Asertivní komunikace a řešení konfliktů

Základní informace

Název práce: Asertivní komunikace a řešení konfliktů

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Principy asertivity (= umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte) byly poprvé uceleně publikovány A. Salterem v USA v roce 1950. Tvůrce asertivního tréninku vycházel z toho, že:
neurotické potíže jednotlivců jsou vysvětlitelné nepřiměřeně vysokými zábranami – argumentoval tím, že většina neurotických zábran mizí u člověka po požití alkoholu
psychologická pomoc jednotlivci by se měla především soustředit na modifikaci jeho sociálních vztahů, tj. vybavit ho do těchto vztahů (ať náhodných nebo trvalých) repertoárem technik, větším sebevědomím, komunikační jistotou, svobodou bez zábran.
Dalším podhoubím, z něhož v Americe vnikl assertive training, byla poválečná společenská situace s nebezpečným vlivem masových médií. Rozšíření pasivního přejímání předkládaných vzorů, komentářů, odsudků, názorů prezentovaných mediálními idoly, vyvolalo reakci psychologů, kteří v moci masmédií rozpoznali zbraň zneužitelnou k manipulaci.
Také proto vyzbrojil A. Salter jednotlivce asertivitou, která mu říkala „věř hlavně sám sobě“ a která programově zdůrazňovala individualismus v názorech a postojích. Asertivita se rychle rozšířila (snad jako rychlá protireakce na stejně rychlé rozšíření masové manipulace hromadných sdělovacích prostředků) a stala se jedním ze základních pilířů americké liberální výchovy k individualismu.V 50. letech indikoval A. Salter asertivitu také těm jedincům, kteří snadno zčervenají nebo kteří o sobě hodně přemýšlejí (příliš hloubaví jedinci).

Pojem asertivita je odvozen z latinského asserere = tvrdit něco s jistotou, důrazně, nárokovat si něco, zdůrazňovat to. V češtině je možné se setkat s termínem „sebeprosazování“. Tento termín ovšem není přijímán všemi autory bez výhrad. T. Novák a Y. Kudláčková (2000) považují za vhodnější tzv. popisnou formu tohoto pojmu, tj. že ho popisují jako přímé, přiměřené a sebevědomé jednání. Jedná se jak o souhrn zásad komunikace, tak o pohled na život a na svět (Novák, Kudláčková, 2000, str. 30).
V oblasti komunikace sleduje nikoli jen prosazení vlastního názoru, ale i schopnost poučit se z názoru druhého i za cenu uznání vlastní chyby.
Asertivita je praktický způsob komunikace a jednání, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje. Postupuje tak, aby nepřekračoval vlastní práva, ani práva ostatních lidí.
Asertivita představuje „terapeutickou techniku či sadu technik“. Její podstatou je věcný a neústupný komunikační styl, ale také takzvaný podpůrný vztah k partnerovi v komunikaci a vědomé vyhýbání se komunikačním „faulům“ (uražené odmlčení apod.).

Klíčová slova

Asertivita, Asertivní komunikace, Řešení konfliktů, Konflikty, Historie asertivity, Definice asertivity, Asertivní přístup, Asertivní práva, Asertivní chování, Druhy konfliktů, Příčiny vzniku konfliktů, Řešení konfliktů


Obsah

1. Z historie asertivity
2. Definice asertivity
3.Asertivní přístup
3.1 Asertivní práva
3.2 Asertivní chování
3.3 Asertivní komunikace
4. Role manažerů
5. Konflikty a jejich řešení
5.1 Druhy konfliktů
5.2 Příčiny vzniku konfliktů
5.3 Řešení konfliktů
6. Závěr


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0242 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde