Znalecký posudek jako důkazní prostředek v civilním řízení

Základní informace - Znalecký posudek jako důkazní prostředek v civilním řízení

Název práce: Znalecký posudek jako důkazní prostředek v civilním řízení

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 11 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Znalecký posudek jako důkazní prostředek v civilním řízení

Znalecká činnost slouží především k tomu, aby zabezpečovala pro státní orgány (soudy, správní orgány a jiné subjekty) podklady zejména pro jejich rozhodovací činnost všude tam, kde je třeba odborného posouzení, k nimž je třeba zvláštních (odborných) znalostí. Znaleckou činnost přitom mohou vykonávat pouze znalci zapsaní do seznamu znalců, a výjimečně osoby, které byly ad hoc pro výkon znalecké činnosti ustanoveny. Znaleckou činnost též vykonávají znalecké ústavy a jiná pracoviště, jejichž seznam vede Ministerstvo spravedlnosti. V průběhu občanskoprávního sporu mohou nastat situace, kdy bude nutno posuzovat skutečnosti prostřednictvím znalce. Občanskoprávní řád proto stanoví, že závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, ustanoví soud po slyšení účastníků znalce. Soud tedy ať již v rámci přípravy jednání nebo při jednání zjistí po slyšení účastníků jejich procesní postoje k případné verifikaci otázky, k níž je třeba odborných znalostí, a poté přistoupí k vydání usnesení, jímž ustanoví znalce z příslušného oboru k zajištění odborného posouzení. V některých případech otázka ustanovení znalce bude souviset s předběžným posouzením hmotněprávní otázky. V této souvislosti např. Krajský soud v Ústí nad Labem v níže cit. rozhodnutí uvedl, že jestliže žaloba o určení vlastnického práva k části pozemkové parcely z titulu vydržení nebyla podána jako zjevně nedůvodná, je zapotřebí zajistit vyhotovení geometrického plánu, který jinak tvoří vždy neoddělitelnou součást listin nebo rozhodnutí, podle nichž musí být proveden příslušný zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy (§ 19 odst. 1 katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. ); v takovém případě soud dle § 127 odst. 1 o.s.ř. ustanoví znalce (zeměměřiče jako osobu odborně způsobilou k výkonu zeměměřičských činností), když je vyloučeno, aby se součástí soudního rozhodnutí stal geometrický plán, jenž byl vyhotoven mimo rámec ust. § 127 o.s.ř. (např. na základě objednávky žalobce) - (usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22.3. 2001, sp. zn. 12 Co 429/2000).

Klíčová slova

Znalecký posudek, znalec, důkaz, důkazní prostředek, civilní řízení, státní orgány, znalecká činnost, soudní znalec, odborné posouzení, vlastnická práva

Obsah

1 Znalecká činnost
2 Znalecký posudek
3 Občanský soudní řád
4 Příprava jednání
5 Soudní spory
6 Použitá literatura

Stažení práce - Znalecký posudek jako důkazní prostředek v civilním řízení

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0505 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde