Význam komunikace v řídící práci manažera

Základní informace

Název práce: Význam komunikace v řídící práci manažera

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 118 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Martina Smutná

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0027 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Předkládaná diplomová práce se zabývá komunikací, která je v řídící práci manažera velice důležitá a nepostradatelná. První část práce obsahuje teorii získanou z odborné literatury. Úvodem jsou vysvětleny základní pojmy jako například management a manažer a následně na to navazuje problematika samotné komunikace, která je předmětem této diplomové práce. V práci jsou rozebrány například prostředky, formy a význam komunikace. Druhá část je založená na analýze a následném zhodnocení dotazníků vyplněných vedoucími pracovníky firem.


Klíčová slova

Management, manažer, manažerské funkce, komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, zpětná vazba

Obsah

1. ÚVOD
2. CÍL PRÁCE A METODIKA
1 LITERÁRNÍ REŠERŠE
3.1. Management
3.1.1 Definice managementu
3.2 Manažer
3.2.1 Definice manažera
3.2.2 Manažerské dovednosti
3.2.3 Schopnosti kvalitního manažera
3.2.4 Manažerské funkce
3.2.5 Manažerské role
3.2.6 Řídící práce manažera
3.2.6.1 Styly řízení
3.3 Komunikace
3.3.1 Účel komunikace
3.3.2 Proces komunikace
3.3.3 Zásady komunikace
3.3.4 Komunikační modely
3.3.4.1 Základní model
3.3.4.2 Kybernetický model
3.3.4.3 Sociálně psychologický model
3.3.5 Druhy komunikace
3.3.6 Formy komunikace
3.3.6.1 Verbální komunikace
3.3.6.2 Neverbální komunikace
3.4 Komunikace v organizaci
3.4.1 Komunikační tok v organizaci
3.4.1.1 Komunikace shora-dolů (sestupná komunikace)
3.4.1.2 Komunikace zdola-nahoru (vzestupná komunikace)
3.4.1.3 Horizontální (laterální) komunikace
3.4.1.4 Diagonální komunikace
3.4.2 Překážky a poruchy v komunikaci
3.4.3 Zdokonalení komunikace
3.4.3.1 Zdokonalení písemné komunikace
3.4.3.2 Zdokonalení ústní komunikace
4. 1 Charakteristika společností
4.2 Analýza všech respondentů
4.2.1 Charakteristika respondentů
4.2.2 Vyhodnocení tvrzení všech respondentů
4.2.3 Celkové zhodnocení
4.3.1 Charakteristika respondentů
4.3.2 Hodnocení tvrzení u vyššího managementu
4.3.3 Celkové zhodnocení vyššího managementu
4.4 Analýza středního managementu
4.4. 1 Charakteristika středního managementu
4.4.2 Hodnocení tvrzení středního managementu
4.4.3 Celkové zhodnocení středního managementu
4.5 Analýza nižšího managementu
4.5.1 Charakteristika nižšího managementu
4.5.2 Hodnocení tvrzení nižšího managementu
4.5.3 Celkové zhodnocení středního managementu
4.6 Srovnání přiřazených významů tvrzením podle jednotlivých stupňů řízení
6. ZÁVĚR
7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
8. SEZNAM PŘÍLOH


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0027 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde