Teambuilding

Základní informace - Teambuilding

Název práce: Teambuilding

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Teambuilding

Seminární práce se zabývá způsoby, které budují a udržují vztahy na pracovišti. Tyto způsoby bývají někdy skryty pod slovem teambuilding. Vrcholovému managementu firmy musí záležet, aby vztahy na pracovišti byly co nejlepší, protože pokud tomu tak není, tak potenciál firmy není využíván naplno. Vývoj práce s lidmi v organizaci doznal různých změn. Nejstarší pojetí personální práce nahlíželo na lidi pouze jako na výrobní faktor a personalisté (pokud v organizaci byli) vypracovávali personální administrativu. Toto období spadá na začátek 60. let 20. století. Dalším pokrok v oblasti personální práce nastal v druhé polovině 60. let 20. století. Zde už lidé jsou chápáni jako důležitý faktor pro zabezpečení prosperity organizace. Třetí a poslední etapa nastala v 80. letech 20. století, kdy jsou lidské zdroje chápány jako nejdůležitější výrobní zdroj a motor činnosti organizace. Jedním z cílů firmy je naplno využívat lidský potenciál organizace, což je souhrn potenciálu všech jednotlivců, kteří jsou zaměstnáni v organizaci. Pod pojmem potenciál jednotlivce rozumíme souhrn jeho možností a schopností něco dělat. Přesto mohou nastat situace, kdy firma naplno nevyužívá svých možností, tedy svého potenciálu. Mezi možné příčiny lze zařadit nedostatečné využívání pracovní doby tzv. absentérství. Jak takový teambuilding probíhá? Můžeme jej rozčlenit na tři části. V úvodu, který můžeme nazvat instruktáží, je skupině představen instruktor a pravidla her, které budou účastníci akceptovat.
Další část, která je hlavní částí programu, můžeme pojmenovat jako aktivity. Úvodní hry jsou zaměřeny na prolomení ostychu, vzájemných bariér a získání správné nálady. Účelem je mimo jiné, aby účastníci zapomněli na pracovní a rodinné problémy. Když jsou účastníci dostatečně uvolnění, hry se zaměřují na rozvoj důvěry a komunikaci. Od jednodušších her se posunují aktivity k více náročným, kde jsou účastníci postaveni před neznámé úkoly v neznámém prostředí. Veškeré hry jsou zaměřeny tak, aby docházelo ke komunikaci ve skupině mezi jednotlivci. Instruktoři jsou po celou dobu dění přítomni, aby kooperovali aktivity tak, aby bylo dosáhnuto cílů, které si podnik na začátku vytýčil.

Klíčová slova

Teambuilding, metoda naštěstí a bohužel, princip kropící konve, dotace z EU, firemní hodiny, geniální mozek, budování vztahů na pracovišti

Obsah

1 Úvod
2 Základní poznatky
3 Teambuilding
4 Popis konkrétní metody
4.1 Metoda Naštěstí a bohužel
4.2 Metoda principu kropící konve
4.3 Metoda Dotace z EU
4.4 Metoda Firemní hodiny
4.5 Metoda Geniální mozek týmu
5 Bariéry budování vztahů na pracovišti a jejich odstranění
6 Seznam literatury

Stažení práce - Teambuilding

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0443 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde