Maloobchod

Maloobchod

Základní informace - Maloobchod

Název práce: Maloobchod

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Poznámka: PRÁCE ZDARMA

Maloobchod

Maloobchod zahrnuje veškeré aktivity, spojené s prodejem zboží nebo služeb přímo konečným spotřebitelům pro jejich osobní, neobchodní použití. Jakákoliv organizace, která se zabývá tímto druhem prodeje – bez ohledu na to, zda je to výrobce, velkoobchodník či maloobchodník – uskutečňuje maloobchod. Nezáleží na tom, jakým způsobem jsou zboží nebo služby prodávány (v obchodě, na ulici, či u spotřebitele doma). Maloobchodníkem nebo maloobchodní prodejnou je jakýkoliv obchodní podnik, jehož celkový prodej převážně plyne z maloobchodního prodeje. Maloobchodní organizace se vyznačují velkou různorodostí a stále se objevují nové a nové formy. Existuje řada jejich možných klasifikací. Pro naše účely budeme rozlišovat maloobchod v prodejnách, maloobchod bez prodejen a maloobchodní organizace. Maloobchod v prodejnách: V současné době mohou spotřebitelé nakupovat zboží a služby v širokém spektru prodejen. Jednotlivé typy maloobchodních prodejen stejně jako výrobky procházející jednotlivými etapami životního cyklu maloobchodu, počínaje etapou růstu a konče etapou poklesu. Nějaký druh maloobchodní prodejny vznikne, těší se z období prudkého růstu, dosáhne své zralosti a nakonec dojde k jeho poklesu. Maloobchod bez prodejen: I když je naprostá většina zboží a služeb prodávána v obchodech, maloobchodní prodej mimo prodejny vykazoval mnohem rychlejší růst než prodej v obchodech a dosáhl více než 12 % veškerých spotřebitelských nákupů. Svou úlohu zde hraje tzv. přímý prodej (podomní obchodníci, prodeje v kancelářích a prodeje na domácích prodejních večírcích). Patří sem i automatizovaný prodej pomocí mincovních prodejních automatů, který zaznamenal rozvoj po druhé světové válce. Automatizovaný prodej zahrnuje zboží s vysokou požadovanou dostupností (cigarety, nápoje, cukroviny, teplé nápoje). Maloobchodní organizace: Mnoho maloobchodních prodejen je ve vlastnictví jednotlivých osob. Avšak stále větší počet je součástí nějaké rozsáhlejší organizace. Existuje pět druhů takových organizací: obchodní společnosti, dobrovolná sdružení maloobchodníků a maloobchodní družstva, koncesní organizace a obchodní aglomeráty.

Hlavními druhy maloobchodů jsou specializovaný maloobchod (nabízí úzkou řadu výrobků s možností širokého výběru v rámci daného sortimentu; jedná se kupříkladu specializované ochody s oděvy, sportovním zbožím, knihami apod.), obchodní dům (nabízí několik výrobkových řad, zejména oděvy a potřeby pro domácnost; každý druh zboží je nabízen ve zvláštním oddělení), supermarket (rozsáhlá prodejna s nízkými náklady, s nízkým ziskovým napětím a velkým objemem samoobslužného prodeje; nabízí upokojování zákaznických potřeb prodejem potravin, praním a čistěním prádla), místní obchod (jsou poměrně malé prodejny, umístěné blízko obytných oblastí, které jsou otevřeny sedm dní v týdnu a nabízí omezený sortiment vysoce žádaného zboží); poněkud méně časté jsou pak superstore, kombinované obchody, hypermarkety, malé obchody s levným zbožím a katalogové předváděcí prodejny. V současné době se maloobchodníci snaží nalézt takové nové marketingové strategie, které by dokázaly přilákat a udržet zákazníky. V minulosti udržovali své zákazníky tím, že nabízeli specializovaný nebo jedinečný sortiment zboží nabízením větších nebo lepších služeb než konkurent a nabízením možností nakupování pomocí kreditních karet a nakupování na úvěr. To se však všechno změnilo. Výrobci národních značek ve své honbě za velkým objemem prodeje umisťovali své výrobky kdekoli. Výsledkem nakonec bylo, že všechny obchody si byly značně podobné. Problémy marketingového rozhodování stojí před maloobchodníky především v oblasti trhu, sortimentu výrobků a služeb, cen, propagace a umístění. Místo činnosti maloobchodu by mělo být vybíráno z hlediska předmětu činnosti maloobchodu, jaké zboží maloobchod prodává a z předpokládaného okruhu svých zákazníků. To znamená, že je maloobchod součástí určité distribuční sítě, ve které prodává zboží hromadné, masové výroby, výrobky výběrové, nebo výrobky charakteru výlučného. Pokud se maloobchod zabývá výrobky sériového, masového charakteru, kterými jsou hlavně potraviny a koloniální zboží, je nutné, aby tyto obchody byly zřízeny v co největší šíři obchodní sítě. Vychází se z hlediska potřeb zákazníků, kde uspokojování jejich požadavků je nezbytné. Proto umístění těchto obchodů by nemělo být jen v okrajových částech města, ale i ve střední části, již proto, že i tam žije určité množství lidí, kteří nezbytně zboží, hlavně potravinářské potřebují. Nikdo na nich nemůže vyžadovat, aby potřebné zboží zajišťovali nákupem až někde na okraji města. Tento problém je možné řešit hlavně samoobslužnou formou, kde umístění ve středu města předpokládá nejen nákup zboží od obyvatel, žijících v okruhu činností maloobchodu, ale také od příležitostných návštěvníků.

Velkoobchod pak zahrnuje veškeré činnosti spojené s prodejem zboží nebo služeb těm, kdo je prodávají dále, nebo těm, kteří je potřebují pro obchodní účely. Maloobchodní pekárna, která prodává pečivo místnímu hotelu, se v tomto případě stává součástí velkoobchodu. Velkoobchodníci se liší v mnoha směrech od maloobchodníků. Za prvé, velkoobchodníci věnují mnohem méně peněz na propagaci a mnohem menší pozornost umístění, protože jejich zákazníky jsou především firmy. Za druhé, jejich obchodní transakce jsou obvykle mnohem větší než maloobchodní a obvykle pokrývají větší územní oblast, než maloobchodníci. Za třetí, s ohledem na legislativní a daňová opatření má vláda k velkoobchodníkům a maloobchodníkům rozdílný přístup. Funkce velkoobchodníků jsou ve vztahu k maloobchodníků následující: a) prodej a propagace: velkoobchodníci poskytují výrobcům možnost dosáhnout velkého množství malých zákazníků při relativně malých nákladech; velkoobchodník má velké množství kontaktů a zákazník má v něj často větší důvěru než ve vzdáleného výrobce, b) nákup a tvorba sortimentu: velkoobchodníci jsou schopni vybrat takové položky a vytvořit takový sortiment zboží, který vyžadují jejich zákazníci; tím ušetří zákazníkům značné množství práce, c) dělení celkového množství: velkoobchodníci ušetří svým zákazníkům náklady tím, že nakupují velká množství, která pak rozdělují na menší jednotky, pro jednotlivé zákazníky vhodnější, d) skladování: velkoobchodníci skladují zboží, čímž snižují skladovací náklady a riziko u dodavatelů i zákazníků, e) doprava: velkoobchodníci zajišťují kupujícím rychlejší dodávky, protože jsou blíže než výrobce. Velkoobchodníci se dělí na čtyři skupiny: překupní velkoobchodníky, překupníky a zástupce, pobočky a kanceláře výrobů a maloobchodníků a smíšené velkoobchodníky.

Klíčová slova - Maloobchod

Maloobchod, prodej zboží, prodej služeb, spotřebitel, organizace, maloobchodní organizace, prodejna, přímý prodej, automatizovaný prodej, marketingová strategiePublikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde