Marketing a internet

Základní informace - Marketing a internet

Název práce: Marketing a internet

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Marketing a internet

Marketing, coby koncepce jednotné obchodní a výrobní politiky, která vychází z vývoje potřeb a požadavků trhu a zaměřuje se na jejich přeměnu ve specifickou poptávku, jejímž uspokojováním se podnik snaží dosáhnout na trhu optimálního ekonomického efektu, je ve spojení s internetem ideálním prostředkem k dosahování zisku. Internetový marketing má oproti ostatním marketingovým formám několik velkých výhod. Předně je jeho účinek rychlý, levný a efektivní. Jedním z nejefektivnějších nástrojů marketingu vůbec je vhodně zvolený komunikační mix. Pod tímto pojmem v zásadě rozumíme různé typy komunikace se subjekty, kterým firma představuje svůj produkt. Touto komunikací se obchodník snaží ovlivnit znalosti, postoje a chování zákazníků ve vztahu k produktům (zboží a službám), které nabízí; často se v tomto smyslu používá též slovo propagace. V internetovém marketingu obsahuje komunikační mix především reklamu. Na internet umisťují svou reklamu malí podnikatelé (živnostníci) i nadnárodní korporace. Propojení marketingu a internetu je tématem nanejvýš aktuálním, neboť v moderní době elektronického supermédia stále ještě stojíme před mnohými tržními příležitostmi, které prověří teprve čas. Nejbližší budoucnost obchodování se neobejde bez internetového marketingu – jak už ostatně všichni podnikatelští giganti pochopili. Cílem této práce bude podrobná charakteristika možností marketingu na internetu a následný průzkum vybraných webových stránek podnikatelů, u kterých se pokusím analyzovat marketingové prvky.

Klíčová slova

Marketing, Internet, reklama, web, e-mail, podpora prodeje, PR, přímý markting, BMW, Budějovický budvar, Cinestar, obchodní politika, potřeba, trh, komunikační mix

Obsah

1 Úvod
2 Teoreticko – metodická část
2.1 Charakteristika
2.2 Reklama
2.3 Web a e-mail
2.4 Podpora prodeje
2.5 PR
2.6 Přímý marketing
3 Analytická část
3.1 BMW
3.2 Pivovar Budějovický Budvar
3.3 Cinestar
4 Závěr
5 Použitá literatura

Stažení práce - Marketing a internet

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0544 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde