Komunikace ve společnosti Modrá Pyramida

Základní informace

Název práce: Komunikace ve společnosti Modrá Pyramida

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0284 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V této semestrální práci jsme se snažili poukázat na to, jak komunikace funguje v praxi ve firmě Modrá pyramida. Základním pilířem jsou informace získané z dotazníku, který byl zaslán přímo zaměstnancům. Samotný dotazník je sestaven tak, aby nebyl příliš dlouhý a obtěžující, ale aby informace z něho byly lehce zpracovatelné. Jeho úkolem bylo analyzovat komunikaci ve společnosti. Z takto získaných výsledků jsme dále vytvořili určité závěry a vyhodnocení.

Cílem naší práce je zaměřit se na komunikaci v Modré pyramidě a blíže její komunikaci specifikovat. Zkoumáním zjistit, jaká komunikace je ve firmě zaběhnuta a po získání určitých informací se zaměřit na oboustranné vztahy komunikace mezi nadřízenými a podřízenými. Při zjištění jakýchkoliv problémů se budeme snažit vytvořit nový náhled, jak danou situaci řešit, tzn. že bychom se chtěli soustředit na návrh nových možných řešení, která by proces komunikace zjednodušila a tím i urychlila.

V této práci jsme se věnovali problematice komunikace ve firmě. Z našeho pohledu se jedná o velice rozsáhlé a zajímavé téma, které se neustále vyvíjí kupředu. Kvalitní úroveň je stále důležitější a je třeba se stále učit novým způsobům pracovní komunikace, odstraňovat nedostatky a podporovat její rozvoj. Cílem bylo poukázat na úroveň komunikace v Modré pyramidě a zároveň odhalit případné bariéry v komunikaci a nalézt pro ně nejvhodnější řešení. K získání potřebných informací o fungování komunikace v Modré pyramidě jsme využili formu dotazníku.Z analýzy dotazníku vyšlo najevo, že větší problém v komunikaci není. Menší problém se objevil u oboustranné komunikace mezi nadřízenými a podřízenými. Zde vyšlo najevo, že určité nedostatky tu jsou. Asi tak jedna třetina podřízených i nadřízených není spokojena s podáváním informací druhé straně. Podle mého názoru by stávající situaci asi nejlépe vyřešily pravidelné schůzky v častějších intervalech než doposud. To by beze sporu přivítala jak strana nadřízených, tak i podřízených. Jak jsme předpokládali, většina respondentů ve společnosti Modrá pyramida nejvíce užívá komunikaci formou e-mailu a telefonu. Tyto dvě formy jsou pro respondenty nejrychlejší a i případné problémy se tímto způsobem řeší nejefektivněji. Poštu či fax nikdo z respondentů k vnitřní komunikaci neužívá. I když z pohledu nejčastěji užívané komunikace je to telefon a e-mail, pro kvalitu přenosu informací většina byla pro osobní kontakt a e-mail. Z toho vyplývá, že nejužívanější způsob komunikace mnozí neshledávají jako ten nejkvalitnější.
Z našeho výzkumu vyšlo najevo, že komunikace v Modré pyramidě je na propracované úrovni. Přátelské prostředí přispívá k lepším výsledkům. Není-li na podřízené vyvíjen tak velký tlak, zaměstnanci pak lépe komunikují mezi sebou a předávají si důležité poznatky a informace. Je však důležité, aby každý splňoval určité plány, které byly na danou dobu stanoveny. Za dobré výsledky jsou zaměstnanci odměňovány různými cenami. Ti nejlepší mohou získat ať už věcné ceny, tak odměny formou exotických dovolených. Při těchto příležitostech se zaměstnanci lépe poznávají a to jim přispívá i do jejich kariéry. Tuto formu neformální komunikace jsem zmínil i v praktické části. Domníváme se, že Modrá pyramida je kvalitní společností, která se snaží svým zaměstnancům vytvořit příjemné prostředí.

Klíčová slova

Komunikace, Modrá Pyramida, Společnost Modrá Pyramida, Co to je komunikace, Obsah firemní komunikace, Komunikace ve společnosti, Řešení problémů v Modré pyramidě, Vyhodnocení analýzy firemní komunikace

Obsah

1 Úvod
2 Cíl práce a metodika
3 Teoretická východiska
3.1 Co to je komunikace
3.2 Obsah firemní komunikace
4 Charakteristika zvoleného objektu
5 Vyhodnocení analýzy firemní komunikace
5.1 Komunikace ve společnosti
5.2 Řešení problémů v Modré pyramidě
5.3 Vyhodnocení dotazníku
6 Závěr
7 Seznam literatury
8 Dotazník


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0284 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde