Analýza reklamy (plakát)

Analýza reklamy (plakát)

Základní informace - Analýza reklamy (plakát)

Název práce: Analýza reklamy (plakát)

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2012

Poznámka: PRÁCE ZDARMA


Reklamy, s nimiž se setkáváme v každodenním životě, nesou mnoho významů a často protichůdná sdělení, která jejich autoři nevědomě zakódovávají do textů. Reklama, kterou chci v této práci pomocí třístupňového schématu Rolanda Barthese analyzovat, je plošný inzerát, nabízející služby Jazykové školy Jílek.

1. Denotace

Ústředními postavami reklamy jsou mladý turista a anglická královna Alžběta II., stojící proti němu. Slogan na plakátu vybízí „Překvapte královnu svou skvělou angličtinou!“ Pozadí je čistě modré.
Muž nese na zádech sportovní batoh (na fotografii jsou ovšem vidět jen popruhy), je oblečen velmi neformálně (šedé nebo bílé tričko), není oholen a ve tváři má výraz, jaký lidé často nasazují, hovoří-li se starými lidmi: shovívavě-unavený. Palci obou rukou je zaklesnut za popruhy batohu a v bublině, jdoucí mu z úst, pokládá královně otázku „How do you do?“ Muž je zřetelně vyšší než královna (do-konce zčásti zasahuje do červeného pole, kde se nachází slogan), a proto se k ní mírně sklání.
Naproti tomu královna je oblečena v růžovém kostýmku, okolo krku má perly a na hlavě růžový klobouček modrými (či bílými) pery. Výraz na její tváři je špatně čitelný. Hledí kamsi za mužovo levé ucho (zřejmě defekt fotomontáže, nejspíše se měla dívat přímo na turistu) a překvapení, které můžeme v jejím obličeji identifikovat, je spíše výsledkem vlivu sloganu („Překvapte…!“) na naše podvědomí, než skutečného královnina údivu.
Hlavními označujícími jsou zde ústřední postavy reklamy a znalost angličtiny, která je spojuje. Dále je to pozice osob na plakátu. Žena se nachází z pohledu diváka vlevo „dole“, muž vpravo „nahoře“.

2. Konotace

Tvůrci reklamy nám sdělují, že využijeme-li nabídky Jazykové školy Jílek, nejenže se snadno domluvíme i s anglickou královnou, ale dokonce ji svou skvělou angličtinou překvapíme. Z plakátu lze vyčíst mnoho dalších informací, které se však netýkají jazykových kurzů, ale celkového uspořádání ve společnosti. Autoři do inzerátu promítají své představy o světě kolem sebe, ale i ty, o nichž se domnívají, že odpovídají obecnému vkusu.
Ve své analýze se zaměřím především na genderové stereotypy, na něž odkazuje výše zmíněné prostorové umístění obou aktérů. Podle francouzského sociologa Pierra Bourdieho, resp. podle jeho schématu relevantních opozic, je v našem symbolickém univerzu místo ženy „nízko vlevo“, zatímco muže „vysoko vpravo“ [Bourdieu 2000: 14]. Žena na plakátu je zcela jasně podřízena muži a tuto podřízenost ještě podtrhuje značný věkový a s ním i výškový rozdíl.
Dalším stereotypem je zobrazení vzdělání jako domény bílých mužů středního věku. Přestože nelze přesně stanovit, zda je muž v reklamě typem hegemonního muže tak, jak ho definuje Connell [Connell 2005], v mnoha ohledech se mu blíží. Přinejmenším svým sebevědomým vystupováním. Královna je překvapena znalostí angličtiny svého konverzačního partnera (?), avšak sama ho nemá čím ohromit.
S tím souvisí i fakt, že ačkoli je královna na žebříčku společenské hierarchie výše než turista (a to jak v dané situaci, tak i absolutně – jedině že by se jednalo o hlavu jiného státu, potom by si byli rovni), v reklamě je tím výše postaveným muž. Královně neprojevuje úctu, jako by si vzhledem k svému faktickému postavení zasloužila (viz mužův výraz a jeho neformální oblečení).

3. Mýtus

Mýtem, skrytým na pozadí setkání turisty a anglické královny, je příběh o důležitosti a moci angličti-ny. Podle reklamy má člověk, který se naučí anglicky, všude dveře otevřené. Nejenže se může setkat s anglickou královnou , dokonce ji může potkat mimo královský palác (modré pozadí) a nemusí se kvůli tomu ani formálně obléknout. Zde se vnucuje myšlenka, zda není královna překvapena spíše drzostí českého turisty, než jeho perfektní angličtinou.


4. Literatura

Boudieu, P. 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.
Connell, R., Messerschmidt J. W. 2005. „Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept.“ In Gender and Society. Pp. 829 – 859.

5. Klíčová slova - Stát

Analýza reklamy, reklama, reklamní plakát, plakát, plošný inzerát, detonace, konotace, mýtus

6. Příloha

Queen

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde