Výroba vrat - strategie podniku

Výroba vrat - strategie podniku

Základní informace - Výroba vrat - strategie podniku

Název práce: Výroba vrat - strategie podniku

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 22 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Marcela Vopelková

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Výroba vrat - strategie podniku

V rámci předmětu Strategický management je mým úkolem zpracovat semestrální práci týkající se výroby vrat. Tato práce se zabývá strategickým rozhodováním podniku DOORM CZ, který se specializuje na výrobu garážových vrat. Podnik DOORM CZ je smyšlený, hodnoty ekonomických a jiných proměnných jsou taktéž smyšlené, jejich odvození vyplývá z podobných hodnot těchto proměnných u ostatních podniků zabývajících se výrobou garážových vrat.
Každý kdo jezdí pravidelně vlastním vozem, musí se potýkat velmi často s činnostmi, jako je otevírání a zavíráním vrat. Díky garážovým vratům si lze tuto „práci“ velmi zjednodušit. Garážová vrata jsou dnes velmi oblíbená a široce využívaná. Umožňují vjezd i pro vyšší automobily. Vjezd, výjezd a samotné parkování je bezpečnější, protože je k dispozici celá šířka otvoru. Ve spojení s dálkově ovládaným motorovým pohonem lze získat maximální komfort. Od těchto vrat se také požaduje, aby sloužila dlouho a kvalitně, ale také aby dobře vypadala a ladila s domem. Právě garážová vrata ideálně doplní každý dům a budou s ním tvořit jeden perfektní celek.
Na základě analýzy trhu bylo zjištěno, že v tomto regionu chybí firma potřebné kapacity, která by vyráběla výše uvedené výrobky. V blízkém okolí jsou podniky, zabývající se nákupem těchto vratových systémů, jeho následným prodejem včetně jejich montáží, kteří by se jistě staly potencionálními zákazníky. Podnik DOORM CZ bude působit v Jihočeském kraji, sídlo a provozovna podniku se bude nacházet v ulici Nemanická v Českých Budějovicích v areálu Řempo, což je vysoce frekventované a vhodné místo pro umístění této firmy. Navíc jsou zde objekty skvěle vyhovující pro výrobu vrat. Tento projekt byl vypracován na základě osnovy strategie, kterou uvádí ve své literatuře autoři Souček, Z. a Marek, J.

Podnikatel založil společnost s ručením omezením. Vložil do podnikání dva nákladní automobily, jejichž cena byla odhadnuta znalcem, dále vložil 100 000 Kč na bankovní účet. Podnik se specializuje na výrobu vrat a to garážových sekčních, rolovacích a výklopných vrat. Podnik se rozhodl, že do budoucna nebude rozšiřovat síť provozoven, nebude tedy konkurovat svým odběratelům (nebude tyto vrata montovat).
Podnik bude vyrábět tyto výrobky:
Nejčastější rozměr, který se bude vyrábět, bude 2500 mm x 2100 mm. Samozřejmě, že to může být i individuální na základě potřeb a přání zákazníků.
Přímý materiál obsahuje pozinkovaný plech u sekčních vrat, u rolovacích vrat se jedná o hliníkový plech a u výklopných vrat jde o ocelový plech. Výplní je u sekčních a rolovacích vrat polyuretanová pěna. Dále do přímého materiálu patří u sekčních vrat jsou to kolejnice u výklopných také kolejnice a u rolovacích vrat jsou to hliníkové profily, ve kterých to jezdí. Poté se na vrata pomocí kašírovací linky nalisuje fólie. Pokud by zákazník nechtěl tuto fólii, ale barvu – není to problém. Náš podnik si bude nechávat nanášet barvu v těchto případech od externích podniků – lakoven. Podnik v případě potřeby si bude platit služby externí lakovny, ale i montáž, servis a správu počítačové sítě si podnik nechá dělat také externě v případě potřeby.

Klíčová slova - Výroba vrat - strategie podniku

Strategie, vize, cíle, analýza okolí, logický rámec projektu,výkaz zisku a ztráty, rozvaha

Obsah - Výroba vrat - strategie podniku

1 Úvod
2 Stručná analýza okolí podniku
2.1 Analýza trhu
2.2 Analýza vědecko-technického rozvoje
2.3 Analýza regionu
2.4 Analýza ekonomického a právního systému
2.5 Příležitosti a hrozby
3 Analýza silných a slabých stránek
4 Formulace specifických předností výroby vrat
5 Vize
5.1 Základní představa o budoucí podobě DOORM CZ
5.2 Základní hypotézy a scénáře budoucího vývoje
5.3 Strategické rozhodnutí o tempu tržeb a jejich sortimentní struktura
5.4 Dílčí strategie podniku
5.4.1 Cenová strategie
5.4.2 Strategie mater. a energetické náročnosti a nákladovosti produkce
5.4.3 Strategie hospodaření s hmotným majetkem
5.4.4 Strategie finanční
5.4.5 Strategie rozdělení zisku a použití zdrojů
5.4.6 Strategie úvěrů
5.5 Ekonomické důsledky strategie
5.6 Představa o organizaci podniku
6 Formulace strategických cílů
6.1 Cíle trhu
6.2 Cíle ekonomické
6.3 Cíle majetkové
6.4 Cíle v oblasti lidských zdrojů
7 Hlavní strategické operace
8 Návrh dalšího postupu prací
9 Závěr
10 Zdroje
11 Logický rámec projektu

Stažení práce - Výroba vrat - strategie podniku

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 140 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0438 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde