Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu

Základní informace - Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu

Název práce: Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

 

Souhrn - Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu

Jako téma seminární práce jsem si zvolila motivaci pracovníků. Motivační prostředky mají v dnešní společnosti svoji nezastupitelnou roli. Dnešní ekonomika, v závislosti na výkonech zaměstnanců se neobejde bez motivování k výkonům, ať už se jedná o motivaci pozitivní (finanční bonusy, výhody pro zaměstnance, čerpání z FKSP aj.) nebo motivaci negativní (finanční sankce, zvyšování pracovních norem aj.). Základním lidským motivačním motorem je bezesporu finanční odměna za vykonanou práci. Ať chceme nebo ne, peníze mají svoji, ve společnosti, nenahraditelnou hodnotu. Lidé musí živit sebe i své potomky, oblékat je, umožnit jim vzdělávání a mnoho jiných základních životních potřeb. Proto si myslím, že téma motivace, je v dnešní společnosti velice aktuální bez ohledu na společenské vrstvy, rasy nebo náboženská vyznání. Jistě je motivování lidí přímo odvislé od sociokulturního prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují. Pracovní výkon je přímo závislí na druhu, výši a způsobu poskytovaných motivačních prostředků. Motivace je také závislá na hierarchii potřeb každého člověka.

 

Klíčová slova - Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu

Motivace, ekonomika, zaměstananec, pracovní výkon, pracovní úkol, řízení pracovníků, pracovní výkon, motivátory, motivační prostředky

 

Obsah - Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu

1 Úvod
2 Co je motivace
3 Vytváření pracovních úkolů
4 Řízení pracovníků a jejich výkonu
5 Použité zdroje

 

Stažení práce - Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 35 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0704 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde