Kulturní transfer mezi oblastí umělecké tvorby a reklamní tvorbou

Základní informace

Název práce: Kulturní transfer mezi oblastí umělecké tvorby a reklamní tvorbou

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 28 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Lucie Konečná

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

V případě této seminární práce je ukázka kulturního transferu, jehož zdrojovým dílem je dějinný obraz Guernica od malířského génia Pabla Picassa. V současnosti, tj. o sedmdesát tři let později od vzniku díla, byla vytvořena jedna z posledních jeho transformací v podobě velkoplošné nástěnné malby ve veřejném prostoru s názvem X-Ray Guernica od současného populárního amerického umělce Rona Englishe.

Rozhodla jsem se pro průzkum časoprostorové přeměny malířského díla od umělce Pabla Picassa i přesto, že časová přímka mezi oběma díly není příliš historicky rozsáhlá. Pohybujeme se zhruba v jednom století, ale při hledání výsledných mediálních produktů jsem zaznamenala značný vliv osobnosti umělce a jeho originálního rukopisu na rozmanité kultury na celém světě. Není divu, že se jeho odkaz stává námětem kulturních transferů v mnoha uměleckých oblastech. Picasso je symbolem Kubismu a evropské Moderny. Ve své podstatě je jedním ze zakladatelů nové vizuální estetiky ve výtvarném umění. Na jeho dílo navázalo spoustu dalších umělců a v současnosti také reklamní průmysl. V této sféře jsou picassovské motivy opakovaným zdrojem inspirace pro reklamní sdělení. Příkladů je hned několik. V rámci kampaně „Think different“ populární společnosti Apple byla propůjčená umělcova podobizna jako součást billboardu. Automobilka Citroen používá již několik let jméno a rukopis „Picasso“ pro označení řady osobních automobilů a švédská společnost Absolut Vodka, která je proslulá svou kreativní reklamou, použila několikrát ve svých kampaních reprodukce slavných malířských děl a Picassovský obraz již podruhé. V roce 2010 představila reklamní kampaň pod titulem „Absolut wallpaper redesign and reinvent your city“. V rámci této kampaně byla vytvořena, mimo další díla, adaptace obrazu Guernica, která je vybraným výsledným transferem a předmětem tohoto výzkumu.

Analýza dvou výše zmíněných děl si bere za cíl hlavní myšlenku děl, jejich technické zpracování, vizuální pojetí a přeměnu v rámci celkového časoprostorového kulturního transferu.

Klíčová slova

Teorie zásob, Modely teorie zásob, Model s konstantní velikostí dodávky, Zásoby, Držení zásob, Signální hladina, Snižování zásob, Pokles zásob

Obsah

Úvod
1. Vymezení teoreticko-metodologického rámce práce
2. Kulturní časoprostor, médium a formát zdrojového uměleckého díla
3. Analýza zdrojového díla
4. Kulturní časoprostor, médium a formát reklamního díla představujícího kulturní transfer
5. Analýza díla představujícího kulturní transfer a jeho srovnání se zdrojovým dílem
Závěr
Seznam odkazů
Seznam obrázků
Rešerše odborné literatury


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 120 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0318 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde