Interpersonální role manažerů

Základní informace

Název práce: Interpersonální role manažerů

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 104 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Velmi dobře

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0038 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Náplní práce manažera je soubor různorodých činností důležitých pro plynulý chod společnosti. Pro jejich zvládnutí je nezbytné, aby manažer přicházel do styku s ostatními lidmi. Mezi ně patří manažerovi nadřízení, kolegové, obchodní partneři, zákazníci, ale především jeho podřízení. Každá společnost by měla mít zájem na tom, aby její vedoucí pracovníci, TOP managementem počínaje a nejnižší úrovní managementu konče, uměli se svými podřízenými správně jednat a komunikovat. Tato diplomová práce se zabývá interpersonální rolí manažerů a její nezbytnou součástí – komunikací. V rámci této práce byl proveden výzkum mezi manažery různých společností zaměřený právě na analýzu úrovně interpersonální role manažerů a jejich komunikační dovednosti ve vztahu k podřízeným. Výsledky dotazníkového šetření jsou rozebrány v závěrečném zhodnocení. travelwithgirls.com

Klíčová slova

Manažer, podřízený, interpersonální role, jednání, komunikace, komunikační, dovednosti, dotazník, šetření


Obsah

1. ÚVOD
2. LITERÁRNÍ REŠERŠE
2.1. SLOVNÍK POJMŮ
2.2. MANAGEMENT
2.3. MANAŽER
2.4. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A ORGANIZAČNÍ HIERARCHIE
2.5. MANAŽERSKÉ FUNKCE
2.6. MANAŽERSKÉ ROLE
2.7. INTERPERSONÁLNÍ ROLE MANAŽERA
2.7.1. Learyho systém: dvě základní dimenze interpersonálního chování
2.7.2. Styly vedení lidí
2.7.3. Týmová práce
2.7.4. Komunikace
3. CÍL A METODIKA
3.1. CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE
3.2. METODIKA PRÁCE
4. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU ZKOUMÁNÍ
4.1. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ACCENTURE CENTRAL EUROPE B.V.
4.2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S.
4.3. CHARAKTERISTIKA PRVNÍ NOVINOVÉ SPOLEČNOSTI A.S.
5. ROZBOR DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ
5.1. NÁVRATNOST DOTAZNÍKŮ
5.2. CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ
5.2.1. Respondenti podle stupně řízení
5.2.2. Respondenti podle pohlaví
5.2.3. Respondenti podle věku
5.2.4. Respondenti podle úrovně vzdělání
5.2.5. Respondenti podle délky manažerské praxe
5.2.6. Respondenti podle počtu podřízených
5.3. KOMUNIKACE JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST INTERPERSONÁLNÍ ROLE MANAŽERŮ
5.3.1. Srozumitelnost komunikace směrem od nadřízeného k podřízenému
5.3.2. Motivace pracovníka a schopnost manažera podřízeného neurazit
5.3.3. Schopnost manažera soustředit se na rozhovor s podřízeným
5.3.4. Schopnost manažera poskytnout podřízenému prostor pro zpětnou vazbu
5.4. ANALÝZA ÚROVNĚ INTERPERSONÁLNÍ ROLE MANAŽERŮ
5.4.1. Orientace na výkon versus orientace na lidi – predikce nejčastěji používaného stylu vedení lidí
5.4.2. Vyhodnocení otázek týkajících se stylu vedení podřízených
6. ZHODNOCENÍ
6.1. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZKOUMÁNÍ KOMUNIKACE MANAŽERŮ
6.1.1. Komunikační dovednosti pracovníků nejvyšší úrovně managementu
6.1.2. Komunikační dovednosti pracovníků střední úrovně managementu
6.1.3. Komunikační dovednosti pracovníků nejnižší úrovně managementu
6.1.4. Doporučení
6.2. SHRNUTÍ ANALÝZY ÚROVNĚ INTERPERSONÁLNÍ ROLE MANAŽERŮ
7. ZÁVĚR
8. POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE
8.1. LITERATURA
8.2. INTERNETOVÉ STRÁNKY
9. SEZNAM SCHÉMAT
10. SEZNAM TABULEK
11. SEZNAM GRAFŮ
12. SEZNAM PŘÍLOH


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0038 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde