Teambuilding

Základní informace - Teambuilding

Název práce: Teambuilding

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 67 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Markéta Netrhová

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Teambuilding

Je všeobecně známo, že tým je velmi silný nástroj, jehož podstata spočívá v tzv. synergickém efektu. Ke skvělým týmům vede ale dlouhá a trnitá cesta. Příkladem toho mohou být dva vybrané týmy ze společnosti OVB Allfinanz, které jsem měla možnost poznat a následně zhodnotit ve své práci. Jejich úkolem je přinášet společnosti nové klienty, těmto klientům poskytovat poradenské služby a kvalitní servis, a přispívat k dalšímu rozvoji firmy. Na základě použité metodiky jsem objevila v obou kolektivech silné nedostatky v oblasti vedení týmu, komunikace, motivace a obsazení týmových rolí. S pomocí odborníků jsem se v navrhovaných řešeních zaměřila na nejvíce problémové body. Šlo zejména o způsob trénování různých oblastí tak, aby byl pro všechny efektivní, dále pak o poskytování zpětné vazby a kontrolu zadaných úkolů, formu poskytování potřebných informací a o celkové zvýšení motivace formou soutěží a společných akcí. S ohledem na charakteristiku zkoumaných týmů jsem sestavila programy, které by měly ¬ při správném dodržování ¬ zlepšit spolupráci uvnitř obou týmů a tím pádem vést k lepším výkonům, respektive je později udržet. V závěru celého šetření bylo stanoveno jak časové období, tak i kvantifikace kritérií, podle kterých bude možné posoudit dopad navrženého řešení.

Úvod - Teambuilding

Tak jak se rozvíjí personalistika, získává postupně i teambuilding své místo. Slovo teambuilding označuje v širším slova smyslu celý proces budování týmu, v užším pojetí je pak používáno pro speciální outdoorové programy, využívané k trénování a posilování již existujících týmů. My se podíváme nejprve na samotnou tvorbu týmů, neboť ta nespočívá jen v sestavení určité skupiny, ale především v jejím dalším rozvíjení a udržování na vysoké úrovni. K tomu je využíváno nejrůznějších metod, mezi něž patří i zmíněná outdoorová cvičení. Ta považuji za velice účinná (pokud jsou správně využívána ), a proto se s nimi v práci blíže seznámíme. Ještě předtím si ale ukážeme rozdíl mezi obyčejnou pracovní skupinou a efektivním týmem, představíme si zásady správného vedení kolektivu a výběru členů do týmu a také se připravíme na nejčastěji se vyskytující problémy. V praktické části se potom seznámíme se dvěma týmy z vybrané společnosti, které jsou teprve na cestě za vysněnými úspěchy. Na základě jejich analýzy a zjištěných nedostatků se s pomocí odborníků pokusím navrhnout vhodná opatření.

Závěr - Teambuilding

Je-li jednou tým sestaven, je třeba dále jej udržovat v dobrém stavu. Účel jeho existence musí být stále jasný a je třeba neustále ho oživovat. Při práci s týmem musíme mít stále na paměti jeho specifické znaky. Konflikty a problémy je nutné řešit okamžitě, neboť skupina má schopnost rychle přebírat, popřípadě zintenzivňovat, náladu jednotlivce. Standardy týmu by měly postupně růst a vzájemná spolupráce by se měla stávat těsnější a efektivnější. Vedoucí týmu by měl vybízet ke střetu názorů a nikoliv střetu osobností. Úroveň výkonnosti týmu by neměla správného vedoucího nikdy zcela uspokojit. Na druhou stranu jedině s jeho pomocí se stane tým pevně semknutou jednotou úspěšně bojující na tomto poli. Při analýze vybraných týmů jsme zjistili určité nedostatky v oblasti vedení a motivace týmů. Navrhované řešení předpokládá dodržování jednotlivých opatření jak ze strany vedoucích, tak i od všech zúčastněných členů. Do budoucna se oba týmy zaměří na vylepšování komunikace a zpětné vazby. Pomocí her a cvičení bude také posilovat žádoucí vlastnosti jednotlivých členů týmu a naopak odstraňovat negativní projevy osobností ve skupině. Jaký vliv budou mít navržená opatření na složení týmů a jejich celkové výkony zodpoví až čas.

Klíčová slova - Teambuilding

Skupina, tým, motivace, vedení týmu, formování týmu, prosazování názorů, cíle týmu, rozvíjení týmu, týmové role, bariéry řízení týmu, problémy nesoudržného týmu

Obsah - Teambuilding

1 Úvod
2 Cíl práce
3 Metodika výzkumu
4 Sociální skupina
4.1 Klasifikace sociálních skupin
4.2 Pracovní skupina
4.3 Komunikace ve skupině
4.4 Soudržnost skupiny
4.5 Atmosféra ve skupině
4.6 Standardy skupiny
4.7 Specifické rozdíly mezi skupinou a týmem
5 Tým
5.1 Vlastnosti týmu
5.2 Velikost týmu
5.3 Týmové role
6 Vedení týmu
6.1 Bariéry řízení týmu
7 Budování týmu
7.1 Výběr členů (forming)
7.2 Organizování týmu (storming)
7.3 Sjednávání cílů týmu (norming)
8 Rozvíjení týmu (performing)
8.1 Problémy nesoudržného týmu
8.2 Hrozba příliš kamarádské atmosféry
8.3 Motivace
9 Udržení spolupracujícího týmu
9.1 Trénování týmu
9.2 Teambuilding
9.3 Východisko outdoorových tréninků
9.4 Využití outdoor programů
10 Charakteristika zvolené organizace
11 Zhodnocení prvního týmu
11.1 Styl vedení
11.2 Výběr členů
11.3 Obsazení týmových rolí
11.4 Vzdělávací systém
11.5 Motivační program
11.6 Výsledky použitých metod
12 Vlastní opatření
13 Hodnocení druhého týmu
13.1 Styl vedení
13.2 Výběr členů
13.3 Obsazení týmových rolí
13.4 Vzdělávací systém
13.5 Motivační program
13.6 Výsledky použitých metod
14 Vlastní opatření
15 Kvantifikace kritérií
16 Závěr
17 Literatura

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde