálek

Datum obhajoby: 2013

Souhrn - Osobní prodej a řízení prodeje

Úkolem této semestrální práce je popsat jednu z forem marketingové komunikace, kterou je osobní prodej a jeho řízení. Nikdo jistě nepochybuje o tom, ţe v současné době vysoce konkurenčního prostředí a záplavě stále nových, inovovaných, čirůzně vylepšených výrobků, je velmi těţké získat nové zákazníky, a ty stávající dále udrţet. Zákazníci mají stále náročnější potřeby a specifičtější poţadavky, moţnost výběru jako nikdy dříve, disponují větším mnoţstvím financí, vyšším vzděláním a moţností získat potřebné informace, jsou imunní vůči laciným reklamám. Získání zákazníka nebylo nikdy tak sloţité, jako právě v současnosti, a není pochyb o tom, ţe tento trend se bude i nadále prohlubovat. A právě osobní prodej a jeho správné řízení jsou mocnými nástroji marketingu, které velmi účinným způsobem napomáhají prodejci nové zakázkyzískávat a uzavírat úspěšné obchody.

Klíčová slova - Osobní prodej a řízení prodeje

Osobní prodej, prodejní tým, řízení prodeje, výběr zaměstnanců, odměňování prodejců, motivace prodejců, supervize

Obsah - Osobní prodej a řízení prodeje

1 Úvod
2 Principy osobního prodeje a jeho řízení
2.1 Osobní prodej
2.2 Proces osobního prodeje
2.3 Řízení prodeje - prodejní týmy
2.4 Struktura prodejního týmu
2.5 Řízení prodejních týmů
2.6 Nábor a výběr prodejců
2.7 Školení prodejců
2.8 Odměňování prodejců
2.9 Motivace prodejců
2.10 Supervize prodejců
3 Závěr
Praktická část
4 Úvod
5 Osobní prodej a jeho řízení
6 Závěr
7 Seznam literatury

Stažení práce - Osobní prodej a řízení prodeje

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0679 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde