Distribuce zboží

Základní informace - Daň z příjmu fyzických osob

Název práce: Daň z příjmu fyzických osob

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Poznámka: PRÁCE ZDARMA


Distribuce zboží

Distribuce ve své podstatě znamená, jak vyrobené zboží nejlepší cestou a nejlepším způsobem dát do oběhu, jak nejlépe zboží na trhu uplatnit. To znamená vybudovat nejúčinnější odbytové cesty a nepoužít nejúčinnějších prostředníků prodeje až k samotné koupi výrobku. Znamená to i postoj podniku k charakteru výrobku a rozsáhlosti a výši jeho výroby, který má rozhodující vliv, kdo a jak bude výrobek prodávat. Nejen činnost na podporu prodeje, kterou představuje osobní prodej, nové výrobky a propagace s reklamou, mají vliv na úspěšný prodej zboží, ale i obchodní síť, která je správně volená. Obchodní síť musí volit výrobce především na základě charakteru výrobku, který má přímý vztah k jeho potřebnosti pro zákazníka. Tak u potravinářského zboží vysoký odbyt vyžaduje co největší počet prodejen, snadno dosažitelných zákazníky, protože potraviny potřebuje každý spotřebitel. U zboží ostatního, majícího spotřebně průmyslový charakter je sice rozsáhlá síť prodejen u některých druhů také důležitá, ale rozsáhlost není nutnou podmínkou. Zákazník potřebuje toto zboží ne každý den. U zboží výběrového nebo výhradního pak se musí uvažovat o tom, že bude zboží prodáváno v nejlepších obchodech. Distribuční cesta zabezpečuje pohyb zboží od výrobců ke spotřebitelům. Překlenuje časové, prostorové a vlastnické propasti, které oddělují zboží a služby od těch, kteří je chtějí používat. Členové distribučních (marketingových) cest zabezpečují mnoho klíčových funkcí a podílejí se těchto marketingových pohybech: informace (sběr a šíření marketingových informací o zákaznících), propagace (vývoj a šíření přesvědčivých informací o nabídkách s cílem přilákat zákazníky), jednání (snaha o dosažení konečné dohody o ceně a dalších podmínkách dodávky), objednávání (zpětná komunikace o záměrech členů marketingové cesty nakoupit zboží od výrobců) a dále financování, přebírání rizika, fyzické vlastnictví, platby a vlastnictví.

Distribuční cesty jsou charakteristické velkým počtem úrovní. Každý zprostředkovatel, který vykonává nějakou činnost, přibližující výrobek a jeho vlastnictví ke konečnému zákazníkovi, představuje určitou úroveň cesty. I když výrobce a konečný zákazník vykonávají stále stejnou činnost, jsou součástí každé cesty. Distribuční cesty se časem stávají zastaralými. Zvětšuje se propast mezi stávajícím distribučním systémem a ideálním systémem, který by byl schopen uspokojit potřeby a přání cílových zákazníků. Distribuční systémy, na rozdíl od rozpočtů na reklamu, cen a prodejně-propagačních programů, je obtížné změnit. Firma může vybudovat dlouhodobé vztahy s distributory a maloobchodníky a změnit je narazí na odpor a někdy dokonce na sabotáž. Podstata prvku marketingového mixu, nazývaného distribučním kanálem, spočívá především v rozhodování o tom, jakým způsobem se produkt dostane ke konečnému spotřebiteli, tj. ve volbě distribučního kanálu. Obec může produkt (většinou se jedná o službu) poskytovat sama. V takovém případě se jedná o přímý distribuční kanál. Pokud svěří poskytování služby jiné organizaci, soukromé či neziskové (např. rozpočtová nebo příspěvková organizace zřízená obcí), hovoříme o nepřímém distribučním kanálu. V případě, kdy obec vykonává přenesenou působnost státní správy, je její úřad v podstatě určitým typem distribučního kanálu, jehož prostřednictvím vykonává stát svou moc, popřípadě slouží občanům daného území. Obec také potřebuje distribuční kanály k tomu, aby svůj celkový produkt zpřístupnila případným zájemcům. K tomu slouží i další prvek marketingového mixu, propagace a jednotlivé komunikační nástroje. Kritéria pro volbu efektivního distribučního kanálu jsou následující: výše nákladů, pohodlí pro spotřebitele, uživatele, klienty, příjemce, spolehlivost, dostupnost (prostorová a časová), kvalita. Výhodou přímého distribučního kanálu je možnost lepší kontroly nad způsobem poskytování služby a bezprostřední zpětná vazba od zákazníků. Ta přináší informace o existenci potřeb, o jejich změnách a o tom, jak vnímá zákazník hodnotu produktu. Přímý distribuční kanál používá obec zejména tam, kde vykonává přenesenou působnost státní správy. Přímý distribuční kanál je vhodný i v případě fakultativních služeb, kde obec rozhoduje o jejich poskytnutí na základě určitých kritérií – např. poskytnutí sociálního příspěvku, příspěvku na bydlení, jednorázové finanční výpomoci, přidělení bytu apod. Přímá distribuce je v tomto případě nezbytná v důsledku neoddělitelnosti služby a jejího provozovatele. Problémem takto poskytovaných služeb je nutnost udržení standardní kvality. Způsob jejich poskytování vyžaduje totiž vysokou úroveň kontaktů mezi klientem a poskytovatelem služby, a to zejména v případech, kdy může z různých důvodů (např. strukturální nezaměstnanost) dojít k náhlému nárůstu počtu klientů. Proto je nutno vyžadovat od kontaktního personálu profesionalitu, poskytovat jim odborné školení včetně způsobů jednání s lidmi. Využití moderních informačních technologií může také přispět ke zjednodušení a urychlení poskytování služby – např. existence databáze s informacemi o jednotlivých skupinách klientů.

S výběrem distribučních metod souvisí i problém umístění poskytovatele služby. Umístěním rozumíme místo, ve kterém jsou přítomni lidé a zařízení poskytující služby. Umístění závisí na vlastnostech služeb. Jestliže jsou služby poskytovány v bytě zákazníka (údržba obecního bytového fondu), je důležité, aby zákazník věděl, kdy a kde takovou službu objednat, popřípadě kde je umístěna realitní kancelář, která služby zabezpečuje. Realitní kancelář by měla být v místě pro zákazníka snadno dostupném a nepříliš vzdáleném od bydliště zákazníka. Rovnost přístupu k veřejným zařízením může být mimo jiné zpochybněna časovými rozdíly (danými vzdáleností) v přístupu k těmto zařízením mezi jejich různými uživateli. Čím dále bydlí uživatel od zařízení poskytujícího danou službu, tím méně ji užívá. Tyto typy chování se operační marketing v tržním sektoru snaží překonat lokalizací odbytových míst, která umožňuje nejvyšší obrat. Logika veřejných služeb je zcela jiná. Potřeba rovnosti znamená, že je nutno respektovat časový práh přístupu pro všechny uživatele. Odtud plyne mimo jiné konflikt mezi kritériem efektivnosti a kritériem rovnosti; kompromis spočívá posléze ve stanovení určité meze veřejných výdajů. Nelze tedy zajistit pohodlí pro všechny bez ohledu na jejich místo pobytu. BonusCodes guarantees exclusive bookmaker offers, free bets and current promotional codes. Search for the best welcome bonuses to legal bookmakers. BonusCodes: Bonus Code Bet365, 1XBET, Casino William, Pelaa casino bonus code, Gunsbet, etc. We share 52 New No Deposit Bonus Codes For each month. We have answers for the questions as How do I get my bonus code on bet365? What is the bonus code for ignition poker? What is the bonus code for Caesars casino?

Klíčová slova - Distribuce zboží

Distribuce zboží, uplatnění na trhu, prodej výrobku, spotřebitel, výběrové zboží, výhradní zboží, distribuční cesta, zprostředkovatelPublikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde