Pracovní spokojenost a pracovní motivace

Základní informace - Pracovní spokojenost a pracovní motivace

Název práce: Pracovní spokojenost a pracovní motivace

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 7 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

 

Souhrn - Pracovní spokojenost a pracovní motivace

Jako téma seminární práce jsem si zvolila téma „pracovní spokojenost a pracovní motivace“. Motivační prostředky mají v dnešní společnosti svoji nezastupitelnou roli. Dnešní ekonomika, v závislosti na výkonech zaměstnanců se neobejde bez motivování k výkonům, ať už se jedná o motivaci pozitivní (finanční bonusy, výhody pro zaměstnance, čerpání z FKSP aj.) nebo motivaci negativní (finanční sankce, zvyšování pracovních norem aj.). Prokazatelně k nejúčinnějším motivátorům se řadí finanční odměna za vykonanou práci a bonusy poskytované zaměstnavateli. Ať chceme, nebo ne, peníze mají svoji, ve společnosti, nenahraditelnou hodnotu. Lidé musí živit sebe i své potomky, oblékat je, umožnit jim vzdělávání a mnoho jiných základních životních potřeb. Proto se domnívám, že téma motivace, je v dnešní společnosti velice aktuální bez ohledu na společenské vrstvy, rasy nebo náboženská vyznání. Jistě je motivování lidí přímo odvislé od sociokulturního prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují. Pracovní výkon je přímo závislí na druhu, výši a způsobu poskytovaných motivačních prostředků. Motivace je také závislá na hierarchii potřeb každého člověka.

 

Klíčová slova - Pracovní spokojenost a pracovní motivace

Motivace, motivační prostředky, finanční odměna, bonusy poskytované zaměstnavateli, pracovní výkon, motivátory, hmotné ocenění, morální ocenění

 

Obsah - Pracovní spokojenost a pracovní motivace

1 Úvod
2 Motivace a motivační prostředky
3 Aspekty, vedoucí ke spokojenosti zaměstnanců
4 Závěr
5 Použité zdroje

 

Stažení práce - Pracovní spokojenost a pracovní motivace

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 35 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0708 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde