Cyklus PDCA ve veřejné správě

Základní informace - Cyklus PDCA ve veřejné správě

Název práce: Cyklus PDCA ve veřejné správě

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009

 

Souhrn - Cyklus PDCA ve veřejné správě

V posledních letech se stále častěji objevuje požadavek na zvýšení kvality výkonu veřejné správy, zprůhlednění jejích procesů, efektivitu poskytovaných služeb a větší přiblížení veřejné správy občanovi. Z pohledu územní veřejné správy je tento požadavek větší, protože je občanům nejblíže. Vlivem uvedených skutečností se ve veřejné správě v daleko větší míře lze setkat s trendem přejímání moderních metod řízení, které byly původně vyvinuty pro potřeby soukromého sektoru.  
Řízení kvality v podmínkách veřejné správy však s sebou přináší řadu specifik. Existuje zde jen velmi omezená míra konkurence,  řadu služeb, které veřejný sektor produkuje,  jsou občané nuceni čerpat a mnoho dalších odlišností. Ke stanovení kvalitativních měřítek výkonnosti veřejné správy ve smyslu míry naplnění očekávání občanů se proto musí stanovit nové postupy, které v minulosti ve veřejném sektoru nebyly používány. Stejně tak lze ve veřejné správě jen těžko uplatnit základní měřítko efektivnosti, které představuje zisk, a je nutno přihlížet k jiným faktorům a ukazatelům.

 

Klíčová slova - Cyklus PDCA ve veřejné správě

PDCA, demingův cyklus, benchmarking, veřejná správa, management kvality, P- PLAN, D – DO, C – CHECK, A – ACT

 

Obsah - Cyklus PDCA ve veřejné správě

1.    ÚVOD
2.    TEORETICKÁ ČÁST
2.1.    NEJZÁKLADNĚJŠÍ VÝRAZY A POJETÍ MANAGEMENTU
2.2.    VZNIK PDCA
2.3.    POPIS PDCA CYKLU
2.4.    BENCHMARKING A PDCA
3.    APLIKAČNÍ ČÁST
3.1.    HODNOCENÍ KVALITY  VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
3.2    PROBLEMATIKA VYUŽÍVÁNÍ METOD KVALITY
3.3    KVALITA VERSUS VÝKONNOST SLUŽEB
3.4    PDCA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
3.4.1    P- PLAN
3.4.2    D – DO
3.4.3    C – CHECK
3.4.4    A – ACT
4    ZDROJE

 

Stažení práce - Cyklus PDCA ve veřejné správě

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0615 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde