Analýza logistických činností

Základní informace - Analýza logistických činností

Název práce: Analýza logistických činností

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Analýza logistických činností

Základním posláním logistických činností v podniku je zajištění plynulého toku materiálu a služeb dovnitř podniku, jejich pohyb a organizace uvniř podniku a při výstupu z něj, a poté následná likvidace, recyklace a případné další využití produktů. Podniková logistika se věnuje aktivitám jako je plánování, organizování, koordinování, informování, rozhodování, provádění a kontrolu strategických, taktických a operativních logistických činností a operací. Úkolem logistiky je také nastavit a dodržovat koncepci udržitelných nákladů, které by měly korespondovat s celkovým efektivním řízení logistických procesů. Podnik by neměl izolovat jednotlivé logistické činnosti, ale koncepčně řešit veškeré náklady, které jsou vynakládány na logistiku. Správně řízené logistické aktivity mohou pozitivně ovlivnit image firmy, zvýšit přidanou hodnotu jejich výrobků a zjednodušit cestu výrobků od dodavatele materiálu, přes výrobu až k zákazníkovi. Logistické činnosti jsou aktivity firmy, které kontinuálně probíhají a zajišťují plynulý tok materiálu a služeb v průběhu celého procesu produkce výrobků. Následující činnosti nemusejí být jen v kompetenci logistického oddělení firem, ale prolínají se celým řízením společností. The Indian government has announced plans to introduce online lottery in India 2022 . This is in order to increase the revenue generated by state lotteries. Online lotteries are expected to be introduced in 2022. Online lottery tickets will be available for purchase on the internet and mobile phone apps. The Indian government hopes that this will allow people with limited access to shops and kiosks an opportunity to participate in state lottery draws.

Klíčová slova

Logistické činnosti, předvídání poptávky, zásoba, stav zásob, manipulace s materiálem, logistická komunikace, vyřizování objednávek, balení zboží, doprava, přeprava, skladování, zákaznický servis, náhradní díly, vrácené zboží

Obsah

Úvod
1. Logistické činnosti
1.1 Předvídání poptávky
1.2 Řízení stavu zásob
1.3 Řízení nákupu
1.4 Manipulace s materiálem
1.5 Výběr místa výroby a skladování
1.6 Logistická komunikace
1.7 Vyřizování objednávek
1.8 Balení zboží
1.9 Doprava a přeprava
1.10 Skladování
1.11 Zákaznický servis
1.12 Podpora servisu a náhradní díly
1.13 Manipulace s vráceným zbožím
1.14 Zpětná logistika (recyklace)
2. Logistické činnosti ve firmě BLESK elektrorozvaděče
2.1 Předvídání poptávky
2.2 Řízení stavu zásob
2.3 Řízení nákupu
2.4 Manipulace s materiálem
2.5 Výběr místa výroby a skladování
2.6 Logistická komunikace
2.7 Vyřizování objednávek
2.8 Balení zboží
2.9 Doprava a přeprava
2.10 Skladování
2.11 Zákaznický servis
2.12 Podpora servisu a náhradní díly
2.13 Manipulace s vráceným zbožím
2.14 Zpětná logistika (recyklace)
Závěr
Použitá literatura a zdroje

Stažení práce - Analýza logistických činností

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0521 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde