Aplikace zákonů prodeje na chování zákazníků

Základní informace - Aplikace zákonů prodeje na chování zákazníků

Název práce: Aplikace zákonů prodeje na chování zákazníků

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 15 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Aplikace zákonů prodeje na chování zákazníků

Řešeným tématem tohoto assignmentu je problém chování zákazníka ve vztahu k aplikaci na zákony prodeje a na psychologii prodeje z hlediska jednotlivých oborných konceptů, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají. V assignmentu se na tuto problematiku zaměříme z pohledu českého zákazníka s aplikací jak tuzemských, tak zahraničních odborných zdrojů, ve vztahu k tomuto tématu.

Metodika práce je založena na studiu a výkladu jednotlivých přístupů k řešené problematice, a také na analýze konkrétních případových studií z obchodní a firemní praxe. Od tohoto jsou také odvozeny jednotlivé cíle assignmentu,v souhrnu formulovány jako:
1) Teoretické vymezení řešené problematiky a zhodnocení klíčových přístupů
2) Analýza a uvedení konkrétních příkladů z obchodní a firemní praxe
3) Formulace vlastních názorů a doporučení v souvislosti s řešeným tématem

Klíčová slova

Prodej, zákony prodeje, chování zákazníka, produkt, marketing, reklamní kampaň, Maslowova teorie potřeb, aplikace zákonů prodeje

Obsah

1 Úvod
2 Cíle a metodika práce
3 Teoretická část
4 Praktická část
4.1 Aplikace zákonů prodeje na psychologii prodeje
5 Závěr
6 Použitá literatura a ostatní zdroje

Stažení práce - Aplikace zákonů prodeje na chování zákazníků

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0558 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde