Porovnání odlišností a podob osobností manažera a umělce

Základní informace - Porovnání odlišností a podob osobností manažera a umělce

Název práce: Porovnání odlišností a podob osobností manažera a umělce

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 7 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Porovnání odlišností a podob osobností manažera a umělce

Lidé jsou osobnostmi jakožto nositelé neopakovatelného, dynamického, svérázně strukturovaného komplexu vnitřního psychického života a předmětně zaměřené činnosti na základě vrozených a získaných zkušeností. Psychologie osobnosti se zabývá schopnostmi, temperamentem, charakterem aj. Osobnost je utvářena ve vztazích mezi lidmi a ve společnosti a v nich se také projevuje (jako relativně stálá anebo dynamická). Osobnost se formuje během života, nikdo se nerodí jako osobnost. Velký vliv má na utváření osobnosti výchova. Schopnostmi rozumíme vlastnosti osobnosti, které podmiňují vykonávání určité činnosti. Schopnosti nejsou vrozené, vznikají a rozvíjejí se na základě vrozených vloh. Schopnosti lze rozlišit na schopnosti obecné, které se mohou uplatnit v celé řadě rozmanitých činností, a schopnosti speciální, které se uplatňují pouze v některých činnostech, event. pouze v jedné určité činnosti (např. právě ve schopnosti organizovat tým lidí či vytvořit umělecké dílo). Každý člověk disponuje nejen určitými schopnostmi, tj. vnitřními předpoklady pro výkon určitých činností, ale je pro něj také příznačné, že si z množství nejrůznějších činností vybírá. Vyjádřeno jinak – činnost člověka je v každé chvíli výběrová, z množství přítomných podnětů a příležitostí si volí některé, na něž zaměřuje své následné poznání a také své jednání. Temperament bývá vymezován jako osobnostní dispozice k emocionálním (citovým) reakcím, jako relativní kontrola individuálního zabarvení a formy prožívání i osobního způsobu reagování a pohybu nebo jako dynamický aspekt osobnosti. Charakter je možné chápat jako soustavu obsahových charakteristik každého člověka, lze ho vymezit jako soustavu relativně stálých duševních vlastností člověka, které se projevují v jeho vztazích k různým stránkám skutečnosti, včetně vztahů člověka k sobě samému.

Klíčová slova

Osobnost, psychologie, výchova, schopnosti, vědomosti, motivace, vlohy, zájmy, temperament, charakter

Obsah

1 Osobnost
2 Schopnosti
3 Motivace
4 Temperament
5 Charakter
6 Použitá literatura

Stažení práce - Porovnání odlišností a podob osobností manažera a umělce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 40 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0524 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde