Řízení v čase

Základní informace

Název práce: Řízení v čase

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 45 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Nina Tarabová

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0138 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato bakalářská práce seznamuje se stručným historickým vývojem generací time managementu a s technikami plánování. Zabývá se hodnocením čtyř nejčastějších technik plánování používaných při sebeřízení v čase. Popisuje deset nejvýznamnějších kritérií, dle kterých jsou jednotlivé techniky porovnány a stanovuje jejich vzájemné váhy pomocí Saatyho metody. Srovnává techniky plánování dle kritérií a ohodnocuje jejich efektivitu. Obsahuje ukázky technik plánování. Na závěr shrnuje a doporučuje vhodnost využití nejvíce efektivní techniky plánování dle výsledků z autorova šetření a z dotazníkového šetření dle hodnocení dotazovaných respondentů.

Obsah

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
3. Literární rešerše
3.1 Time management
3.1.1 První generace
3.1.2 Druhá generace
3.1.3 Třetí generace
3.1.4 Čtvrtá generace
3.2 Plánování času
3.2.1 Denní a měsíční plánování
3.2.2 Týdenní plánování
3.3 Techniky plánování
3.3.1 Ganttův diagram
3.3.2 Diagram milníků
3.3.3 PERT síť
3.3.3 PDM diagram
3. 4 Pomůcky
3.4.1 Papírové pomůcky
3.4.1.1 Běžné plánovací záznamníky
3.4.1.2 Speciální plánovací systémy
3.4.2 Elektronické pomůcky
3.4.2.1 Digitální diáře a databanky
3.4.2.2 Osobní počítače
3.4.2.3 Kapesní počítače a počítače do dlaně
3.6 Předmět plánování
4. Diskuse
4.1 Tabulkové srovnání
4.1.1 Časová náročnost pro sestavení plánu
4.1.2 Náročnost na pomůcky pro sestavení plánu
4.1.3 Přehlednost pro uživatele, orientace
4.1.4 Přehlednost pro neškoleného uživatele
4.1.5 Podrobnost zobrazených záznamů
4.1.6 Existence vazby mezi jednotlivými záznamy
4.1.7 Flexibilita při změně plánu
4.1.8 Náročnost průběžné kontroly
4.1.9 Krátkodobé plánování
4.1.10 Dlouhodobé plánování
4.2 Saatyho metoda
5. Závěr
6. Seznam literatury
7. Přílohy
7.1 Seznam a vysvětlivky zkratek
7.2 Praktická ukázka plánování dle zvolených technik
7.3 Seznam použitých tabulek a obrázků

Klíčová slova

Řízení v čase, Time management, Plánování, Ganttův diagram, Diagram milníků, PERT síť, PDM diagram, Saatyho metoda, Plánování času, Týdenní plánování, Krátkodobé plánování, Dlouhodobé plánování

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0138 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde