Motivace zaměstnanců ve firmě

Základní informace - Motivace zaměstnanců ve firmě

Název práce: Motivace zaměstnanců ve firmě

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Motivace zaměstnanců ve firmě

Hovoříme-li o motivaci zaměstnanců v určité organizaci, máme většinou na mysli jejich motivaci k větší efektivitě práce. Většinou je spojována s tzv. benefity, kterými jsou stravenky, nejrůznější poukázky typu Relaxpass či pružná pracovní doba. Většina státních i soukromých organizací však nejvíce používá k motivaci pohyblivou složku platu. Tato motivace zaměstnanců má mnohem osvědčenější efekt než benefity, ovšem většina zaměstnavatelů ho spíš užívá jako postih vůči těm zaměstnancům, kteří ve srovnání s ostatními nedosahují takových pracovních výsledků. Velká část firem platí zaměstnanci mzdu, která se ve své podstatě skládá ze dvou různých složek. Hlavní složkou je pak mzda jako taková, která je fixní a tedy zpravidla neměnná. Druhou částí jsou tzv. prémie. Tyto částky jsou proměnlivé a obvykle se odvíjí (ve výdělečné firmě, nikoliv o organizační složce státu) od hospodářského výsledku firmy. Proto slouží jako motivace k lepšímu výkonu zaměstnanců. Pro motivaci zaměstnance je důležitá nejen prémie, ale také poměr mezi oběma položkami. Lidé budou nejspíš vždy preferovat, aby větší část platu tvořila základní mzda a prémie pak odpovídala kvalitě odvedené práce. Pokud je však základní mzda příliš velká a prémii tvoří jen poměrně nepatrná částka, není to už příliš motivující. Je tedy důležité stanovit poměr mezi jednotlivými složkami mzdy tak, aby byl zaměstnanec motivován co nejefektivněji.

Klíčová slova

Motivace, výkonnost, odměna, motivační faktory, pracovní kolektiv, efktivita práce, benefit, výkon, prémie, základní mzda, demotivace

Obsah

1 Úvod
2 Motivace
3 Výkonnost
4 Odměna
5 Motivační faktory
6 Pracovní kolektiv

Stažení práce - Motivace zaměstnanců ve firmě

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0546 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde