Výběr pracovníků a metody výběru

Základní informace

Název práce: Výběr pracovníků a metody výběru

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Uvedení do problematiky procesu výběru pracovníků

Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku, shromážděných během procesu získávání pracovníků, bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat požadavkům příslušného pracovního místa a přispěje i k harmonizaci mezilidských vztahů např. zlepšení sociálního a pracovního klimatu v podniku. U výběru se tedy musí brát v úvahu již zmíněné odborné, ale i osobní charakteristiky uchazeče.
Při získávání a výběru pracovníků se orientuje nejen na vnější zdroje pracovních sil, ale i na vnitřní (pracovníky uvnitř firmy).
V procesu výběru se hodnotí způsobilost uchazeče = schopnost dobře vykonávat práci na obsazovaném místě. Proto je nutné specifikovat kritéria, která budou při hodnocení použita. Zde je důležité zvážit a prověřit platnost a spolehlivost těchto kritérií pro předvídání budoucího pracovního výkonu uchazeče a zvolit metody, které co nejobjektivněji prokáží v jaké míře zvolená kriteria splňuje. Odtud vyplývá, že výběru uchazečů předchází výběr hodnotících kritérií a metod. K samotnému výběru pracovníků je však nutno podotknout, že se nejedná o jednostrannou záležitost, kdy rozhodující roli hraje podnik a pasivní roli uchazeč. Proces výběru je zde oboustrannou záležitostí, kde si podnik sice vybírá pracovníka, ale pracovník si zároveň vybírá podnik. Proto je důležité věnovat zvýšenou pozornost organizační stránce výběru pracovníků vhodnému jednání s nimi.


Hodnocení uchazeče

Jelikož smyslem výběru je vybrat toho nejvhodnějšího, je klíčovým problémem posuzování míra vhodnosti každého z uchazečů. Dříve než se přistoupí k vlastnímu výběru pracovníků, musí se vyřešit tři základní problémy:
  • Stanovit kritéria úspěšnosti práce na obsazovaném pracovním místě - jde především o stanovení požadovaného výkonu (množství, kvalita, normy, včasnost plnění úkolů, efektivnost). Pro řešení tohoto problému pomáhá dobře zpracovaný popis pracovního místa
  • Stanovit faktory používané k předvídání úspěšného výkonu práce – predikátory - jedná se o: vzdělání, dosavadní praxe, výsledky testů, údaje z dotazníků, reference z předchozích zaměstnání, výsledky pohovorů, vzhled, věk a pohlaví
  • Získání objektivních dostatečně podrobných, věrohodných a účelných informací o uchazeči
Jedná se o informace řešící dvě základní otázky:
  • Může uchazeč vykonávat příslušnou práci?
  • Chce ji vykonávat?
Na první otázku odpovídá uchazečovo vzdělání, praxe, znalosti, inteligence. Ve druhé otázce se zjišťuje pozitivní vztah k této práci, odpověď hlavně dávají zájmy pracovníka, pracovní a životní cíle.

Klíčová slova

Výběr pracovníků, Metody výběru, Kritéria výběru, Metody výběru pracovníků, Zásady výběru, Průběh výběru pracovníků, Výběr pracovníků do týmu, Procesu výběru pracovníků, Hodnocení uchazeče

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0250 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde